Technické služby a radnice jednotně v péči o Nymburk

Vloženo: 08.01.2020
Hned začátkem nového roku se sešli starosta Tomáš Mach, místostarosta Bořek Černý, vedoucí odboru správy městského majetku Jiří Konhefr a ředitel Technických služeb Martin Netolický nad ekonomickou uzávěrkou minulého roku.
Kromě řeči čísel hodnotili a bilancovali akce, které v tomto období probíhaly a týkaly se čistoty města, odpadového hospodářství, péče o veřejnou zeleň, veřejného osvětlení a opravy místních komunikací. „Z diskuze nad jednotlivými body zájmu plynou úkoly a priority pro současný rok,“ uvedl starosta. „Technické služby i vedení města chtějí jasnou vizi, jak nejlépe pečovat o majetek a organizovat práci co nejefektivněji. Přece jenom jde o široký záběr služeb a správné a chytré plánování je nezbytné.“ A v tom se všichni shodneme. Práce zaměstnanců Technických služeb je vidět každý den. Vnímáme ji jako samozřejmost. O to více si ale všímáme, když něco není, jak má být.

foto ts-rad