Vedení města k současné situaci

Vloženo: 12.10.2020
Milí spoluobčané / Nymburáci,
tak jako před několika měsíci jsme se opět ocitli v nouzovém stavu. Znovu čelíme tvrdým opatřením hygieniků a státu. Už mnoho měsíců omezuje epidemie naše životy a zasahuje nás ve společenském a kulturním životě, ve vzdělávání, v práci, v podnikání...
Mnoho z nás dokonce řeší existenční problémy, které zavedená opatření přináší. Informace o dosahu epidemie jsou rozporuplné. Okolo koronaviru koluje hodně protichůdných zpráv a bývá velmi těžké se rozhodnout, ke které z variant se přiklonit. Přesto je nyní situace trochu jiná, virus máme mnohem blíže, než kdy předtím. Každý z vás zná zřejmě osobně někoho, kdo onemocnění Covid-19 prodělal. Pro někoho znamená obyčejnou chřipku, pro jiného je průběh nemoci závažnější.
My, obyčejní lidé, nemůžeme nikterak ovlivnit opatření vyhlašovaná státem ani informace, které nám média den co den servírují. S nákazou však bojovat můžeme, a to docela obyčejným způsobem. Pozorností a ohleduplností jeden k druhému. Zřejmě jediným receptem, který zatím máme, je pravidlo 3R = ruce, roušky, rozestupy. Není to o omezování, ale o ohleduplnosti. Ohleduplnosti k druhým, k těm více zranitelným. Dodržujme tedy toto jednoduché pravidlo, které může chránit nás i naše blízké. Současně prosíme, zachovejte chladnou hlavu. Snažte se v rámci možností chránit svůj zdravý rozum, rozvahu a nepodléhejte atmosféře strachu. Pocit ohrožení by nikdy neměl převládnout nad radostí z hezky prožitého dne. Nedejme se. Nenechme na sebe působit dezinformace, které se na naši hlavu valí ze všech stran.
My na radnici se snažíme, aby epidemie nezastavila projekty, které rozjíždíme, ani ty, které jsou již v plném proudu. Není to vždy jednoduché. Zde se sluší poděkovat všem zaměstnancům města, kteří se snaží zastat i práci těch, kteří s nemocí právě bojují, anebo se kvůli ní ocitli v karanténě. Je nutné zajistit chod úřadu a tak jako na jaře vám pomoci všude, kde můžeme. Budete-li potřebovat radu či pomoc, napište nám nebo zavolejte. Osobní návštěvu úřadu raději vynechte, komunikace je možná i jiným bezpečnějším způsobem. Máme email, facebookové stránky, telefon. Jsme tu pro vás. Po první vlně epidemie už víme, na koho se můžeme spolehnout a kdo pomáhal, jak se dalo, a komu jsme ještě ani nestačili dost poděkovat. Můžeme se opřít jeden o druhého, jsme vděčni za každého, kdo nemyslí jen na sebe a je tady i pro ostatní lidi.
Děkujeme vám, milí Nymburáci. Na jaře jsme to zvládli velmi dobře a vzájemně jsme si pomáhali. Společně to dáme i v této době.

S přáním pevného zdraví Tomáš Mach, Bořek Černý a Stanislava Tichá