Hlašení dne: 16.02. 2017

Pro území Středočeského kraje byla vyhlášena SMOGOVÁ SITUACE z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.

Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty pro suspendované částice PM10 – 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 – doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
zpět na přehled hlášení