Rožďalovice

Územní studie plochy Z1/Z1 - lokalita "U studánky" - po změně č. 1

Textová část [7864 kB | pdf]

Urbanistická situace [1783 kB | pdf]

Dopravní a technická infrastruktura [1831 kB | pdf]

Územní studie plochy Z1/Z1 - lokalita "U studánky"

Textová část [7796 kB | pdf]

Urbanistický návrh [1604 kB | pdf]

Dopravní a technická infrastruktura [1657 kB | pdf]

Územní studie plochy Z8

Územní plan - zakladní výkres [1147 kB | pdf]

Územní studie plochy Z8 [125 kB | pdf]

Titulka [80 kB | pdf]

Katastrální situační výkres [2532 kB | pdf]

Ortofoto [5491 kB | pdf]

Situace - dělení pozemků [6566 kB | pdf]

Situační výkres širších vztahů [1183 kB | pdf]

Sítě [311 kB | pdf]

Sítě - Plyn [311 kB | pdf]

Sítě - VAK [311 kB | pdf]

Sítě - ČEZ [311 kB | pdf]

Zpět na územní studie obcí