Zemřel JUDr. Karel Ruml - Čestný občan města Nymburka

Vloženo: 28.07.2020
V sobotu 25. července 2020 zemřel Čestný občan města Nymburka JUDr. Karel Ruml. Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
Karel Ruml se narodil dne 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí, v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice). Absolvoval Masarykovu obecnou školu a reálné gymnázium v Nymburce, kde v roce 1947 maturoval. Ze studií na Právnické fakultě UK v Praze byl při prověrkách v roce 1949 vyloučen. Od 30. 9. 1951 byl v evidenci města Nymburka veden jako „nezvěstný“. Podařilo se mu totiž 11. září 1951 ujet tzv. „Vlakem Svobody“, (stejnojmenná kniha, kde popisuje své zážitky, vyšla v brněnském nakladatelství Barrister&Principal v roce 2001).


Pan Ruml se později dostal do Kanady a od roku 1961 žil v USA. Jeho zájem o Nymburk neopadl ani po letech a po změně režimu v roce 1989 město často navštěvoval. V roce 1993 paní MUDr. Eva Rumlová, jeho sestra žijící ve Švýcarsku, věnovala ve shodě s ním rodinnou vilu a zahradu na Zálabí skautům (dnes skautské středisko Tortuga na místní i celostátní úrovni) a dům na náměstí městu Nymburk. Karel Ruml se Stanislavem Randákem iniciovali v roce 1998 také vydání knihy dobových pohlednic města a téměř polovinu nákladů spojených s vydáním této významné publikace uhradili právě JUDr. Karel Ruml a MUDr. Eva Rumlová. Panu Karlu Rumlovi a Evě Rumlové byly 8. 10. 2001 uděleny tituly „Čestný občan města Nymburka“ za trvalou péči o město. MUDr. Eva Rumlová zemřela 24. 1. 2020. Děkujeme a nezapomeneme!