Vyjádření vedení města k budově hlavního nádraží

Vloženo: 15.02. 2019
Vážení a milí Nymburáci, městem v posledních dnech hýbe otázka dalšího osudu budovy hlavního nádraží. Ani nám není samozřejmě lhostejný. Současně však musíme s prostředky města zacházet hospodárně a pečlivě zvažovat, které investice si Nymburk může dovolit.......
O to více je nutno uvést některé věci na pravou míru a připomenout tak chvíli, kdy se dala nádražní budova zachránit vcelku jednoduše, a to bez jakéhokoliv finančního dopadu na rozpočet města. Pro úplnost bychom rádi uvedli, že vlastník budovy ve svém dopise ze dne 6.3.2018 uvádí, že Správa železniční a dopravní cesty nadále upřednostňuje variantu novostavby, současně však uvádí, že „pokud bude město Nymburk nadále trvat na zachování původního objektu osobního nádraží a nebude ochotno tento objekt odkoupit, bude muset SŽDC opětovně zvážit variantu jeho rekonstrukce.“
Na tento dopis odpovědělo vedení města dne 12.4.2018 a podstatná je v textu dopisu formulace, že na rekonstrukci se zachováním původní budovy město netrvá, dává jej pouze ke zvážení jako jedno z možných řešení.
Pokud by na jaře roku 2018 byla odpověď města jiná, nebyli bychom teď v této situaci a budova nádraží by nebyla v ohrožení.
Jak jsme deklarovali na středečním zasedání zastupitelstva, budeme se přes nešťastné kroky uskutečněné v minulém volebním období snažit pro Nymburk nádraží zachovat. Na 21.02.2019 je dohodnuta schůzka s ředitelem SŽDC a i toto téma je předmětem naplánovaného jednání.