Informace pro podnikatele – Realitní zprostředkování

Vloženo: 28.02.2020
Dne 3. března 2020 nabude účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., kterým se mimo jiné mění také živnostenský zákon.
Od 3. března 2020 se zavádí nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování", která se dosud provozovala v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona". Více informací v detailu aktuality
Od 3. března 2020 se zavádí nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování", která se dosud provozovala v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 58 „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí". Obor činnosti č. 58 se od 3. března 2020 nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí".

Pro novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování" je stanovena odborná způsobilost, která se požaduje nejen po podnikateli, ale také po osobách, které fakticky realitní zprostředkování vykonávají (ve většině případů jsou to zaměstnanci podnikatele). Dále se zavádí povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování a stanoví se písemná forma pro smlouvu o realitním zprostředkování.

Přechodná ustanovení k zákonu č. 39/2020 Sb. stanovují, že ten, kdo byl přede dnem účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen ve lhůtě do 6 (šesti) měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 39/2020 Sb. (to je do 3. září 2020) ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování" a doložit požadované doklady odborné způsobilosti. Tento úkon je osvobozen od správního poplatku. Jestliže podnikatel ve stanovené lhůtě vázanou živnost neohlásí, jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zanikne.

Dále je podnikatel povinen ve lhůtě do 2 (dvou) let od nabytí účinnosti zákona č. 39/2020 Sb. (to je do 3. března 2022) zajistit, aby osoby, které pro něj fakticky realitní zprostředkování vykonávají, rovněž splňovaly předepsanou odbornou způsobilost.

Podle § 7 zákona č. 39/2020 Sb. musí být realitní zprostředkovatel po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Podnikatel, který poskytuje realitní zprostředkování v rámci živnosti volné a hodlá v této činnosti pokračovat i po účinnosti zákona č. 39/2020 Sb., je povinen ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od účinnosti uvedeného zákona (to je do 3. května 2020) uzavřít pojištění odpovědnosti, a to i v případě, že dosud novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování" živnostenskému úřadu neohlásil.

Bližší informace na tel: 325 501 542/5 nebo osobně na Odboru živnostenském MěÚ Nymburk.