Nové známky na popelnice si vyzvedněte do konce února

Vloženo: 24.01.2020
S rokem 2020 přichází i nové evidenční známky na popelnice s trvalou platností. Nově občané už nebudou muset každý rok chodit na městský úřad pro známku. Známka má nejen novou podobu, ale i své pořadové číslo, které zajistí evidenci počtu nádob v domácnosti. Více v aktualitě.
Občané si nové známky mohou vyzvednout nejdéle do konce února 2020 na podatelně nebo pokladně MěÚ Nymburk. Způsob placení poplatku za odpady a termín splatnosti zůstává nezměněn.
Technické služby upozorňují a prosí občany, aby se před nalepením nové známky pokusili odstranit z nádoby na komunální odpad všechny předešlé a neplatné známky (teplou vodou, kartáčem zdrhnout, nebo znečitelnit atp.). Pokud staré známky odstranit nelze, důležité je vylepit novou aktuální známku na dobře viditelném místě v prostoru odpadové nádoby, aby nesplynula s již neplatnými známkami. Nádoby, které nebudou zřetelně označeny novou svozovou známkou, nebudou vyvezeny.

Více informací v sekci město a jeho správa - odpadové hospodářství - známky na popelnice