Nymburk

Územní studie Drahelická, zastavitelná plocha Z23

Textová část

Textová část [9478 kB | pdf]

Výkresová část

Širší vztahy [8118 kB | pdf]

Hlavní výkres [2837 kB | pdf]

Doprava - směrové řešení [2688 kB | pdf]

Doprava - výškové řešení [116 kB | pdf]

Technická infrastruktura [1425 kB | pdf]

Uliční profil [242 kB | pdf]

Dokladová část

Dokladová část [42 kB | pdf]

Městský úřad Nymburk (Odbor životního prostředí) [284 kB | pdf]

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje [319 kB | pdf]

Městský úřad Nymburk (Odbor správy městského majetku) [257 kB | pdf]

Vyjádření MA Ing. arch. Jana Němce (Urbanistické požadavky na urbanistické záměry ve městě) [47 kB | pdf]

ČEZ Distribuce, a. s. [139 kB | pdf]

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. [97 kB | pdf]

GasNet, s.r.o. [4830 kB | pdf]

Za poliklinikou - územní studie

Textová část

Textová část [28622 kB | pdf]

Výkresová část

Širší vztahy [7725 kB | pdf]

Regulační prvky [14156 kB | pdf]

Ilustrace možného zastavění [22269 kB | pdf]

Nadhled od severozápadu [23861 kB | pdf]

Nadhled od jihovýchodu [25035 kB | pdf]

Doprava - směrové řešení [9485 kB | pdf]

Doprava - výškové řešení [140 kB | pdf]

Technická infrastruktura [10584 kB | pdf]

Modro - zelená infrastruktura [10119 kB | pdf]

Páteřní komunikace (úsek BD) – 12 m [2442 kB | pdf]

Páteřní komunikace (úsek RD) – 12 m [2747 kB | pdf]

Obytná ulice – zelený pás [3233 kB | pdf]

Obytná ulice – 8,5 m [2122 kB | pdf]

Zpět na územní studie obcí