Hlašení dne: 05.02. 2021

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 10. února 2021 na těchto místech:
Ulice Gagarinova, křižovatka ulic Polní – U Lidušky, ulice U Cukrovaru, Nádražní, Na Hroudách a U Huličků. Časový rozpis najdete na stránkách města a Technických služeb.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 8. února v době od 07:30 do 15:00 hodin v ulicích 28. října, Boleslavská třída, Dobrovského, Ferdinanda Schulze, Husova, Komenského, Park v Kolonii a Purkyňova. Více informací najdete na www.cezdistribuce.cz.

Od 30.ledna do 13. června bude probíhat každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu.

„V pondělí, dne 8.2. 2021 v jednu hodinu odpoledne proběhne dražba hospodářských zvířat, prasat, koz, hus a slepic a dražba dalších movitých věcí například televize Samsung, herní konzole sony PlayStation 4, sedací soupravy a dalších. Vše za třetinové ceny. Zájemci o dražbu si mohou dražené věci prohlédnout o půl jedné odpoledne na adrese Hradištko, číslo popisné 17. Vydražené věci je nutné zaplatit a převzít v den dražby. K dražbě si přineste občanský průkaz a hotovost.“


DDM Nymburk vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Ptačí hostina“. Soutěž je rozdělena do tří kategorií – MŠ do 6 let, ZŠ od 6 do 10 let a ZŠ od 11 do 15 let. Obrázky doručte do DDM, ul. 2. května nebo pošlete naskenované na e-mail ddm-nymburk.cz. Na obrázku musí být uvedeno jméno autora, kategorie a telefonní číslo kontaktní osoby. Uzávěrka soutěže je 28. února 2021.
zpět na přehled hlášení