Zemřela čestná občanka města Nymburka MUDr. Eva Rumlová

Vloženo: 29.01.2020
V úterý 21. ledna 2020 se ve věku nedožitých 90 let završila životní pouť nymburské rodačky MUDr. Evy Rumlové, čestné občanky města Nymburka. Pocházela ze známé nymburské rodiny, rovněž její bratr JUDr. Karel Ruml, který žije v USA, je čestným občanem našeho města.
Eva byla vynikající lékařkou. Své profesi zasvětila celý život, byla pro ni posláním. Po absolvování Lékařské fakulty University Karlovy v Praze působila na několika místech, zejména v Mladé Boleslavi a v Praze. Již v té době měla kontakty s význačnými zahraničními lékaři, což využila po okupaci v roce 1968, kdy emigrovala nejprve do Velké Británie a po několika letech zakotvila ve Švýcarsku, kde až do svého odchodu do důchodu koncem 90. let byla primářkou dětské chirurgie v kantonální nemocnici v Luzernu. V této funkci byla velmi náročná, především však sama k sobě. Své profesi obětovala i svůj osobní život – nikdy se nevdala, ani neměla děti.

Po sametové revoluci, kdy jí byl vrácen majetek zabavený její rodině v 50. letech komunisty, darovala městu Nymburk dům čp. 171 na náměstí Přemyslovců (rohový dům do Tyršovy ulice se zachovaným podloubím), kde její otec JUDr. Václav Ruml za první republiky vykonával svou advokátní praxi. Rodinnou vilu na Zálabí, které staří Nymburáci neřekli jinak než Rumlova vila, pak darovala skautům, kteří v ní s pomocí města Nymburka a mezinárodních skautských organizací vytvořili středisko Modrá flotila sloužící nejen nymburským skautům a mezinárodnímu skautingu, ale i dalším obecně prospěšným společnostem. Toto vše v součinnosti se svým bratrem Karlem, který sám byl celoživotním zapáleným skautem. Tuto skutečnost připomíná i pamětní deska na středisku Modrá flotila, jejíhož odhalení se Eva ještě zúčastnila.

Eva se po roce 1989 do Čech, zejména do Prahy a Nymburka, ráda vracela. Měla zde své dávné kolegyně i kamarádky. Některé z nich i finančně podporovala. Hovoříme-li o jejím lékařském poslání, nesmíme si představovat, že o jiné sféry života nejevila zájem. Eva byla velmi kulturně založená, nesmírně sečtělá, ráda chodila do divadla, na koncerty a výstavy. Zejména o výtvarném umění a architektuře dokázala zasvěceně diskutovat. Ještě ve vysokém věku studovala italštinu a ráda cestovala po Evropě. Šlo vskutku o osobnost s velkým rozhledem.

V posledních letech se její zdravotní stav postupně zhoršoval a do Nymburka již nejezdila. V loňském roce sice projevila zájem dožít svůj život v Nymburce, její zdravotní stav však již přesídlení neumožnil.

V osobě MUDr. Evy Rumlové ztrácí Nymburk svou význačnou rodačku. Čest její památce!

Jiří Sobotka