Minimální síť sociálních služeb města Nymburk

Pravidla pro zařazení do Minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk na rok 2020 [pdf]


Žádost o zařazení do Minimální sítě 2020 [xlsx]


Zásady o poskytování peněžních prosředků z rozpočtu města Nymburk [pdf]


Žádosti o vstup do Minimální sítě v písemné i elektronické podobě posílejte na adresu Městského úřadu Nymburk a na kpssnbk@gmail.com. Termín odevzdání žádostí je do 31.10.2019.