Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Nymburk

Výstupem projektu je 1 cisternová automobilová stříkačka CAS vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 I.min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2"smíšená CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace v provedení ,,VH" (speciálním pro velkoobjemové hašení) pro šest osob a hmotnostní třídy S.
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků zajistí daleko efektivnější výkon činností spojených s extrémním suchem. Město Nymburk je zařazeno do exponovaných území se zvýšenými riziky z mimořádných událostí jeko je extrémní sucho.
Cílem projektu je zvýšení připravenosti a akce schopnosti jednotky, posílení technického vybavení SHD kategorie JPOIII/2 na území města Nymburk pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha.
Celkové náklady dodávky CAS jsou ve výši 7 331 390,-Kč.
Projekt je podpořen finančními prostředky z Evropské unie, v částce 1 523 999,99,- Kč.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu:,,Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Nymburk"