Územní plán

náhled
územní plán - ilustrační obrázek

Textová částOdůvodnění [4258 kB | pdf]
Územní plán [1829 kB | pdf]

Grafická část - odůvodněníKoordinační výkres - celá část [6301 kB | pdf]
Výkres širších vztahů - celá část [4946 kB | pdf]
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - celá část [2244 kB | pdf]

Grafická částVýkres základního členění území - celá část [2571 kB | pdf]
Hlavní výkres - celá část [2446 kB | pdf]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - celá část [1872 kB | pdf]