Město Nymburk má svou koncepci vizuální komunikace

Vloženo: 03.01.2018
Doposud město využívalo jako jediný jednotící prvek pouze heraldický znak města, který současným potřebám marketingu již nedostačuje a je vhodné jej používat při důležitých a významných událostech. Stejně jako v jiných městech, i Nymburk přistoupil k vytvoření návrhů koncepce nové vizuální identity, kterou se město bude prezentovat a komunikovat se širokou veřejností.
Nová značka a jednotný vizuální styl města přispěje ke zviditelnění města jako celku. Vizuální identita města by měla zefektivnit, usnadnit a zpřehlednit komunikaci a rozlišit městské organizace a jejich návaznost na město (Technické služby, NKC, Městská policie…).

Důležitost kvalitní a současné vizuální identity, která bude město dobře zastupovat, pomůže nejen zlepšit identifikaci a propagaci města, ale stane se i moderním nástrojem pro prezentaci města v rámci celé České republiky a pomůže návštěvníkům se ve městě orientovat.

Kromě zavedení nového loga v podobě celého jeho názvu „Nymburk“ či pouze ikony „N“ se můžeme těšit na novou podobu městského zpravodaje a dalších informačních tiskovin, brožur a publikací, plakátů, dárkových a reklamních propagačních předmětů nebo vlajek. Na radnici začne být používána nová podoba vizitek, hlavičkových papírů a on-line komunikace. Na základě nové koncepce by měly být navrhnuty značky a jednotný vizuální styl pro Technické služby a městskou policii, polepy aut, pozvánky, novoroční a jiná přání a styl by se měl projevit i v orientačních systémech městských institucí a města samotného.

K vytvoření značky a vizuální identity města Nymburk bylo osloveno bylo přes deset grafických studií a každé z nich mohlo odevzdat až 3 odlišné návrhy. Soutěže, kterou město vyhlásilo v červenci tohoto roku, se zúčastnilo pět tvůrců s celkem devíti návrhy a všechny byly hodnoceny porotou složenou ze zaměstnanců úřadu, volených zástupců i odborníků z oborové organizace Unie grafického designu (UGD). Hodnotící porotou byl doporučen jako nejlepší jeden z návrhů studia Colmo, což následně potvrdila i rada města. Všem zúčastněným patří velký dík za originální invenci a poctivou práci.

Vytvořením vítězného loga a vizuálního stylu bylo na základně výsledků soutěže pověřeno pražské grafické studio Colmo, které má za sebou úspěšné realizace. Nyní se již dokončuje samotný grafický manuál, který se stane vodítkem, jak efektivně používat novou vizuální identitu města Nymburk. Pracovat s ním budou zejména zaměstnanci úřadu či městských příspěvkových organizací. Ti mají nyní své zastoupení v pracovní skupině, která grafikům v průběhu přípravy manuálu poskytuje potřebnou zpětnou vazbu, aby vše plně fungovalo nejen po stránce estetické, ale i praktické.