Přispějte do významného sociologického výzkumu - Sociologického ústavu Akademie věd ČR

Vloženo: 27.09. 2017
Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společností MEDIAN provádí v těchto dnech prestižní šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP). Nejedná se o komerční, ale o významný vědecký výzkumný program, v jehož rámci probíhají každoročně šetření na různá témata už déle než 30 let.
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Vyplnění dotazníku s tazatelem trvá přibližně 40 minut. Účast ve výzkumu je dobrovolná, účastníci výzkumu obdrží malý dárek.
Cílem šetření je získat dosud chybějící informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR. Získané statistiky poslouží k rozvoji poznání české společnosti v oblasti sociologie, politologie a ekonomie a budou zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti.
K účasti na tomto významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti, budou přizvány také vybrané domácnosti v našem městě. Výzkum v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP připravili odborníci z Akademie věd ČR a bude v něm osloveno 4.500 náhodně vybraných domácností z celé České republiky. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti města by měli navštívit poprvé v termínu 15. 9. – 10. 11. 2017 a pak znovu v dalších termínech až do konce listopadu 2017.