KORONAVIRUS: informace pro občany ORP Nymburk – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

Transparentní účet na náklady spojené s krizovou situací

Důležité kontakty a odkazy

 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje:
  Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00. Na linku, prosíme, neposílejte SMS.
  V provozu je také linka 736 521 357 , a to v pracovní dny od 7:00 do 16:00. Na linku, prosíme, neposílejte SMS.
  V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz - http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html
 • Infolinka Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
 • Nová infolinka ke koronaviru: 1212
 • Krizová infolinka Městského úřadu Nymburk: Olga Šimáková – 325501423, 724107093, olga.simakova@meu-nbk.cz, v provozu všechny pracovní dny od 8:00 do 16:00.
 • Krizové infolinky Nemocnice Nymburk: 739 568 524 a 739 579 535 v provozu všechny pracovní dny od 8:00 do 15:30. (Aktualizováno)
 • Infolinka Krajského úřadu Středočeského kraje pro příjemce osobních ochranných prostředků: 800 710 710, v provozu všechny pracovní dny od 8:00 do 16:00.
 • Farní charita Nymburk (pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků nejen pro osoby starší 70 let): 735 708 884 nebo 732 186 883 (pondělí-pátek 9-12h)
 • Kynologická organizace Drahelice - pomoc s venčením vašich domácích mazlíčků: 602 585 841
 • Nový informační web ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/
 • Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru: https://www.businessinfo.cz/
 • Portál krizového řízení Středočeského kraje: https://pkr.kr-stredocesky.cz/
 • Informace ke koronaviru od MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
 • Seznam provozoven stravovacích služeb poskytujicích rozvoz nebo prodej s sebou - ZDE
 • Seznam ordinací - ZDE
 • Telefonické ambulance Nemocnice Nymburk - ZDE
 • Formulář pro objednávku roušek - ZDE
 • Důležité informace pro Nymburáky (leták) - ZDE

Úterý 7. 4. 2020

Město děkuje společnosti Changhong Europe Electric s.r.o.

Město děkuje společnosti Changhong Europe Electric s.r.o., která zajistila pro Nymburk větší množství ochranných pomůcek. Zásilku 25 000 roušek, 5 000 respirátorů a 150 ochranných obleků vyzvedli naši hasiči Hasiči města Nymburk, za což jim také děkujeme. Velkou část obratem posíláme lidem v tzv. „první linii“, a to záchranným složkám, do Nemocnice Nymburk s.r.o. a dalším. Děkujeme, že pomáháte

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 33 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pondělí 6. 4. 2020

Dnes proběhla další schůze Vlády ČR

Vláda ČR se na dnešním jednání rozhodla:
 • S účinnosti od 7. dubna 2020 budou moci otevřít sběrny a výkupny surovin a kompostárny.
 • S účinnosti od 9. dubna 2020 budou otevřeny hobbymarkety, stavebniny, železářství, prodej a servis jízdních kol.
 • Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.
 • Od zítřka budou moci lidé individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh nebo jízda na kole v lese bude možná bez roušky.
 • Mimořádné opatření o omezení pohybu osob se prodloužuje do konce nouzového stavu.
Mimořádné opatření MZČR - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách
Mimořádné opatření MZČR - omezení pohybu osob s výjimkami

Založení tranparentního účtu na náklady spojené s krizovou situací

Vzhledem k tomu, že se na město Nymburk obrátilo již několik firem i jednotlivců s nabídkou finanční pomoci v boji proti koronaviru, rozhodli jsme se pro tento účel založit transparentní účet. Veškeré příspěvky budou použity na náklady spojené s krizovou situací.
Číslo účtu: 38244-504359359/0800
Odkaz k tomuto transparentnímu účtu na webových stránkách České spořitelny: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty
O poskytnutí daru vám rádi vystavíme potvrzení, interaktivní formulář zde: http://www.mesto-nymburk.cz/form_covid19.php
Děkujeme všem za podporu.

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let proběhne zítra 7.dubna od 10 do 20 hodin v těchto ulicích: U Růžáku, U Vlečky, V Babíně, V Kolonii, V Lodici, V Zahrádkách, Vagónka, Velelibská, Vodárenská, Vorlíčkova, Všechlapská, Za Dráhou, Za Žofínem, Zahradní, Zálabská, Zámečnická, Zátiší, Zbožská, Zdonínská, Železničářů, Žitná. Drahelice - Baráčnická, Drahelická, Komárno, Kostomlátecká, Krajní, Lipová, Na Hroudách, Na Kopečku, Prostřední, Příčná, U Cejpovny, U Huličků, U Skály a Ve Vilách.
V případě, že doma nebudete zastiženi, bude vám dezinfekce doručena v náhradním termínu.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 30 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Opětovná pomoc od nymburské společnosti Donauchem

Nejsme v tom sami. Děkujeme nymburské společnosti Donauchem za opětovnou pomoc. Byli první, kdo poskytli radnici dezinfekci v začátcích nouzového stavu. Nyní jsme obdrželi 1000 kusů roušek s nanovláknem v celkové hodnotě 89 tisíc korun. Celou zásilku osobně převzal starosta Tomáš Mach z rukou generálního ředitele společnosti, pana Ing. Michala Dvořáka. Obratem jsme zařídili distribuci na potřebná místa. Moc děkujeme

Neděle 5. 4. 2020

Nemocnice Nymburk hospitalizovala první nakažené COVID-19

V nymburské nemocnici byli přijati první pacienti, u kterých byla zjištěna nákaza respiračním onemocněním označovaném jako COVID-19. První dva případy byly ihned bariérově řešeny na základě symptomů tohoto onemocnění a následně byli převezeni na specializované infekční pracoviště Nemocnice Na Bulovce a ÚVN Střešovice. U dalších dvou pacientů byly důvodem jejich hospitalizace zcela jiné zdravotní důvody. U příjmu nejevili žádné známky koronavirové infekce, proto byli přijati na oddělení standardní lůžkové péče. Test byl indikován později na žádost zařízení následné péče, kam měli být pacienti později umístěni.
Dle slov paní jednatelky nemocnice, Mgr. Nely Gvoždiakové, se neprodleně zavedla následující opatření: "Řídíme se v tuto chvíli po konzultacích s krajskou hygienickou stanicí bodem 3 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 20. 3. 2020 – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků – který specifikuje režim, ve kterém zdravotníci kontaktní s pozitivním pacientem pracují za zvýšených bezpečnostních opatření nadále, z důvodu jejich nezbytnosti pro provoz zdravotnického zařízení. Tato opatření jsou natolik přísná, že není třeba se obávat šíření případné infekce. Všichni zdravotníci budou testováni."
Zároveň vedení nemocnice přistoupí k novému opatření, které je nad rámec všech vládních nařízení, že testovaní budou všichni přijatí pacienti. Nemocnice Nymburk byla jednou z prvních v ČR, která neprodleně podnikla bezpečnostní kroky k tomu, aby byla řádně a zodpovědně připravena právě na tuto situaci. Denně se schází ústřední výbor krizového štábu, který přizpůsobuje chod nemocnice novým mimořádným opatřením MZČR. Díky pohotovému jednání vedení nemocnice a vedení města je v současnosti zajištěn dostatek ochranného materiálu pro pracující personál a je standardně zajištěn chod nemocnice, i v těchto podmínkách.

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let proběhne zítra 6.dubna od 10 do 20 hodin v těchto ulicích: Polní, Potoční, Pražská, Purkyňova, Raisova, Resslova, Rohov, Rohovládova, Sladkovského, Slepá, Soudní, Sportovní, Svatopluka Čecha, Šípková, Široká, Třebízského, Tylova, Tyršova, U Cukrovaru, U Hřiště, U Lidušky, U Nádraží, U Početky.
V případě, že doma nebudete zastiženi, bude vám dezinfekce doručena v náhradním termínu.

Tisková zpráva Nemocnice Nymburk s.r.o. k potvrzeným pacientům na COVID-19

Tisková zpráva Nemocnice Nymburk s.r.o.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 29 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 9 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Sobota 4. 4. 2020

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let

Dnes bylo na seznamu více jak 1000 jmen, ale také se na start postavil rekordní počet lidiček ochotných věnovat sobotu toulkám po Nymburce. Děkujeme za pomoc Rota AZ AČR Středočeský kraj a Hasiči města Nymburk ... jste skvělí!!!

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 24 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 6 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Pátek 3. 4. 2020

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let

Distribuce dezinfekce pro obyvatele nad 65 let proběhne zítra 4.dubna od 10 do 20 hodin v těchto ulicích: 2. Května, 28. Října, Bedřicha Smetany, Bobnická, Boleslavská třída, Boženy Němcové, Černohorského, Brigádnická, Dlouhá třída, Dobrovského, Doubravská, DR. Antonína Dvořáka, Drahelická, Eliččina třída, Ferdinanda Schulze, Hronětická, Husova, Inspektorská, Hořátevská, Hálkova, Havlíčkova, Hrabalova, Hradební, Hrachovina, Ječná, Jičínská, Jízdecká, Jižní, Josefa Červeného, Velké valy, Kolínská, Komenského, Kostelní, Kostelní náměstí, Kostomlatská, Kovanická, Kramolínova, Krátká, Labská, Lada, Lipová, Luční, Máchova, Maková, Malé valy, Maršála Koněva, Masarykova, Na bělidlech, Na fortně, Na příkopě, Na přístavě, Na rejdišti, Na remanenci, Na splavech, Nad elektrárnou, Náměstí Přemyslovců, Nerudova, Otakara Theera, Palackého třída, Park v kolonii, Petra Bezruče, Pístecká, Pivovarní, Pobřežní a Poděbradská.
V případě, že doma nebudete zastiženi, bude vám dezinfekce doručena v náhradním termínu.

Nymburáci, společně to zvládneme. Nejste v tom sami

Milí Nymburáci,
když se ohlédnu za třetím týdnem koronavirové krize, stále vidím mnoho lidí, kterým není zatěžko nabídnout pomocnou ruku. A vás všech si velmi vážím. Na druhou stranu mi tato nelehká situace otevřela oči třeba tam, kde bych býval pomoc očekával. A za to také děkuji.
Daří se nám činit smysluplné kroky, abychom se postarali o naše nejstarší občany, kteří patří do nejohroženější skupiny. Až teď si člověk uvědomí, jak zranitelní naši senioři mohou být. A nejen ti. Zdraví je to nejcennější co máme a možná někteří z nás si to uvědomili až nyní, když je naše zdraví v ohrožení.
Mnohým z vás přibyly starosti ze dne na den. Maminkám, kterým zůstaly doma jejich ratolesti. Podnikatelům a živnostníkům, kteří nyní museli omezit své podnikání. Zaměstnancům, kteří by rádi pracovali, ale jsou doma. Vám všem přibyly vrásky a obavy o to, co bude.
Nevíme co nás čeká, ale jisté je, že dříve nebo později tuto epidemii zvládneme. Moji kolegové mi za poslední týdny dokazují, jak silným týmem umíme být. Nymburáci si vzájemně dokazují, jak obětaví spoluobčané mezi nimi jsou. Na této lodi stojíme všichni na stejné palubě. Věřím, že i když s touto bouří nikdo nepočítal, ustojíme ji a jednou na ni budeme vzpomínat jako na jaro 2020, kdy v módě byly místo rtěnek roušky.
Všem přeji klidný víkend, pevné zdraví a trochu optimismu,
váš Tomáš Mach.

Stále se mezi vámi najde mnoho těch, kteří volné chvíle využívají k pomoci ostatním a neúnavně šijí roušky.

Děkujeme Kynologickému spolku Drahelice, který zásobil naše zaměstnance městského úřadu rouškami z látky, kterou také darovala naše bývalá doručovatelka paní Javůrková. Další, komu patří náš vděk, je nymburská vietnamská komunita, od které jsme obdrželi dalších 450 kusů ústenek a několik litrů dezinfekce. Firma Hong Men, s.r.o. přinesla jednorázové roušky. Vše jsme předali k expedici do SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk, odkud se díky projektu "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" doručují roušky až k vám domů. Ceníme si pomoci všech, jsme v tom společně.

Česká pošta Nymburk 2 Petra Bezruče upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné personální situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty Petra Bezruče od 3. 4. 2020 k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí08:00 — 16:00
Úterý08:00 — 16:00
Středa08:00 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 16:00
Pátek08:00 — 16:00
Každý den bude od 08:00 do 09:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
V souvislosti s tímto opatřením budou nadále od 30. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Dubnový Nymburský zpravodaj pro vás tentokrát roznášíme vlastními silami

Do všech schránek bude doručen nejdéle do pondělí 6. dubna. Naleznete u něj i leták s důležitými informacemi a kontakty - ZDE. K dispozici je také ve stojanu před Turistickým informačním centrem Nymburk a ke stažení na stránkách města - ZDE

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 23 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 6 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Čtvrtek 2. 4. 2020

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 22 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 6 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Středa 1. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které dovoluje maloobchodní prodej domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, s platností od 2. dubna od 6 hodin.
Mimořádné opatření MZČR

Telefonická ambulance

V případě, že máte problémy s dostupností svého praktického lékaře, specializované ambulantní péče, nebo potřebujete recept, budeme se Vám snažit vyjít vstříc na telefonu v následujících dnech. Zdroj: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Telefonické ambulance Nemocnice Nymburk

Rada města dnes jednala o pomoci pro živnostníky a firmy ve městě

- Rada dnes schválila odklad hrazení nájemného v nebytových prostorech města po dobu omezení podnikání v rámci nouzového stavu.
- Odložila také avizované zvýšení nájemného v obecních bytech na 1. 7. 2020.

Město Nymburk začne s distribucí dezinfekce občanům

Lahvičky s přípravkem Anti-COVID o obsahu 0,25 litru budou dodávány do domácností ve kterých jsou evidováni občané nad 65 let. Distribuce započne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 10 hodin v lokalitě Jankovice a o její dodání se postarají naši dobrovolníci.
Pokud vám není 65, ale patříte do rizikové skupiny – tedy trpíte chronickým onemocněním nebo se podrobujete imunosupresivní léčbě – a desinfekci potřebujete, obraťte se v pracovní dny od 8 do 16 hodin na odbor sociálních věcí městského úřadu, paní Štěpánkovou tel.: 702 205 196. Dezinfekci do vaší domácnosti doručíme.

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k realizaci střídavé péče a běžného styku rodiče s dětmi

Z důvodu častých dotazů rodičů ohledně realizace střídavé péče a běžného styku rodiče s dětmi v době nouzového stavu, zveřejňujeme stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. 3. 2020.
Stanovisko MPSV

V době nouzového stavu budou popelnice vyvezeny i bez známky

Občanům města Nymburk, kteří si doposud nevyzvedli platnou známky na popelnici pro svoz komunálního odpadu, bude popelnice vyvezena po dobu vyhlášeného nouzového stavu i bez této známky. Toto opatření je z důvodu toho, abychom co nejvíce eliminovali počet návštěvníků úřadu v době celostátní karantény. V případě neodkladných záležitostí prosíme primárně využívejte telefonický nebo elektronický kontakt. Děkujeme za pochopení

Děkujeme společnosti Model Obaly

Děkujeme společnosti Model Obaly, která poskytla městu jak jinak než krabici jednorázových roušek, krabici dezinfekcí na ruce, rozprašovače k naplnění dezinfekcí a také 10l koncentrátu pro namíchání dezinfekce. Samozřejmě také kartonové obaly pro distribuci potřebného materiálu. Další z nymburských firem, které patří díky. Nejsme v tom sami!

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 20 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili. V městě Nymburce je celkově 6 pozitivně potvrzených případů onemocnění COVID-19.

Odběrová ambulance v Okružní opět v provozu

Na Poliklinice v Okružní ulici od dnešního dne opět funguje odběrová ambulance v obvyklých časech. Zdroj: Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Úterý 31. 3. 2020

Každá pomoc je vítána

Starosta města Tomáš Mach převzal 100 ks jednorázových roušek od pana Procházky, ředitele Jednota, spotřební družstvo v Nymburce. Děkujeme a posíláme dál na potřebná místa.

INFORMACE – Ošetřovné pro OSVČ

O "ošetřovné" pro OSVČ bude možné žádat od 1.4.2020.
Aktuální informace na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Mimořádné opatření v provozu veřejné drážní dopravy na území Středočeského kraje

Na základě opatření Vlády ČR ke snížení rizika nákazy koronavirem COVID-19 dnes Krizový štáb Středočeského kraje rozhodl o přijetí mimořádného opatření pro snížení počtů spojů a posilových vozů na území Středočeského kraje. Opatření bude platit od 3. dubna 2020. Do tohoto termínu budou změny zapracovány ve všech informačních systémech.
Nově budou na příměstských radiálních tratích do/z Prahy ve směrech Český Brod, Řevnice, Lysá nad Labem – Milovice (odpolední posily), ve špičkách pracovních dnů zrušeny vložené posilové vlaky (15minutový interval je prodloužen na interval 30 minut). Na příměstských radiálních tratích do/z Prahy ve všech směrech bude omezen večerní provoz v zásadě na 60-ti minutový interval; rozjezdy z odpolední směny jsou nadále zachovány. V regionu dochází ke zrušení jednotlivých vlaků, zejména vlaků sloužících primárně pro přepravu školní frekvence, příp. vložených vlaků v podvečerních a večerních hodinách (např. v úseku Kolín – Uhlířské Janovice na trati 014, Poříčany – Nymburk na trati 060, v úseku Rožďalovice – Nymburk na trati 061, Neratovice – Kralupy nad Vltavou na trati 092, v úseku Kolín – Kutná Hora na trati 230). Na dalších tratích dochází k minimálním změnám.
Zdroj: Středočeský kraj

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 18 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili.

Jazyková škola CZ Yes nabízí bezplatnou pomoc žákům

Jazyková škola CZ Yes nabízí bezplatnou pomoc žákům, studentům základních a středních škol a jejich rodičům formou on-line konzultací výuky angličtiny a němčiny. Na e-mailové adrese cz.yes@seznam.cz si můžete domluvit zhruba 15minutové konzultace. Konzultaci povedou zkušení lektoři. Podrobnosti na www.czyes.cz.

Technické služby města Nymburk prosí občany

Technické služby města Nymburk prosí občany, aby do nádob na separovaný odpad nevhazovali použité roušky, rukavice, papírové kapesníky a další materiál, který tam nepatří. Použité osobní ochranné pomůcky doporučujeme ukládat pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) v plastovém pytli. Děkujeme, chraňte sebe i své okolí…

Pondělí 30. 3. 2020

Ruší ze zkouška sirén

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem.
O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba.
Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak například při povodních v roce 2009 a 2013 nebo při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 2010. Cíl je jediný, nevyvolávat paniku.

Dnes proběhla další schůze Vlády ČR

Vláda ČR se na dnešním jednání rozhodla:
 • Veškerá přijatá opatření, která vláda ČR vydala v souvislosti s šířením koronaviru, se prodlužují do 11. dubna 2020 do 6 hodin:
  • omezeni volného pohybu
  • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách mimo dané vyjímky
  • uzavření restaurací
  • zachování omezeného provozu vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, orgánům veřejné moci a správním orgánům
 • Pokrývku nosu a úst nebudou při vycházení muset mít děti do dvou let a řidiči, kteří jsou v motorovém vozidle sami. Platí od 31. 3. 2020
 • Všichni lidé, kteří přicestují do ČR, musí do karantény
Mimořádné opatření MZČR (prodloužení zákazu maloobchodního prodeje)
Mimořádné opatření MZČR (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)
Mimořádné opatření MZČR (prodloužení omezení pohybu osob)
Mimořádné opatření MZČR (prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO)

Pomoc od nymburské firmy TUNGCUONG, s.r.o.

Dnes poskytla nymburská firma TUNGCUONG, s.r.o., patnáct beden jablek, vody a dezinfekci. Moc děkujeme a vše rádi předáme složkám Integrovaného záchranného systému, Nemocnici Nymburk s.r.o., Městské policii Nymburk a Hasičům města Nymburk. Děkujeme, že pomáháte…

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 18 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Jak zabavit děti

Pomoc pro maminky s dětmi v celé ČR. Ekonáměty pro jarní tvoření vám pošleme na váš e-mail zdarma. Zabavte děti vesele a hravě. Stačí na e-mail ekoatelier@gmail.com zaslat zprávu „ŽÁDÁM O NÁPADY“.

Preventivní informace pro seniory

Bezpečnostní informace pro seniory, které vytvořilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policejním prezidiem, protože ani v této době si nedají různí podvodníci pokoj a mimořádnou situaci zneužívají k všelijakým podvodům.
Více zde: https://prevencekriminality.cz/preventivni-rady-seniori/

Česká pošta na Náměstí Přemyslovců upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné personální situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty na Náměstí Přemyslovců 127 od 30. 3. 2020 k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Úterý08:00 — 13:00
Středa08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 13:00
Pátek08:00 — 12:00
Každý den bude od 08:00 do 09:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
V souvislosti s tímto opatřením budou nadále od 30. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Další omezení v dopravě

Trať Nymburk - Jičín
- vlak Os 15814 bude v úseku Jičín (13:37) - Kopidlno (14:00) odřeknut
- vlak Os 15815 (odj. 13:09 z Nymburka) bude v úseku Kopidlno (14:04) - Jičín (14:29) odřeknut
- vlak Os 15818 bude v úseku Jičín (15:37) - Kopidlno (16:00) odřeknut
- vlak Os 15819 (odj. 15:09 z Nymburka) bude v úseku Kopidlno (16:04) - Jičín (16:29) odřeknut
- vlak Os 15822 bude v úseku Jičín (17:37) - Kopidlno (18:00) odřeknut
- vlak Os 15823 (odj. 17:09 z Nymburka) bude v úseku Kopidlno (18:04) - Jičín (18:29) odřeknut
- vlak Sp 1488 bude v úseku Jičín (17:37) - Nymburk město (18:26) odřeknut
- vlak Sp 1489 bude v úseku Nymburk město (09:39) - Jičín (10:31) odřeknut
Zdroj: www.cd.cz

Neděle 29. 3. 2020

Děkujeme, že pomáháte...

Společnost Faldo rozdala své bagety dobrovolníkům, kteří šijí roušky v Hálkově městském divadle Nymburk a také těm, kteří pomáhají ve Farní charitě Nymburk. Nejen bagety, ale i víkendová várka pizz od Pizzerie Zimni Stadion Nymburk putovala také do Nemocnice Nymburk s.r.o.. V pátek byly rozdány pizzy drážním hasičům a zaslouženě i dobrovolníkům z Centra pro všechny a dobrovolníkům na SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk, která se proměnila v rouškové centrum Nymburáci Nymburákům šijí roušky.

Nemocnice Nymburk s.r.o. si vyzvedla další várku vládních ochranných pomůcek

Nemocnice Nymburk s.r.o. si vyzvedla další várku vládních ochranných pomůcek z Benešova. Poprvé se v ní objevily i respirátory FFP3.

Sobota 28. 3. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 17 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Hasiči města Nymburk dopravili dezinfekci AntiCOVID

Díky našim Hasičům města Nymburk bylo včera na radnici dopraveno 155 pětilitrových balení dezinfekce AntiCOVID, určených pro obce našeho správního odboru. Díky chlapi!

Pátek 27. 3. 2020

Nymburáci, společně to zvládneme. Nejste v tom sami

Opět přinášíme krátké video, ve kterém se ohlížíme za uplynulým týdnem. Zásobování ochrannými pomůckami, distribuce dezinfekce, pomoc seniorům, ochrana občanů na nejvíce exponovaných místech ve městě. To je to, co je v současné chvíli největší prioritou. Trpělivost a ohleduplnost je na každém z nás, děkujeme vám a přejeme poklidný víkend.

Včera káva, dnes Sushi

Poděkování Sushi 4 You Nymburk přímo od sestřiček z chirurgie:
"Borec dnešního dne!! Alexandro Gjicali. Dnes nám do nemocnice daroval 40 obědů v podobě sushi. Podělili jsme se co to jen šlo. A tak tým chirurgie lůžka, chirurgická ambulance, sálové sestřičky a infekční oddělení moc děkují za zpříjemnění dnešního dne. Bylo to výborné. Ještě jednou díky tobě a všem ze sushi 4 you.
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Rada města chce pomoci živnostníkům a firmám ve městě

Rada města bude na svém dalším zasedání jednat o tom, jak pomoci více než stovce živnostníků a firem, které podnikají v prostorách v majetku města. Mnoho z nich bylo nuceno v důsledku vyhlášeného nouzového stavu zavřít své provozovny nebo je jejich provoz omezen.
Stejně tak bude znovu otevřena otázka již odsouhlaseného zvýšení nájmů v 350-ti městských bytech.

Omezení v dopravě

Rychlíky R22 Kolín - Šluknov
 • vlak s odjezdem v 11:48 z Nymburka do Kolína nejede
 • vlak s odjezdem v 12:08 ve směru Mladá Boleslav - Šluknov nejede
 • ostatní vlaky jsou zkráceny do/ze zastávky Svor (v úseku Svor - Rumburk - Šluknov nejedou)
Odkaz na upravený jízdní řád - ZDE
Zdroj: https://www.arriva.cz/

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 13 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna 2020

Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.
 • „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
 • Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
 • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Čtvrtek 26. 3. 2020

Kavárna přijela do Nemocnice Nymburk

Když si nemůžeme kávu užít v kavárně, kavárna přišla za námi. Nebo vlastně přijela! Děkujeme Charlie's Coffee & Garden za sametově hebkou kávu, kterou máme dnes možnost vychutnávat v našich sesternách a ordinacích. V nemocnici vládne klid, udržujeme pozitivní mysl, jsme připraveni a vyhlížíme, co nás čeká v dalších dnech. Doufáme, že všechna přijatá opatření a zodpovědnost občanů zafungují.
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Společnosti Dymofracht CZ dodala městu dodávku pětilitrových kanystrů

Děkujeme společnosti Dymofracht CZ, která dodala městu dodávku pětilitrových kanystrů v celkovém počtu 266 kusů, do kterých je možné čepovat dezinfekci a dále distribuovat na potřebná místa. Zásilku převzali Hasiči města Nymburk. Další z nymburských firem, které patří díky. Nejsme v tom sami!

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám, které je účinné od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin.
- nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

- nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
a) je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukováni osob,
b) prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Mimořádné opatření MZČR

Městká policie pomáhá seniorům

Pomáháme seniorům V pondělí dne 23.3.2020 se na strážníky obrátil starší muž se žádostí o pomoc. Pán měl obavu s...

Zveřejnil(a) Městská policie Nymburk dne Středa 25. března 2020

Kynologická organizace Drahelice nabízí pomoc pro naše nejstarší občany

Členové této organizace nabízí pomoc s venčením vašich domácích mazlíčků. Máte pejska, který potřebuje na procházku? Využijte této možnosti a sami zůstaňte v bezpečí doma. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Labutu na tel: 602 585 841
Město Nymburk, jako dlouhodobý podporovatel této organizace, děkuje za vstřícnost a nabídku pomoci.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 10 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Informace k doručování zásilek správními orgány po dobu trvání nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Středa 25. 3. 2020

Nymburk se stará, Nymburk má…

Nespoléhali jsme se na druhé a před časem vedení města objednalo dezinfekci o objemu 1000 litrů od společnosti ČEPRO a.s., která během čtyř dnů dokázala spustit výrobu vlastní dezinfekce AntiCOVID. Byli jsme tak první obcí v ČR, která si zásilku vyzvedla.
Dezinfekce je určena nejen pro účely města a Technických služeb, ale poskytli jsme ji i složkám IZS a začínáme nabízet a distribuovat do ordinací lékařů a na další exponovaná místa, kde je jí akutně potřeba.
Nyní jsme zase více připraveni na boj s koronavirem

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat v místě bydliště. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Tisková zpráva MZČR, Mimořádné opatření MZČR

Dezinfekce k dispozici na strategických místech

Město zajistilo díky ochotě společnosti WC Servis, s.r.o. dávkovače dezinfekčního roztoku! Tým dobrovolníků Pomáhám Pomáháš Pomáháme je následně umístil na strategická místa, a to na polikliniky v Okružní ulici, Na Valech a Boleslavské třídě. Dále u hlavního vchodu do nemocnice před filtrační buňkou a na Náměstí Přemyslovců.
Prosíme, využívejte tuto možnost dezinfekce rukou! Jednáte tak v zájmu ostatních, ale i vás samotných. Děkujeme.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhnou bez dětí

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu proběhne zápis co nejvíce „bezkontaktně“. Potřebné dokumenty k vyplnění a podrobné informace jsou k dispozici na webech nymburských škol (www.zs-komenskeho.cz, www.zs-raf.cz, www.zstyrsova.cz).
Vyplněné dokumenty se budou ve školách odevzdávat 6. až 8. dubna, 20. dubna budou oznámeny výsledky zápisů.

Nymburáci Nymburákům šijí roušky

Milí Nymburáci,
nápad na založení skupiny "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" vznikl v hlavách pár lidiček, kteří chtějí v současné nelehké situaci svou aktivitou pomoci svému městu, svým spoluobčanům. Cílem je zorganizovat a zefektivnit nejen dobrovolnické šití roušek a jejich distribuci těm, kteří je potřebují, ale i propojit již aktivní dobrovolníky. Jako první se připojil celý tým Pomáhám Pomáháš Pomáháme a věříme, že další budou následovat. Pojďme pomáhat společně, pojďme si práci rozdělit, spojit své síly a ulehčit práci nejen švadlenkám, ale i těm, kteří již nyní Nymburákům pomáhají. S pokorou děkuji všem, kteří se zapojili a zapojí, protože stále platí a bude platit, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!!
Stanislava Tichá

Formulář pro objednávku roušek

INFORMACE – Ošetřovné pro OSVČ

Usnesením vlády č. 262 ze dne 19. března 2020 bylo uloženo obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu, které bude finanční příspěvek poskytovat. Příspěvek bude vyplácen na základě čestného prohlášení podnikatele. Formulář a příslušné pokyny budou zveřejněny na stránkách Města Nymburka v nejbližších dnech. Podmínky vyplácení ošetřovného vázáné na věk dítěte budou sladěny s podmínkami pro zaměstnance, kde by věk dítěte měl být nově stanoven do 13 let, zde se čeká na schválení.

Prodejny nad 500 metrů čtverečných v Nymburce

Od středy 25. března se prodejní doba pro seniory posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 metrů čtverečných.
V Nymburce se jedná o prodejny Albert, Kaufland, Lidl, Penny a prodejny Jednoty v ulici Maršála Koněva. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Úterý 24. 3. 2020

Další pomoc od Nymburáků

Mezi dalšími, kteří neváhají přiložit ruku k dílu a vrhli se po hlavě do šití roušek, je Centrum pro všechny - celkem 100 kusů, Adys Vondráčková, která dodala 51 kusů, ale i kluci z Úniková hra - Flyn's Adventure - 50 kusů, a společnost Velcar Autopotahy, autokoberce a další autodoplňky, která dodala dalších 30 kusů. Všechny krásné a šité s velkou péčí. Protože nejohroženější skupinou občanů jsou senioři, posíláme mezi prvními roušky obyvatelům bytového domu Panorama. Možná se opakujeme, ale skutečně vřelé díky všem! Vážíme si vaší pomoci Nymburáci.

V Nymburce zasedal Krizový štáb ORP Nymburk

Zápis z Krizového štábu ORP Nymburk

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 7 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Nymburská vietnamská komunita pomáhá

Nesmírně si vážíme pomoci, kterou neváhala poskytnout našemu městu nymburská vietnamská komunita. Společnými silami v rekordním čase ušili celkem 500 roušek, které včera osobně na radnici převzal pan starosta. 60 kusů roušek bylo obratem doručeno na služebnu Záchranné hasičské stanice Nymburk, 100 kusů sami rozdali v ulicích mezi naše spoluobčany a zbytek je nyní tříděn a bude doručen dále na potřebná místa. Kromě toho naši vietnamští spoluobčané darovali městu i hygienické potřeby a balené vody. Děkujeme za pomoc, Nymburáci. Společně to zvládneme.

Nymburk se připojí k České televizi a Českému rozhlasu

Ve středu 25. března, ve 12.30 hodin se Nymburk připojí k České televizi a Českému rozhlasu a společně si Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem zazpíváme povzbudivý hit Není nutno, není nutno. Otevřete okna, vytáhněte nástroje a až písnička zazní, zpívejte a hrajte celým srdcem. O projektu více zde: https://neninutno.cz/

Společná modlidba ve městě Nymburk

S ohledem na omezení náboženských shromáždění v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 jsme vyšli vstříc žádosti duchovních města Nymburka o společnou modlitbu, k níž křesťany vyzval i papež František. Zítra, ve středu 25. března, proto ve 12 hodin zazní v městském rozhlase modlitba Otče náš. Informace o výzvě naleznete na: www.vira.cz/texty/aktuality/spojme-se-tuto-stredu-a-patek-s-celym-svetem-ke-spolecne-modlitbe

Městský úřad informuje

Z důvodu včerejšího rozhodnutí Vlady ČR se prodlužují opatření Městského úřadu Nymburk do 1. 4. 2020
Stanovené úřední hodiny, Opatření přijatá na MěÚ

Informace pro žáky zakladních a středních škol

Ministr školství na včerejší tiskové konferenci sdělil, že přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd by se měly konat 14 dní od obnovení výuky. Testy by měly mít stejnou formu a obsah jako v minulých letech. Budou se ale psát pouze v jednom termínu, namísto dvou. Maturitní zkoušky by pak měly být 21 dní od zahájení výuky – bez písemných prací z češtiny a cizích jazyků, testy by vyhodnocovaly samotné školy. Maturity také případně můžou nahradit posledních tři vysvědčení střední školy. Rozhodující bude datum 1. června. Pokud se středoškoláci vrátí do školy po tomto datu, zkoušky by se již dělat neměly. Podobně budou upraveny i závěrečné zkoušky učňů. Návrat žáků k normální výuce se zatím předpokládá v druhé polovině května (jedná se o orientační termín). Ministr také apeloval na učitele, aby se během současné distanční výuky soustředili spíše na opakování. Změny bude dnes projednávat vláda. Pokud je kabinet schválí, mohli by se poslanci zabývat novelou zákona v úterý na mimořádné schůzi v legislativní nouzi. Změny by měly platit jen pro letošní rok.

Pondělí 23. 3. 2020

Vláda ČR přijala další opatření

Veškerá přijatá opatření, která vláda ČR vydala v souvislosti s šířením koronaviru, se prodlužují do 1. dubna 2020.
Senioři budou nově ve velkých obchodech (nad 500 metrů čtverečních) nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších obchodech nebude platit nakupní doba pro seniory.
Usnesení Vlády ČR,
Mimořádné opatření MZČR (poskytování následné lůžkové lečebné rahabilitační péče)
Mimořádné opatření MZČR (omezení maloobchodního prodej a prodeje služeb)
Mimořádné opatření MZČR (omezení úřadů)
Mimořádné opatření MZČR (omezení volného pohybu osob)
Mimořádné opatření MZČR (prodejní doba pro seniory)

Společnost Magna Nymburk dodala dezinfekci

Zástupci města a nemocnice Nymburk převzali od firmy Magna Nymburk dnes tolik vzácný dezinfekční roztok pro své zaměstnance. Další várka obratem putovala i do řad Policie ČR. Pokud i vy pomáháte v současné situaci a dezinfekci potřebujete, obraťte se na nás.
Děkujeme, Nymburáci opět dokazují, že si umí pomoci!

Neděle 22. 3. 2020

Další případy nedodržení vládního nařízení

Další případy nedodržení vládního nařízení Dne 22.3.2020 v 16:30 hodin zjistila operátorka kamerového systému, že v...

Zveřejnil(a) Městská policie Nymburk dne Neděle 22. března 2020

Pizzerie Zimni Stadion Nymburk od včerejšího dne peče pizzy a denně je rozváží tam, kde jsou potřeba

Děkujeme že pomáháte... ?????? Pizzerie Zimni Stadion Nymburk od včerejšího dne peče pizzy a denně je rozváží tam, kde jsou...

Zveřejnil(a) Město Nymburk dne Neděle 22. března 2020

Sobota 21. 3. 2020

Znáte je. Rádi si k nim zajdeme na smažené nudle. Jsou tady doma, jsou to také Nymburáci

Znáte je. Rádi si k nim zajdeme na smažené nudle. ??????Jsou tady doma, jsou to také Nymburáci. V pátek přišli zástupci...

Zveřejnil(a) Město Nymburk dne Sobota 21. března 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 6 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Senioři nemusí pro důchody na poštu

Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním, nebo výdejem na pobočkách.
Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.
Nově k nim od pondělí 23. března přibydou i důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách v pondělí 23. března a 24. března. Jde o cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den. Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na pošty, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes tj. 20. března 2020.
Pobočky budou s platností od 23. března otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.
www.ceskaposta.cz/-/seniori-nemusi-pro-duchody-na-postu

Pátek 20. 3. 2020

Nymburáci, společně to zvládneme. Nejste v tom sami

Hotel a restaurace Grand rozšiřuje svoji nabídku

Hotel a restaurace Grand rozšiřuje svoji nabídku a nově nabízí seniorům jídlo za cenu 70,-Kč. V připadě Vašeho zájmu kontaktujte pana Hradeckého, tel. 725 989 796.

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Nymburk informuje

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Nymburk přistupuje s účinností od 16. března 2020, s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru, k organizačním opatřením tím, že vyzývá veřejnost, aby komunikovala primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
ÚP rovněž žádá veřejnost, aby zvážila, zda je nutné podání, která nelze učinit elektronicky, realizovat okamžitě. Zaměstnanci ÚP jsou připraveni jednotlivé případy konzultovat „na dálku“ a hledat vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost. Tiskopisy a další důležité dokumenty je také možno odevzdat do schránek umístěných při vstupu do budovy ÚP.
Dočasně tak dochází ke změně úředních hodin:
PO 9:00 – 12:00
ST 9:00 – 12:00

Noste roušky, buďte zodpovědní!

Noste roušky, buďte zodpovědní! Dne 20.3.2020 byla denní služba městské policie zaměřena na kontrolu dodržování...

Zveřejnil(a) Městská policie Nymburk dne Pátek 20. března 2020

Firma Donauchem dodala dezinfekční roztok na ruce

A my ho posíláme dále tam, kde je potřeba... pečovatelkám, sociálním pracovníkům v terénu, ale i těm, kteří šijí pro ostatní roušky a tráví hodiny shrbeni za šicím strojem. Pokud také pomáháte, obraťte se na nás (mail@meu-nbk.cz), rádi vám roztok poskytneme. Děkujeme Donauchemu za „poklad“ v kanystrech!!!

Výzva občanům Nymburka

Město Nymburk žádá všechny občany, u nichž bylo prokázáno onemocnění COVID - 19, nebo u nichž byla nařízena karanténa, aby veškeré své odpady z domácností ukládali do plastových pytlů a ty pak vhazovali pouze do odpadových nádob určených na směsný komunální odpad. Důvodem tohoto opatření je ochrana života a zdraví pracovníku, kteří s odpady nakládají.
Sdělení MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Pomozte nám, aby roušku dostal každý, kdo ji potřebuje!

Obracíme se na všechny, kdo šijí roušky a jsou připraveni se o ně podělit, aby je přinesli k nám na radnici a umístili na připravené srdce v podloubí. Potřebujete roušku, nebo znáte někoho, kdo roušku potřebuje? Přijďte si pro ni na toto místo. Jistě chápete, že jen v nutném počtu. Nezapomeňte roušky před použitím vyvařit a vyžehlit. Děkujeme za spolupráci...

Čtvrtek 19. 3. 2020

Vláda ČR přijala další opatření

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Vláda ČR schválila finanční příspěvěk pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) - ošetřovné. Žádost o finanční příspěvěk pro OSVČ budou přijímat obecní živnostenské úřady.
Mimořádné opatření MZČR, Usnesení Vlády ČR,

MPO zveřejňuje přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam firem, kde mohou zájemci zakoupit látku na ušití roušek, nebo kde tento ochranný prostředek na objednávku ušijí. Povinnost nosit ochranné prostředky stanovila vláda nařízením
Seznam firem na webu MPO nebo ZDE

Česká pošta na Náměstí Přemyslovců upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty na Náměstí Přemyslovců 127 od 19. 3. 2020 k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Úterý08:00 — 12:00 a 13:00 — 14:30
Středa08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 12:00 a 13:00 — 14:30
Pátek08:00 — 12:30
Každý den bude od 10:00 do 12:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
V souvislosti s tímto opatřením budou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Město distribuovalo informace o dobrovolnické pomoci

Město distribuovalo informace o dobrovolnické pomoci, poskytované seniorům a těm, kteří jsou v situaci, kdy jim nemá kdo zajistit základní potřeby: nákup potravin a jiných nutných potřeb nebo vyzvednutí léků na e-recept. Nově se tedy s kontakty na Farní charitu, která tuto službu za podpory města poskytuje, můžete setkat v lékárnách a prodejnách potravin.

Další pomoc pro seniory

Jedná se o organizaci Seniorem s radostí (senioremsradosti.cz). Má teď víc než 1500 dobrovolníků po celé republice a na Slovensku. Je připravena dovézt seniorům nebo pomoct objednat nákup, jídlo z Nesnězeno , Woltu , Dáme jídlo nebo restaurace, vyvenčit psa, dovézt léky nebo si popovídat po telefonu.
Kontaktní číslo je 792 308 798 (Jana Najbrtová, zakladatelka organizace). Kromě toho má organizace stálou psycholožku (773 944 450) nebo online terapii na https://terap.io.
Zdroj: SPS KŠ kraje

Roušky pro řidiče autobusů OAD Kolín s.r.o.

Město Nymburk dnes ráno vyslyšelo žádost OAD Kolín s.r.o. a poskytlo 250 kusů jednorázových roušek pro řidiče autobusů.

Káva zdarma pro složky IZS od Charlie's Coffee&Garden

Rádi bychom alespoň trochu pomohli těm, kdo teď vydávají všechnu svou energii pro to, abychom my všichni zvládli tuto náročnou situaci. Proto, prosíme, pokud víte o někom z IZS nebo lékáren v Nymburce nebo okolí, kdo by ocenil zásilku s čerstvou kávou nebo domácím koláčem, dejte nám vědět. Telefon pro zájemce je 733 721 855. Více než rádi jim v náročných dnech alespoň trochu pomůžeme dobít energii. Děkujeme

Česká pošta upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty v ulici Mládežnická 2086 od 19. 3. 2020 k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
Úterý08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
Středa08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
Pátek08:00 — 10:30 a 13:30 — 16:00
V souvislosti s tímto opatřením budou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Středa 18. 3. 2020

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se s ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID19 jsou lidé nad 65 let, vyhrazují se pro ně dvě hodiny denně, v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., pro nákup základního zboží v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků. Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-CoV-2 z jiných osob na seniory.
Mimořádné opatření MZČR

Pizza za 120 si váží práce IZS

Pizza za 120 si váží práce IZS, a proto nabízíme tento den pro složky IZS ve službě 30 kusů šunkových pizz zcela zdarma. Stačí zavolat a objednat. Nemůžeme nabídnout roušky atd., ale můžeme pomoct jinak. Vážíme si Vaší práce. Musíme si pomáhat, jsme na jedné lodi.
Tým Pizza za 120

Farní charita Nymburk dostane od města mimořádnou dotaci

Na svém dnešním jednání schválila rada města mimořádnou přímou dotaci pro Farní charitu Nymburk. Za podpory města zajišťuje pomoc nejen seniorům při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Město také poskytlo Farní charitě k dispozici i automobil s řidičem.
Děkujeme všech dobrovolníkům za jejich záslužnou činnost.

Pomoc od společnosti Changhong Europe Electric s.r.o.

Děkujeme společnosti Changhong Europe Electric s.r.o., od které jsme dnes obdrželi 2 000 kusů jednorázových roušek. Podstatná část obratem putovala pečovatelkám Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady z.s., které pečují o klienty v domácnostech v našem ORP. Zbývající část pak poputuje strážníkům a dalším terénním týmům v tzv. „první linii“.

Česká pošta přepravuje roušky zdarma

Česká pošta od zítřka, 19. března, do odvolání bude přepravovat zásilky s rouškami zdarma, tedy bez nutnosti platit poštovné. Podmínkou je, že odesilatel bude roušky posílat zdarma bez požadavku o zaplacení adresátem a nebude chtít po adresátovi za dodané zboží žádné peníze, ani ve formě dobírky.
Více na www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-zdarma-prepravuje-rousky

Přechodná úprava provozu v ulici Nerudova

Od 19. 3. do 19. 5. dojde k přechodné úpravě provozu (zákaz zastavení) v ulici Nerudova. Přechodná úprava provozu bude provedena na základě žádosti Nemocnice Nymburk, a to z důvodu aktuální mimořádné situace v souvislosti výskytu onemocněním COVID - 19. Místo úpravy provozu k zobrazení - ZDE

Vláda ČR přijala další opatření

- Zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest s platností od 19. 3. 2020 od 0:00 (Použijte roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny)
- Nákup v maloobchodních prodejnách potravin od 10h - 12h pouze pro osoby starších 65 let s platností od 19. 3. 2020 od 0:00
Přijatá krizová opatření Vlády ČR: Usnesení Vlády ČR č. 247, Usnesení Vlády ČR č. 249, Usnesení Vlády ČR č. 251, Všechny usnesení Vlády ČR přijatá dne 18. 3. 2020,

Česká pošta upravuje hodiny pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu dochází na pobočce České pošty v ulici Petra Bezruče k omezení otevírací doby.
Otevírací doba této pošty bude:
Pondělí10:00 — 16:00
Úterý10:00 — 16:00
Středa10:00 — 16:00
Čtvrtek10:00 — 16:00
Pátek10:00 — 16:00
V souvislosti s tímto opatřením budou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v sobotu a v neděli uzavřeny.

Informace o omezení nabídky služeb České pošty, s.p.

V důsledku mimořádné situace spojené s šířením viru COVID_19 dochází k omezení nabídky služeb České pošty. Omezení vnitrostátních služeb: ZDE

Zdarma obědy pro příslušníky IZS

Restaurace Dělnický dům nabízí obědy pro příslušníky složek Integrovaného záchranného systému. V případě zájmu kontaktujte paní Tůmovou na tel. 735 998 370. Děkujeme, že pomáháte...

Stáhněte si vládní informace o koronaviru do mobilu

Pokud chcete mít po ruce nejaktuálnější informace o vývoji situace ohledně koronaviru v Česku, můžete si do mobilu stáhnout šikovnou infokartu přímo od ministerstva zdravotnictví. Odkaz na aplikaci

Úterý 17. 3. 2020

Pomoc občanům

Vážení spoluobčané, s ohledem na vyhlášený nouzový stav je Město Nymburk připraveno zajistit osobám starším 70 let (i osobám mladším) pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Pro pomoc se v případě potřeby obraťte na Farní charitu Nymburk telefon: 735 708 884 nebo 732 186 883, se kterou město spolupracuje, nebo na Odbor sociálních věcí MěÚ Nymburk.
Společně to zvládneme!

U hlavního vchodu Nemocnice Nymburk byly instalovány dvě stavební buňky

U hlavního vchodu Nemocnice Nymburk byly instalovány dvě stavební buňky, které slouží jako kontaktní místo. Každý pacient bude muset projít tímto filtrem, bude mu změřena teplota bezkontaktním teploměrem a odebrána anamnéza. Toto opatření je zaváděno pro snížení rizika přenosu onemocnění a jako ochrana zdravotnického personálu i samotných pacientů. Nyní se provádí finální technické úpravy - zavedení elektrického proudu a připojení na vodu. Buňky v nemocnici budou v provozu od zítřejšího odpoledne.

Vedení města jedná o rouškách pro občany a jde příkladem

Jdeme příkladem. Moje rouška chrání tebe - tvoje rouška chrání mě. Nymburáci, buďme k sobě navzájem ohleduplní. Hanba není nosit roušku, hanba je být lhostejný. Vedení města v tuto chvílí jedná o možnostech výroby většího počtu roušek pro naše občany. Provizorně lze využít i šátek, šálu či jinou pokrývku úst a nosu.

Omezení provozu dětské pohotovosti

Bohužel jsme nuceni omezit provoz dětské pohotovosti. V současné době nejsme schopni suplovat péči za uzavřené ordinace dětských praktických lékařů. Prioritou je pro nás zajištění porodnického oddělení. Pokud má Váš lékař pro děti a dorost uzavřenou ordinaci, zkuste kontaktovat jiného dětského lékaře v okrese. V akutních případech konzultujte možnost ošetření na naší lince 325 505 261 (266). Doufáme, že tato sktriktní opatření jsou pouze dočasná.
Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Česká správa sociálního zabezpečení informuje

V souvislosti s nařízením vlády a přijatých opatření k KŠ ČSSZ a KŠ OSSZ Nymburk, Vám sdělujeme, že úřední hodiny pro klienty okresu Nymburk jsou: Po: 8.00 – 11.00 a ST: 8.00 – 11.00 hodin. Úřední hodiny platí do odvolání. O změně Vás budeme informovat.

Česká pošta upravuje hodiny pro veřejnost

Na pobočce české pošty na Náměstí Přemyslovců 127, dochází k úpravě hodin pro veřejnost. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu, a to ve dnech 17. 3. 2020 - 27. 3. 2020.
Den v týdnuDočasné HpV
Pondělí08:00 — 12:00 a 13:00 — 17:00
Úterý08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Středa08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Čtvrtek08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
Pátek08:00 — 12:00 a 13:00 — 16:00
SobotaZavřeno
NeděleZavřeno

Veřejná doprava

České dráhy, a.s.
Vlakový personál až do odvolání neprodává jízdní doklady. Cestující si je mohou pořídit prostřednictvím on-line prodejních kanálů (e-shopu a aplikace Můj vlak) nebo u pokladních přepážek. U nich jsou preferovány bezhotovostní platby. Zdroj: www.cd.cz

Autobusová doprava
 • Zaveden prázdninový provoz (upraveny jízdní řády)
 • Zrušen hotovostní prodej jízdenek. Jízdenky je možno zakoupit alternativními způsoby (jízdenky v automatu, mobilní aplikace PID Lítačka)
 • U všech autobusů dochází k fyzickému uzavření předních dveří, které nejsou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče
 • Ve všech zastávkách autobusy otevírají všechny dveře (vyjma prvních) bez nutnosti využívat tlačítka dveří
Zdroj: https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-souvislosti-narizenim-vlady/

MHD Praha
Pro všechny dopravní prostředky na území hl. m. Prahy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).
Zdroj: https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-souvislosti-narizenim-vlady/

Zrušení parkovacích zón
S účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 se pozastavuje platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Změna u krizových linek Nemocnice Nymburk

Od dnešního dne fungují krizové linky Nemocnice Nymburk na mobilních telefonech. Čísla pevných linek tedy již neplatí. Telefonní čísla na krizové linky Nemocnice Nymburk: 739 568 524 a 739 579 535.

Krajský úřad zřídil informační telefonní linku

Na Krajském úřadě je od úterního rána 17. 3. 2020 zřízena informační telefonní linka 800 710 710 pro příjemce osobních ochranných prostředků. Je určena zejména pro předávání základních informací poskytovatelům zdravotní a sociální péče o distribuci osobních ochranných prostředků v rámci kraje, a to příjemcům této přerozdělované pomoci od státu a Středočeského kraje. Telefonní linka 800 710 710 bude v provozu v PO - PÁ od 08:00 do 16:00.

Omezení provozu odběrové ambulance

S ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav omezujeme provoz odběrové místnosti na Poliklinice v Okružní ul. do 24.3.2020. Nutný akutní odběr krve Vám provedeme na poliklinice Velké Valy, provozní doba 06:30 až 09:30 hod. Sledujte aktuální info: www.nemnbk.cz

Pondělí 16. 3. 2020

Vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli

Vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu z domovů. Zakázala obyvatelům domovů pro seniory opouštět areál těchto zařízení. Senioři by podle premiéra Andreje Babiše měli domov opouštět jen kvůli návštěvě lékaře při neodkladné zdravotní péči. Vláda zároveň požádala samosprávy, aby seniorům při zvládání základních životních potřeb pomohly, včetně nákupu potravin a léků.
Přijatá krizová opatření Vlády ČR

Pomoc seniorům a lidem s omezenou mobilitou v Nymburce

Jste v seniorském věku, žijete osamoceně nebo máte průkaz TP, ZTP neb o ZTP-P? Nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci s NÁKUPY nebo VYZVEDNUTÍM LÉKŮ? Nebo naopak znáte někoho, kdo by potřeboval pomoci?
Obraťte se na linku (pondělí-pátek 9-12h): 735 708 884 nebo 732 186 883 a k vám nebo dotyčnému člověku bude vyslán dobrovolník, který rád pomůže s nákupy nebo léky.

Chcete se stát dobrovolníkem?
Vyplňte prosím tento formulář https://forms.gle/LcQgbDiLwXN2qKUp6 a vyčkejte, budete kontaktováni. Děkujeme...

Službu zajišťuje Farní charita Nymburk, Cefeus - skautské středisko Nymburk, Krahujci - skauti z Nymburka a 2 přístav vodních skautů Modrá Flotila Nymburk, vše za podpory Města Nymburk.

Starosta Nymburka k aktuální situaci na rádiu Patriot

Omezený režim poboček Romodrom, o.p.s.

K dispozici jsou pracovníci na telefonu ve standardní pracovní době od 8:00 - 16:30, v kanceláři služeb bude přítomen každý pracovní den jeden pracovník, aby byla služba zajištěna. Pracovník je poučen o opatřeních, které musí striktně dodržovat. Do lokalit byly rozdistribuovány letáky s aktuálním omezením a telefonními čísly na jednotlivé pracovníky.
V případě potřeby řešení neodkladné a akutní situace, jsou pracovníci připraveni reagovat, toto však podléhá schválení vedoucích poboček a vedení Romodromu o.p.s. v Praze, jelikož nechceme podceňovat závažnost situace, která nyní panuje.

Vláda ČR dnes jedná formou videokonference

"Právě jsme na videokonferenční vládě schválili, že povolujeme maloobchodní prodej textilního materiálu a galanterie. Důvodem je dostupnost materiálu pro výrobu roušek. Současně povolujeme provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky a elektroniky,“ oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Přijatá krizová opatření Vlády ČR

Tisková zpráva Nemocnice Nymburk k aktuálnímu stavu ohledně COVID-19

Nemocnice si je vědoma přetížení linek KHS, a proto zřizujeme krizové linky Nemocnice Nymburk, které jsou v provozu každý pracovní den od 8:00 – 15:30 hod na telefonních číslech 739 568 524 a 739 579 535. Zde s nimi bude komunikovat zdravotnický personál naší nemocnice.
Více v tiskové zprávě - ZDE

Vláda ČR dnes jedná formou videokonference

"Právě jsme na videokonferenční vládě schválili, že povolujeme maloobchodní prodej textilního materiálu a galanterie. Důvodem je dostupnost materiálu pro výrobu roušek. Současně povolujeme provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky a elektroniky,“ oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Městský úřad informuje (Aktualizováno)

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 215/2020 a č. 217/2020 jsou po dobu vládou vyhlášené karantény (od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020) stanoveny úřední hodiny, provozní hodiny poklady, podatelny a Czech POINT Městského úřadu Nymburk takto: Úřední hodiny
Úřad navštěvujte pouze za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Mimo úřední hodiny a stanovené provozní hodiny využijte prosím veškeré možnosti písemné, elektronické a telefonní komunikace a bezhotovostní platby.

Vezměte na vědomí, že po dobu karantény bude chod úřadu z nařízení vlády probíhat pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Děkujeme za pochopení.
Městský úřad Nymburk
Mgr. Aleš Růžička, tajemník

Upozornění v PDF

Finanční správa reaguje na aktuální situaci

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Nymburce v souvislosti s opatřením proti šíření Koronaviru Covid 19 omezuje osobní kontakt s veřejností. Osobní kontakt bude probíhat pouze na podatelně. Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost od dnešního dne pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin. Pokladna je uzavřena. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně a v maximální možné míře využívat dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. Termín podání Daně z příjmu je prodloužen do 1.7.2020. Podrobné informace naleznete na stránkách České finanční správy.

Technické služby omezují otevírací dobu na sběrném dvoře

V návaznosti na současnou situaci COVID - 19 z bezpečnostích důvodů omezujeme otvírací dobu na sběrném dvoře.Pro veřejnost otevřeno do 12:00 hod. Zaměstnanci TS budou korigovat vstupy do provozovny s ohledem na maximální počtem do 30 osob v daný okamžik.

Technické služby omezují služby pro veřejnost

V souladu s rozhodnutím Vlády ČR Vás informujeme, že od pondělí 16.3.2020 do odvolání bude pracoviště Technických služeb pro veřejnost omezeno. Omezen bude i provoz pokladny. Technické služby doporučují hradit platby bezhotovostně na účet 11934191/0100. Jednotlivá střediska můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem či písemně. K osobnímu doručení písemností můžete využít poštovní schránku umístěnou v přízemí budovy TS. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.

Neděle 15. 3. 2020

Vláda ČR rozhodla o zákazu volného pohybu osob na území ČR

Vláda rozhodla s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Zakazuje se provoz ubytovacích služeb s výjimkou lázeňských a školských ubytovacích zařízení. Současně se zakazuje provoz autoškol. V rámci obcí se ruší modré zóny
Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků.
Zakazuje konání svatebních obřadů
Přijatá krizová opatření Vlády ČR: Usnesení Vlády ČR č. 215, Usnesení Vlády ČR č. 216, Usnesení Vlády ČR č. 217, Usnesení Vlády ČR č. 218, Usnesení Vlády ČR č. 219, Všechny usnesení Vlády ČR přijatá dne 15. 3. 2020,

Vedení města zajistilo u HZS Středočeského kraje speciální mobilní buňku

Vedení města zajistilo u HZS Středočeského kraje speciální mobilní buňku, která bude v brzké době sloužit jako místo prvního kontaktu s pacienty, přicházejícími do naší nemocnice. V návaznosti na to následně město zajistilo demontáž a odstranění starých stavebních buněk u hlavní brány. Zde bude buňka umístěna v nejbližším možném termínu a stane se filtračním místem, kterým bude muset projít každý návštěvník nemocnice. Cílem opatření je minimalizovat možná rizika, související s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19. Díky za bleskovou výpomoc s demontáží nymburským dobrovolným hasičům města Nymburk, HZS Nymburk za jeřáb, kolektivu Nemocnice Nymburk a dalším, kteří se podíleli.

Nová infolinka ke Koronaviru: 1212

V souvislosti s koronavirem je zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212 (ve zkušebním provozu). Na 155 a 112 nadále volejte jen v případě ohrožení života a zdraví. Více na https://koronavirus.mzcr.cz/

Starosta města informuje o nových opatřeních

Dnes se sešlo vedení města, aby řešilo aktuální stav mimořádné bezpečnostní situace. Jedním z výstupů z předchozího jednání krizového štábu a rady města, je rozhodnutí o omezení kontaktu s veřejností pro Městský úřad Nymburk od 16. března při zachování jeho činnosti. Pro občany je možné využít podatelnu a pokladnu MěÚ v hlavní budově, ostatní budovy budou uzavřeny. Prosíme občany, aby jednotlivá pracoviště kontaktovali pouze prostřednictvím telefonních linek nebo e-mailové komunikace. Telefonní seznam ZDE

Město také zřídilo krizovou linku Městského úřadu Nymburk: Olga Šimáková – 325501423, 724107093, olga.simakova@meu-nbk.cz, v provozu všechny pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Město Nymburk a jeho vedení je neustále v kontaktu s jednotlivými složkami IZS, KHS a dalšími, se kterými koordinuje přípravu na případná rizika plynoucí z šíření nákazy koronavirem. Prostřednictvím Středočeského kraje také město požádalo o posílení telefonních linek na Krajskou hygienickou stanici.

Vedení města jednalo se Středočeským krajem o poskytnutí zdravotních pomůcek pro nemocnici Nymburk. Starosta společně s vedením nemocnice požádali Hasiče o zajištění krizového stanu nebo kontejneru pro potřeby nemocnice.

Vedení města dále jedná s Farní charitou Nymburk o možnosti pomoci našim seniorům s nákupem nebo s vyzvednutím léků. Z tohoto důvodu město poskytne Farní Charitě okamžitou mimořádnou dotaci na zajištění ochranných pomůcek pro dobrovolníky.

Uvědomujeme si, že tato opatření přináší řadu komplikací, ale věříme, že vše společně zvládneme. Děkujeme za pochopení. Sledujte i nadále tuto speciální sekci.

Městská policie informuje o nových opatřeních

Vážení občané,
Městská policie Nymburk v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru Covid 19 přijala následující opatření:

 • OSOBNÍ KONTAKT bude nadále probíhat pouze ve výjimečných případech. Pro kontakt s městskou policií využijte telefonní linky 325 512222 a 325 501 108 a emailové adresy: martin.rajl@meu-nbk.cz a simona.lazarova@meu-nbk.cz. Při vašich oznámeních dobře zvažte jejich závažnost. Doporučujeme oznamovat události, při kterých dochází k ohrožení zdraví a života osob nebo hrozí škoda na majetku.

  Tísňová linka 156 samozřejmě zůstává v provozu!

 • NÁLEZY
  Drobné nalezené věci vhazujte do schránek důvěry.
  Schránky důvěry naleznete na těchto místech: budova hlavního nádraží, ul. Sadová (Jednota) , ul. Letců R.A.F. (Jednota), ul. Karla Čapka (Jednota), ul. Drahelická (Penny), Náměstí Přemyslovců (Eliška), ul. Pražská (Lidl), ul. Maršála Koněva (ul.U cukrovaru) a Palackého třída (NKC).
  Větší nálezy uschovejte u sebe a telefonicky nebo elektronicky nás o nich informujte. Nalezené věci budeme vydávat majitelům až po skončení těchto opatření.

 • OZNÁMENÍ O PŘESTUPKU
  S oznámeními o přestupku, která jste od městské policie v uplynulých dnech obdrželi, se na služebnu městské policie nedostavujte. Veškeré zjištěné přestupky oznámí strážníci příslušnému správnímu orgánu, který má možnost o přestupku rozhodnout písemně v příkazním řízení.

Děkujeme za respektování našich opatření.
Městská policie Nymburk

Co myslíte? Můžete prodávat pivo v kelímku?

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru - https://www.businessinfo.cz/

Sobota 14. 3. 2020

Denní stacionáře, jejichž provoz zajišťuje Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. v Nymburce, Poděbradech, Kluku, Sánech, Milovicích a Lysé nad Labem se uzavírají

Vláda ČR rozhodla o uzavření denních stacionářů s účinností od 16.3.2020. Včera byli o této situaci informováni klienti a jejich rodinní příslušníci. Během dalších dnů bude péče o klienty denních stacionářů zajištěna buď pracovníky CSZS u klientů doma, nebo péči převezmou rodinní příslušníci těchto klientů.

COVID-19: Aktuální počty onemocnění koronavirem v ČR

Aktuální počty onemocnění koranovirem v ČR k zobrazení na stránkách https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 nebo ZDE. Vytvořil: ÚZIS ČR, Zdroj dat: Krajské hygienické stanice v ČR

Farní Charita pomůže občanům v tíživé situaci

Farní Charita oslovila nymburské skauty a vedení Střední zdravotní školy Nymburk. Společně pracují na koncepci pomoci, jejímž cílem je zajistit dobrovolnickou pomoc občanům, kteří jsou v situaci, kdy jim nemá kdo zajistit základní potřeby: nákup potravin a jiných nutných potřeb nebo vyzvednutí léků na e-recept. V okamžiku spuštění služby vás budeme informovat.

Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Vláda ČR přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení.

Přijatá krizová opatření Vlády ČR

Uzavření sportovního areálu Veslák

Z důvodu přijatých krizových opatření Vlády ČR dojde k uzavření sportovního areálu Veslák s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hodin.

Pátek 13. 3. 2020

Uzavření všech dětských hřišť

Z důvodu přijatých krizových opatření Vlády ČR dojde k uzavření všech dětských hřišť s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hodin na území města Nymburk.

Uzavření Turistického informační centra Nymburk

Z důvodu přijatých krizových opatření Vlády ČR dojde k uzavření Turistického informačního centra Nymburk s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hodin.

Vláda ČR přijala další opatření

Vláda
zakazuje
1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra,
2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob,
3. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA).

Přijatá krizová opatření Vlády ČR

ZŠ a MŠ Tyršova

Výuka na naší škole je zajišťována prostřednictvím systému Bakaláři a e-mailem. Žáci mají povinnost denně číst zprávy a plnit zadané úkoly. Učitelé mají přístup do školy od 8:00 do 12:00 a dále pracují z domova. Jednou týdně se bude scházet metodická komise a koordinovat zadávání úkolů v rámci ročníku na prvním stupni nebo předmětu na stupni druhém. Z každého setkání nám bude předložen zápis.
Rodiče i žáci byli informováni prostřednictvím zpráv v Bakalářích a na webových stránkách školy.

ZŠ a MŠ Letců R.A.F. 1989

Po dobu zrušení přímého vyučování probíhá výuka formou samostudia. Všichni učitelé zadávají práci a úkoly prostřednictvím aplikace Bakaláři. Žáci sledují webové stránky školy, elektronickou nástěnku třídy a úkoly v aplikaci Bakaláři. Všechny zadané pokyny a úkoly od učitelů jsou povinni splnit.
Všichni učitelé zadávají práci žákům, aktuální informace předávají rodičům prostřednictvím aplikace Bakaláři a konzultují další postup na společných poradách s vedením školy.

ZŠ a MŠ Komenského

Výuka pro žáky probíhá přes program Bakaláři. Učitelé mají volný vstup na pracoviště. Jeden den v týdnu proběhne pracovní porada.

V Nymburce zasedal krizový štáb

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území České republiky, dnes zasedal Krizový štáb ORP Nymburk, a to včetně zástupců všech příspěvkových organizací města, nemocnice Nymburk a Krajské hygienické stanice. Krizový štáb se řídí pokyny od Krizového štábu Středočeského kraje.

V návaznosti na vyhlášení stavu nouze vláda vyhlásila další konkrétní opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru. To se týká i všech restaurací v Nymburce, které mohou mít otevřeno pouze od 6.00 – do 20.00 hodin. Dále se opatření v Nymburce týká Sportovního centra Nymburk – uzavřena všechna vnitřní sportoviště, vč. plaveckého bazénu a regenerační linky, plaveckého bazénu – uzavřen bazén i sauna, Městské knihovny – uzavřena, Hálkova městského divadla – uzavřeno, Městského kina Sokol – uzavřeno, Posiloven, solárii, fitness center – zavřené

Přehled všech konkrétních opatření přehledně - ZDE

Na nymburských základních školách (ZŠ Letců R. A. F., ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova) je zajištěna výuka přes školní systém Bakaláři.

Na základě usnesení rady města a jednání krizového štábu, starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D., rozhodl o částečném zprovoznění mateřské školy U Pejska a kočičky, která bude určená pro děti zaměstnanců Nemocnice Nymburk a složek Integrovaného záchranného systému.

Další zasedání Krizového štábu ORP Nymburk je naplánováno na 17. 3. v 10 hodin

Zápis z Krizového štábu ORP Nymburk

Obědy pro seniory i pro rodiče školáků

Společnost Stravon, s.r.o., přišla s nabídkou obědů pro občany města (především seniory). Obědy budou zajištěny formou rozvozu po městě Nymburk a budou v uzavřených obalech. Nabídku naleznete na stránkách http://www.soustravon.cz/

Vak Nymburk ruší úřední hodiny

Oznamujeme, že z důvodu koronaviru budou v období od 16.3.2020 do 14.4.2020 v celé akciové společnosti zrušeny úřední hodiny. Jednotlivá oddělení můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem či písemně. K osobnímu doručení písemností můžete využít listovní schránku umístěnou u vchodu do sídla společnosti. Hotovostní platby můžete provádět v Komerční bance a.s. jako vklad hotovosti na běžný účet společnosti číslo 1904191/0100. Dále sdělujeme, že v období od 25.3.2020 do 7.4.2020 bude mimo provoz zákaznická telefonní linka číslo 325513245 do oddělení fakturace. Ostatní kontakty na zmíněné oddělení zůstávají nezměněny. Děkujeme za pochopení a omlouváme se vzniklé komplikace.

Garant: Vodovody a Kanalizace Nymburk a. s.

Ministerstvo zdravotnictví spustilo speciální webové stránky

Ministerstvo zdravotnictví spustilo speciální webové stránky, věnující se problematice koronaviru. Kdokoliv tam najde veškeré informace, opatření a doporučení, rady a důležité kontakty. https://koronavirus.mzcr.cz/

Uzavření nymburského plaveckého bazénu i sauny

Upozorňujeme na uzavření nymburského plaveckého bazénu i sauny od 13. 3. z důvodu nařízení vlády.

Garant: TJ Lokomotiva Nymburk

Čtvrtek 12. 3. 2020

V souvislosti s aktuálním vývojem se ve večerních hodinách sešla na mimořádné schůzi Rada města Nymburk

Zápis ze schůze Rady města Nymburk - ZDE

Městský úřad informuje

Městský úřad Nymburk nadále přes přijatá opatření proti šíření COVID-19 funguje normálně. Uzavření škol a školek dopadne na některé zaměstnance, kterým se snažíme vyjít individuálně maximálně vstříc tak, abychom nemuseli omezovat provoz pro veřejnost. V rámci našeho úřadu doposud neevidujeme žádného zaměstnance nakaženého nebo v karanténě. Dnes budeme dezinfikovat všechna místa a plochy kde dochází ke zvýšenému kontaktu s veřejností. Úřední hodiny zůstávají beze změn, ale žádáme všechny občany, aby náš úřad navštěvovali pouze ve skutečně nutných případech a pokud jejich záležitost snese odkladu odložili vyřízení na pozdější dobu. Využijte prosím v plném rozsahu možnosti telefonické a elektronické komunikace. Současně úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje na minimum nařízená ústní jednání včetně šetření v terénu a výjezdy svých zaměstnanců na služební cesty.

Město Nymburk uzavře mateřské školy

Město reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol. Od pondělí 16. března budou všechny mateřské školy na území města Nymburk uzavřeny do odvolání.

Uvědomujeme si, že uzavření mateřských škol přináší řadu komplikací, proto reagujeme s předstihem, aby měli rodiče prostor danou situaci řešit. Rodiče mohou po dobu péče o děti čerpat ošetřovatelské volno. Formuláře potvrdí ředitel školy.
Karanténa a ošetřovné - informace ČSSZ,
Žádost o ošetřovné pro dítě do 10 let,
Tisková zpráva města Nymburk

Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru

Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav. Zakázáno je konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 a také je zakázán vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Od pátku 13. 3. od 6 hodin se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Vláda omezila také vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů.

Usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, Přijatá krizová opatření

Nymburk svolal bezpečnostní radu

V souvislosti s potvrzenými případy koronaviru v okrese Nymburk, svolal starosta města Tomáš Mach dnes dopoledne Bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností Nymburk, a to včetně zástupců všech příspěvkových organizací města, nemocnice Nymburk a Krajské hygienické stanice.

Aktuální informace z jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Nymburk - ZDE, Zápis z Bezpečnostní rady ORP Nymburk

Středa 11. 3. 2020

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 5 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.

Upozorňujeme na uzavření Městské knihovny Nymburk

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 bude z preventivních důvodů od 11. 3. až do odvolání uzavřena Městská knihovna Nymburk včetně pobočky na sídlišti. Knihy je možné vracet prostřednictvím Biblioboxu, případně bude výpůjční doba adekvátně prodloužena.

Úterý 10. 3. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob i výuku na školách

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Opatření se nevztahuje na mateřské školy.

Opatření 1 - ZDE, Opatření 2 - ZDE

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Důležité upozornění a doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Krajská epidemiologická komise (pracovní skupina krizového štábu kraje) projednala aktuální situaci šíření nákazy COVID-19 ve Středočerském kraji. K dnešnímu dni ve Středočeském kraji v karanténě 140 lidí. „Během víkendu KHS poslala 230 lidí na vyšetření k praktickému lékaři. Z otestovaných 22 na koronavirus není ani jeden pozitivní výsledek, všechny byly negativní. Přes víkend bylo pracovníky hygieny posláno na test 38 lidí a u 35 v této chvíli čekají na výsledek.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.
Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.
Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
Na jednom místě shromážděna nejnovější doporučení jak pro občany, tak pro zdravotnická zařízení, které vydaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav nebo další relevantní instituce - více v odkazu http://www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html


Ve Středočeském kraji můžete v akutních případech kontaktovat také pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť (v pracovní době) http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 - 9:00 a od 19:00 do 22 hodin.

V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

Poradenská infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, případně na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html .

Další podrobnější informace ze zasedání bezpečnostní rady kraje naleznete na Portálu KŘ: http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/stredocesky-kraj-pripravuje-svolani-jedn-94828/

Pondělí 9. 3. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie, zákazu vyvážet z území ČR dezinfekci a respirátory třídy FFP3 včetně omezení jejich prodeje, pořádání hromadných akcí na území České republiky.
S okamžitou platností Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Důležité upozornění a doporučení občanům v detailu aktuality a dále na portálu krizového řízení Středočeského kraje Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů. Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od středy 4. března 2020 do odvolání ministerstvo zakazuje vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku a omezuje jejich prodej. Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-oop-prodej-osobnich-ochrannych-prostredku-tridy-ffp3_18660_1.html

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem osobám, s výjimkou výrobců, se od 6. března 2020 vyvážet z území České republiky všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu. Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-vsem-nevyrobcum-vyvazet-z-uzemi-cr-dezinfekc_18636_4107_1.html

Pořadatelé hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně mají až do odvolání povinnost oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici. Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-narizuje-poradatelum-nove-hlasit-akce-s-ucasti-nad-50_18625_4107_1.html

Pátek 28. 2. 2020

Informace ke koronaviru

Upozorňujeme na infolinku Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106. Další aktuální informace získáte také na webu: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

V souvislosti se šířením tohoto virového onemocnění přinášíme informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav. ZDE

Dále doporučujeme občanům i žákům nymburských ZŠ, kteří se vracejí po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Zástupci krizového řízení města Nymburk sledují nejen šíření typu virového onemocnění COVID-19 ve světě i v okolních státech, monitorují všechna přijatá opatření. Přípravu a také mimořádná opatření k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku organizují a nařizují orgány ochrany veřejného zdraví v nezbytném rozsahu a rozhodují o jejich ukončení. Státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví vykonává zejména Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice, Ministerstvo vnitra. V případě potřeby budou občané neprodleně informováni.

Nymburská nemocnice má plán v případě výskytu koronaviru

Nemocnice Nymburk, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení, se připravuje na možný výskyt viru COVID-19. V současné době postupujeme podle pokynů vydaných Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje (KHS) a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Na jednotlivá pracoviště jsme rozmístili ochranné osobní pomůcky specifikované v nařízení KHS. V současné době je nemocnice zásobena a čekáme na další dodávky těchto pomůcek do skladu.
Ve středu 26. 2. proběhla porada vedoucích pracovníků o připravenosti Nemocnice Nymburk na možný výskyt nemoci a zaměstnanci jsou seznamování s postupy.
Žádáme občany, aby v případě, že budou mít obavy o svůj zdravotní stav související s koronavirem, telefonicky kontaktovali svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde jim bude poskytnuta informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.
Pokud se i tak vyskytne v Nemocnici Nymburk pacient s podezřením na toto onemocnění, bude umístěn do izolace a ihned konzultován s KHS. Při podezření na onemocnění koronavirem KHS koordinuje transport pacienta na vyšší pracoviště a nařizuje protiepidemická opatření osobám v kontaktu.

Pokyny vydávané KHS se mohou každým dnem změnit a v nemocnici na toto budeme adekvátně reagovat.

Mgr. Nela Gvoždiaková
jednatelka společnosti