Reakce na otevřený dopis.

Vloženo: 04.03.2021
Město dopis ve skutečnosti nedostalo, byl zveřejněný v Nymburském deníku v sekci "Čtenář-Reportér", odkaz zde: http://bit.ly/NDdopis. Protože je však psán formou oslovení a žádosti o stanovisko, rozhodla se radnice reagovat rovněž veřejně a oslovila poradce pro městskou zeleň Ing. Jana Lukeše, jehož vyjádření uvádíme v detailu aktuality.
Velmi dobře rozumím Vašim emocím. K zeleni a ke stromům si člověk rychle vytváří osobní vztah. Ten osobní vztah se projevuje i v tom, že co člověk, to jiný názor. Prakticky náš jakýkoliv zásah nebo nové výsadby vyvolávají řadu reakcí, obvykle zcela protichůdných. Snažíme se na úseku zeleně řešit celoplošně po městě spoustu míst, kde se desetiletí nezasahovalo. S koncepční vizí stavu zeleně, s kterou budou žít naši potomci. V případě zapadlého parčíku za hřbitovem chápu kontroverznost zásahu. Ale důvody pro vyvětvení mladých jehličnanů na cca podchodnou výšku (1-1,5m) byly jasné:
▶️ usychající spodní patra některých stromů, snížení plochy jehličí, které stromy musí vyživovat, a tím pádem zlepšení vitality a podpoření růstu
▶️ spodní větve zasahovaly do cesty, v jednom místě byla cesta parkem již neprůchodná, na tuto skutečnost byla v systému hlášení závad TS upozornění od občanů
▶️ kvůli nepřehlednosti lokality občané za jehličnany načerno vyváželi biologický odpad
▶️ snaha o vyšší intenzitu péče o park: zvýšení počtu pokosů, tzn. zvýšení přístupnosti lokality
▶️obecné zvýšení přehlednosti a bezpečnosti lokality.
Jde o zapěstování budoucího parku, přechod od mladých jehličnanů k vzrostlým vysokokmenům. Tyto řezy je nutné řešit včas. Park byl bohužel vysazen jen z jehličnanů, stříbrných smrků, jedlí konkolorek, borovic černých. Obecně ne příliš vhodných k založení parku a k dlouhodobé prosperitě v aktuálních podmínkách. Je v plánu doplnění parku o vzrůstné listnaté stromy a keřové patro. Lokalita je součástí města, nemůže v dané lokalitě suplovat biokoridor, divočinu. Je pravdou, že je více než žádoucí v sousední zemědělské krajině pracovat ne jejím rozčlenění biopásy, mj. kryt pro zvěř. V tomto duchu už činíme první kroky. Je dobré vědět, že se občané mají možnost obrátit v případě pěstebních zásahů v zeleni na vedoucího úseku zeleně Martina Mejzra (TS Nymburk) nebo Pavla Bednáře (MěÚ Nymburk) pro rychlou komunikaci. Zároveň je v plánu na konci března zveřejnit pasport zeleně.