Hlašení dne: 08.02. 2021

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve středu 10. února 2021 na těchto místech:
Ulice Gagarinova, křižovatka ulic Polní – U Lidušky, ulice U Cukrovaru, Nádražní, Na Hroudách a U Huličků. Časový rozpis najdete na stránkách města a Technických služeb.


Od 30.ledna do 13. června bude probíhat každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu.


Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v našem městě revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 19.2.2021.
Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč.
Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč.
Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916.

zpět na přehled hlášení