Registrace žadateleBankovní spojení z důvodů čerpání dotace


Statutární zástupce


Právnické osoby s podílem v právnické osobě


Právnické osoby, v níchž právnická osoba má podíl a výše tohoto podílu

Příklad:
Právnická osoba 1
Právnická osoba 2

Příklad:
Právnická osoba 1 - 20%
Právnická osoba 2 - 5%