Odpadové hospodářství

Plán kontejnerů na velkoobjemový odpad v měsíci listopad

20. 11. 2021
křižovatka Topolová, Růžová 7:00 – 7:45
Osvalda Polívky 8:00 – 8:45
Kovanická, Dlabačova 9:00 – 9:45
Máchova (u nádraží) 10:00 – 10:45
Gen. A. Sochora (u č.p. 2077) 11:00 – 11:45

27. 11. 2021
Pivovarní 7:00 – 7:45
Pístecká (za Početkou) 8:00 – 8:45
křižovatka Jičínská - Komenského 9:00–9:45
křižovatka Okružní – Zbožská 10:00 – 10:45
U Huličků 11:00 – 11:45