Hlašení dne: 11.01. 2021

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 13. ledna 2012 u křižovatky ulic Okružní a Karla Čapka, křižovatka ulic Jičínská a Komenského, v ulici Luční, Komenského, 2. května a V Kolonii. Časový rozpis najdete na stránkách města a Technických služeb.

V budově Městského úřadu Nymburk, v ulici U Staré sladovny čp. 390 probíhá od 5. ledna 2021 rekonstrukce stávajícího výtahu, která bude trvat asi jeden měsíc. Vyřazení výtahu z provozu může zkomplikovat úřední jednání osobám, které vyžadují bezbariérový přístup. V dotčené budově sídlí Odbor správních činností, Odbor Obecní živnostenský úřad a Odbor školství kultury a památkové péče. Pro občany, kteří si nemohou vyřídit své záležitosti bez použití výtahu, byla v přízemí budovy zřízena telefonní linka, z níž je možné volat do všech kanceláří.

DDM Nymburk vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Ptačí hostina“. Soutěž je rozdělena do tří kategorií – MŠ do 6 let, ZŠ od 6 do 10 let a ZŠ od 11 do 15 let. Obrázky doručte do DDM, ul. 2. května nebo pošlete naskenované na e-mail ddm-nymburk.cz. Na obrázku musí být uvedeno jméno autora, kategorie a telefonní číslo kontaktní osoby. Uzávěrka soutěže je 28. února 2021.
zpět na přehled hlášení