Výzva k výměně neplatných občanských průkazů

Vloženo: 10.06.2020
S ohledem na omezení pohybu osob za trvání nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií byly občanům výjimečně uznávány osobní doklady, které pozbyly platnosti. Tato výjimka však platila pouze po dobu trvání nouzového stavu, který skončil dnem 17. května 2020.
Po skončení nouzového stavu již nelze prokazovat totožnost neplatným dokladem. Z tohoto důvodu vyzývá Městský úřad Nymburk občany, kterým skončila platnost občanského průkazu, aby si co nejdříve požádali o nový občanský průkaz.
Pokud platnost občanského průkazu vypršela v období od 2. března do 17. května 2020, postačí k podání žádosti o nový pouze tento propadlý průkaz bez dalšího, avšak žádost musí být podána nejpozději do 17. června 2020. Pokud bude žádost podána po tomto dni, je nutné přinést kromě propadlého občanského průkazu ještě další doklad (např. platný cestovní pas nebo řidičský průkaz nebo alespoň rodný list).
Vzhledem k blížícímu se období letních dovolených a plánovanému obnovení cestování, kdy se předpokládá zvýšený zájem o vydávání cestovních pasů, doporučujeme občanům, aby podání žádosti o nový občanský průkaz zbytečně neodkládali.
Rovněž doporučujeme občanům využít možnosti rezervace návštěvy na přepážce, která jim zajistí přednostní odbavení. Rezervovat termín lze na webových stránkách města, odkaz https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=25
Žádost o nový občanský průkaz si mohou občané podat v budově „C“ městského úřadu v ulici U Staré sladovny 390, na Odboru správních činností, 2. patro, i bez objednání kdykoliv po dobu úředních hodin:
Pondělí 08:00–17:30 hodin
Středa 08:00–17:00 hodin
Čtvrtek 07:00–11:00 hodin