Hlašení dne: 17.02. 2021

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pátek 19. února v době od 07:30 do 13:30 hodin v ulicích Bobnická, Maršála Koněva, Petra Bezruče, Sladkovského, Svatopluka Čecha a U Vlečky. Více informací najdete na www.cezdistribuce.cz.ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že od 22. 2. do 5. 3. 2021 bude provádět pravidelné odečty elektroměrů ve městě Nymburk v době mezi cca 9 -14 hodinou.
Zároveň upozorňuje na důležitou změnu!!!
Vzhledem k odečtu OPTICKOU SONDOU, která se MUSÍ na elektroměr PŘÍMO PŘILOŽIT, prosí o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru a to i prostřednictvím přátelské a sousedské výpomoci.
Z bezpečnostních důvodů žádá o ZABEZPEČENÍ PSŮ po dobu realizace návštěvy.
Odečtem a vizuální kontrolou elektroměrů se předchází případným nesrovnalostem při vyúčtování.
Toto oznámení se týká všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.
Harmonogram odečítaných ulic je k nahlédnutí na webu města Nymburk.

V pondělí 22.2. 2021 bude probíhat odečet elektroměrů:
Od 9 do10 h v ul. Drahelická (jen část od ulice Luční k ulici V Cejpovně)
Od 10 do11 h v ul. Vagonka
Od 11 do12:30 h v ul. Luční a
Od 12:30 do 13:30 h v ul. Zahradní

V úterý 23.2. 2021 bude probíhat odečet elektroměrů:
Od 9 do 13 hodin v ulicích Hronětická, Doubravská, KostomlatskáDDM Nymburk pořádá pátrací valentýnskou hru s tajenkou. Písmenka do tajenky získáte, když v centru města Nymburka obejdete výlohy a najdete v nich šestnáct obrázků srdcí s prstýnkem, číslem a písmenem.
Tajenku zašlete do 23. února 2021 na email ddm@ddm-nymburk.cz , do předmětu napište „Valentýnská hra“. Čeká na vás diplom, písnička a drobná věcná odměna. Pravidla a mapu najdete na www.ddm-nymburk.cz .

zpět na přehled hlášení