Rožďalovice

Územní studie plochy Z1/Z1 - lokalita "U studánky"

Textová část [12797 kB | pdf]

Urbanistický návrh [13521 kB | jpg]

Schéma doprava [4855 kB | jpg]

Inženýrské sítě [5396 kB | jpg]

Přílohy

Modelové zobrazení [6604 kB | jpg]

Příklady domu 1 [3183 kB | jpg]

Příklady domu 2 [8253 kB | jpg]

Příklady domu 3 [3595 kB | jpg]

Územní studie plochy Z8

Územní plan - zakladní výkres [1147 kB | pdf]

Územní studie plochy Z8 [125 kB | pdf]

Titulka [80 kB | pdf]

Katastrální situační výkres [2532 kB | pdf]

Ortofoto [5491 kB | pdf]

Situace - dělení pozemků [6566 kB | pdf]

Situační výkres širších vztahů [1183 kB | pdf]

Sítě [311 kB | pdf]

Sítě - Plyn [311 kB | pdf]

Sítě - VAK [311 kB | pdf]

Sítě - ČEZ [311 kB | pdf]

Zpět na územní studie obcí