Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Bližší informace [zde]

Legislativní rámec

Doplňkové soubory

Sazebník úhrad - [232 kB | pdf]
Doporučený formulář [40 kB | rtf]

Výroční zpráva a poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva

Pro rok 2019 není vložená žádná výroční zpráva.

Poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2) Informace k advokátům úřadu - [75 kB | pdf]
18) Informace k jelenům sika - [169 kB | pdf]

Příloha: Tabulka ORP - [146 kB | pdf]

21) Informace k místnímu šetření dne 28.06.2018. - [170 kB | pdf]

Přílohy:
Plánek - [781 kB | pdf] Protokol - [683 kB | pdf]

42) Informace k nákladům na geografický informační systém. - [171 kB | pdf]

Příloha: Faktury 2014 - 2019 - [2873 kB | pdf]