Parkování - Kostelní náměstí

Vloženo: 29.07.2021
Vyjádření pana starosty Tomáše Macha k parkování na Kostelním náměstí v detailu aktuality.
Milí Nymburáci,
ujišťuji Vás, že nás netěší umisťovat zábrany kamkoli ve městě, tím méně na Kostelním náměstí. Nekázeň řidičů tady ale překračovala veškeré meze a nepomáhaly ani opakované kontroly městské policie. Stav dláždění je v havarijním stavu, i proto bylo přistoupeno k tomuto dočasnému řešení (zdůrazňuji, že dočasnému), které zabrání další degradaci prostoru kolem kostela, které se nikdy nemělo stát parkovištěm. Mobiliář, který zde město dočasně instalovalo, je jednoduše demontovatelný a odstranitelný. A jakkoli nejsem zastáncem takových řešení, raději si u kostela sednu na lavičku, než abych se proplétal mezi zaparkovanými automobily. Veškerá opatření byla samozřejmě konzultována a schválena všemi dotčenými orgány včetně památkové péče.
Nadále se budeme samozřejmě zabývat, jak plány na nutnou revitalizaci prostoru kolem kostela, tak analýzou současného stavu parkování v centru města a návrhy možných řešení.
Tomáš Mach

foto ts-rad