Tiskové zprávy

13.12. 2018

Město má schválený rozpočet na rok 2019. S čím se počítá v tomto roce?

Na svém posledním zasedání v tomto roce (11.12.2018) zastupitelé města schválili rozpočet města Nymburk na rok 2019. Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů 443 732,03 tisíc korun a celkovou výší výdajů 476 879,38 tisíc korun. Do příjmů jsou zahrnuty i příjmy z mimorozpočtových zdrojů, rozpočet je tedy tradičně schodkový.
celá zpráva - [88 kB | pdf]

07.12. 2018

Město usiluje o systém měřící kvalitu ovzduší a zápachu

Nová rada města potvrdila zájem o to, aby se Nymburk stal pilotním městem v projektu, který sleduje zápach i kvalitu vzduchu. Město intenzivně jedná s Ing. Petrou Auterskou, ředitelkou společnosti Odour, s.r.o., o zapojení města v projektu.
celá zpráva - [71 kB | pdf]

04.12. 2018

Nadace Křižovatka přivezla do nymburské nemocnice další monitory dechu pro miminka


celá zpráva - [200 kB | pdf]

21.11. 2018

Interiér kaple sv. Jana Nepomuckého projde obnovou

Město pokračuje v rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého a provede obnovu interiéru. Zhotovitel byl vybrán a práce mohou začít již v prosinci tohoto roku. Hlavním cílem těchto úprav budou opravy omítek, statické zajištěni klenby a repase vitrážových oken.
celá zpráva - [77 kB | pdf]

20.11. 2018

Nymburk bude zdobit vánoční strom z Dlouhopolska

Nymburáci si vybrali v anketě města svůj vánoční strom, který bude stát v době adventu na Náměstí Přemyslovců. Vítězem se stal smrk z Dlouhopolska, který se rozsvítí o první adventní neděli 2. prosince. Město si tentokrát připravilo i další novinky.
celá zpráva - [77 kB | pdf]

06.11. 2018

Zastupitelé zvolili vedení města Nymburka na roky 2018 až 2022

Nově zvolení zastupitelé města odhlasovali vedení města na další volební období a zvolili novou Radu města Nymburk. Dosavadního starostu města PhDr. Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) v pozici starosty vystřídá Ing. Tomáš Mach, Ph.D. (Nymburk s klidem).
celá zpráva - [77 kB | pdf]

05.11. 2018

Nymburský přívoz bude jezdit i přes zimu

Město Nymburk v září zahájilo provoz přívozu v místech bývalé lávky pro pěší. Po dvouměsíčním zkušebním provozu bylo rozhodnuto o zachování provozu přívozu.
celá zpráva - [74 kB | pdf]

Již koncem listopadu si půjčíte knížky na sídlišti

Knihovna rozšíří své služby, nově si bude možné půjčit či vrátit knížky i na sídlišti v budově polikliniky na Okružní ulici. Pobočka bude otevřena bude nejen pro obyvatele nymburského sídliště prozatím 2 dny v týdnu.
celá zpráva - [75 kB | pdf]

24.10. 2018

Nymburk slaví 100. výročí založení Československa

Výročí založení Československa si Nymburk připomene pietním aktem, kladením věnců, zasazením stromu svobody a unikátní divadelní hrou. Zároveň budou předána i městská vyznamenání.
celá zpráva - [78 kB | pdf]

V roce 2020 se do Nymburka možná vrátí Masaryk

U příležitosti 100. výročí vzniku republiky město Nymburk vyhlásí 29. října veřejnou sbírku na podporu obnovy památníku připomínajícího T. G. Masaryka na Palackého třídu k vile Nebeských čp. 449.
celá zpráva - [77 kB | pdf]

03.10. 2018

Nymburská nemocnice se dohodla s VZP o zachování stávajících služeb na příštích 5 let


celá zpráva - [104 kB | pdf]

02.10. 2018

Vedení města usiluje o vybudování veřejných přístavišť, metou je rok 2019

Včera se na nymburské radnici sešli ředitel Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů, generální ředitel Povodí Labe Ing. Marián Šebesta, předseda představenstva společnosti Vodní cesty, a.s. Jan Skalický a vedení města, aby společně jednali o konkrétním termínu výstavby rekreačního přístavu a přístaviště osobní lodní dopravy v Nymburce.
celá zpráva - [78 kB | pdf]

Dotace na opravu budov v městské památkové zóně jsou rozděleny

Dotační Program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové zóně funguje v Nymburce již druhým rokem. Lidé i město si ho chválí, spoustu domů v centru města bylo již opraveno.
celá zpráva - [88 kB | pdf]

01.10. 2018

Město rozdělilo granty pro druhou polovinu roku

Zastupitelstvo města společně s finančním výborem rozdělilo 560 tisíc mezi 51 žadatelů. Nejvíce bylo vyhověno žádostem z oblasti sportu. Další část finančních prostředků putovala na kulturní a ostatní projekty. Mezi ostatními město podpořilo společenské, dětské i vzdělávací akce.
celá zpráva - [124 kB | pdf]

14.09. 2018

Nymburk bude zdobit nová elegantní lávka pro pěší i cyklisty

Dnes 14. září vybrala odborná porota vítězný návrh nové lávky přes Labe, která bude stát v prostoru původní zdemolované lávky pro pěší z roku 1985.
celá zpráva - [474 kB | pdf]

Porota vybrala návrh nové lávky přes Labe - shrnutí

V srpnu proběhla demolice lávky pro pěší a cyklisty v Nymburce. V té době už ale pracovalo šest vybraných týmů na soutěžním návrhu jejího nového řešení. Odborná porota složená z předních mostních inženýrů a architektů anonymně posuzovala 14. září 2018 všechny návrhy a doporučila k realizaci lávku, jejíž návrh zpracovala společnost SHP - Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., v čele s prof. Jiřím Stráským.
celá zpráva - [110 kB | pdf]

12.09. 2018

Město zavádí první půlhodinu parkování zdarma

Město Nymburk nově dovolí řidičům parkovat první půlhodinu zdarma. Cílem je umožnit občanům snadněji si vyřídit pochůzky i nákupy v centru města, aniž by museli platit za parkovné.
celá zpráva - [100 kB | pdf]

Město Nymburk má novou výpravnou publikaci

Nymburk – Královské město na Labi. Tak se jmenuje nová knížka autora Jaroslava Kocourka. Publikace nabídne čtenářům velké množství nádherných fotografií – nových, historických i z ptačí perspektivy, původní texty a další zajímavé bonusy v podobě kreslených map, řezu kostelem sv. Jiljí, Turecké věže, pivovarem a plánku železniční kolonie před rokem 1919. Knížka bude slavnostně pokřtěna v sobotu 15. září v rámci Dnů evropského dědictví ve 14 hodin na Starém děkanství.
celá zpráva - [437 kB | pdf]

Město Nymburk bude rozdělovat městská vyznamenání

Zastupitelstvo města bude 19. září rozhodovat o udělení městských vyznamenání. Čestné občanství může získat investigativní novinář Jaroslav Kmenta, na městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy byly nominovány Městská knihovna Nymburk, pěvecký sbor VOX nymburgensis a Nymburský komorní orchestr.
celá zpráva - [78 kB | pdf]

Městská knihovna Nymburk otevře na sídlišti svou pobočku

Knihovna rozšíří své služby, nově si bude možné půjčit či vrátit knížky v budově polikliniky na Okružní ulici.
celá zpráva - [73 kB | pdf]

Radní řešili dotace na opravu budov v městské památkové zóně

Dotační Program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové zóně funguje v Nymburce již druhým rokem.
celá zpráva - [75 kB | pdf]

Město finančně podpoří Centrum pro všechny a Diakonii ČCE

Rada města Nymburk vyhověla dvěma žádostem o poskytnutí finančního příspěvku. Jedná se o podporu Diakonie ČCE a Centra pro všechny.
celá zpráva - [76 kB | pdf]

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku bude pokračovat

V letech 2016 až 2018 realizovalo město Nymburk s MAS Podlipansko a MAS Svatojiřský les projekt Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku (MAP). Projekt je zaměřený na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
celá zpráva - [77 kB | pdf]

Nevyužívaný dvůr v centru města se dočká využití

Dvůr domu čp. 169 v centru města byl dlouhá léta zanedbaný a bez smysluplného využití. Město chce prodejem pozemku vytvořit zcela nový prostor a vzájemným propojením ulic zde vytvořit zajímavý prostor k bydlení a setkávání lidí.
celá zpráva - [72 kB | pdf]

07.09. 2018

V nemocnici se narodil rekordní počet dětí

V měsíci srpnu se v nymburské nemocnici narodil rekordní počet dětí.
celá zpráva - [150 kB | pdf]

04.09. 2018

Ulice Na Rejdišti se konečně dočká zasloužené rekonstrukce

Město i občany dlouho trápila situace v ulici Na Rejdišti. Ještě letos v říjnu začne rekonstrukce celého prostranství včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu.
celá zpráva - [224 kB | pdf]

23.08. 2018

Posvícení 2018 v Nymburce v novém a větším hávu!

Nymburský jarmark a posvícení se blíží a má bohatý program. Město ve spolupráci s Nymburským kulturním centrem připravilo pestrý program, který bude tentokrát pokračovat i v neděli Na Rejdišti.
celá zpráva - [429 kB | pdf]

22.08. 2018

Běžně nepřístupné památky se otevřou veřejnosti

Nymburk se i v letošním roce opět připojí k celostátní akci – Dny evropského dědictví 2018. V sobotu 15. září budou od 10 do 16 hodin zdarma otevřeny běžně nepřístupné památky. Tentokrát je připraveno deset zajímavých míst z nich některá jsou veřejnosti zpřístupněna úplně poprvé.
celá zpráva - [466 kB | pdf]

Město úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci objektu HLAHOL

Špatný a nevyhovující stav objektu Smetanova domu – Hlahol z roku 1935 si vyžádal celkovou rekonstrukci. V budově se nacházejí třídy prvního stupně základní školy Komenského a jídelna včetně kuchyně. Jednalo se tak o jednu z největších investic města okolo 30 mil. korun.
celá zpráva - [135 kB | pdf]

Nymburk spouští přívoz v místě zdemolované lávky

Město Nymburk od září zahájí provoz přívozu, a to v místech bývalé lávky pro pěší. Slavnostní zahájení provozu proběhne v sobotu 1. září odpoledne po skončení výletních plaveb v rámci nymburského posvícení.
celá zpráva - [75 kB | pdf]

21.08. 2018

V Nymburce bude probíhat forenzní značení jízdních kol

Město Nymburk připravilo pro občany forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků. Značení bude probíhat od září letošního roku. Jedná se o metodu ochrany majetku, která má především preventivní účinky.
celá zpráva - [103 kB | pdf]

Město se nevzdává možnosti jak sledovat kvalitu ovzduší ve městě

Město Nymburk v loňském roce podalo žádost o dotaci na systému ke sledování kvality ovzduší a zápachu. Žádost bohužel byla zamítnuta z důvodu nedoporučujícího posudku ze strany Ministerstva životního prostředí. Navíc i Český hydrometeorologický ústav sdělil své stanovisko, že nemá zájem o umístění imisní stanice v Nymburce, neboť síť imisních stanic, které má k dispozici, považuje za dostačující. Město proto zkouší jiný způsob, a to zapojení Nymburka jako pilotního města v projektu firmy Odour s.r.o.
celá zpráva - [98 kB | pdf]

08.08. 2018

Lávka z Labe byla vytažena a dno řeky zkontrolováno

Společnost STRABAG, a. s. včera 7. srpna provedla ve spolupráci s Hasiči SŽDC vytažení spadlého dílu lávky z vody. Samotné vytahování probíhalo od 8 hodiny ranní a k úplnému vytažení došlo před 18 hodinou večer. Dnes bylo zkontrolováno koryto řeky a žádná překážka nebyla nalezena. Demoliční práce na břehu stále probíhají a kompletně by měla být lávka zlikvidována, včetně odvozu suti, 12. srpna.
celá zpráva - [76 kB | pdf]

03.08. 2018

Nymburská lávka šla k zemi, demoliční práce však pokračují

Společnost STRABAG, a. s. dnes 3. srpna provedla první část demolice lávky. Samotné stříhání probíhalo od 8 hodiny ranní a k úplnému přestřižení a pádu došlo před 10 hodinou. Kompletně by měla být lávka zlikvidována, včetně odvozu suti, 12. srpna.
celá zpráva - [78 kB | pdf]

31.07. 2018

Nymburk bude vybírat ze šesti návrhů nové lávky přes Labe

Nebezpečná lávka pro pěší půjde začátkem srpna k zemi. Na konci září bude město posuzovat návrhy řešení nové lávky. Komplikovanou situaci se snaží město Nymburk řešit rychle a kvalitně, zejména s ohledem na pěší a pracuje na architektonicko-konstrukčním návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty mezi centrem města na pravém břehu Labe a zástavbou na levém břehu řeky v lokalitě Zálabí.
celá zpráva - [83 kB | pdf]

Město Nymburk chystá demolici lávky, nutná bezpečnostní opatření v pátek 3. srpna omezí pohyb v jejím okolí

Ve čtvrtek 26. července rozhodla rada města Nymburka, že demolici lávky pro pěší provede společnost STRABAG, a. s. Podle starosty města Nymburka Pavla Fojtíka byly práce na demolici zahájeny ihned po podpisu smlouvy. „Nyní se připravuje staveniště, samotné „stříhání“ lávky začne v pátek 3. srpna v 8 hodin a může trvat i několik hodin. Kompletně by měla být lávka zlikvidována, včetně odvozu suti, 12. srpna. Provoz na vodní cestě bude obnoven po kontrole říčního dna nejpozději ve druhé polovině srpna,“ přiblížil harmonogram demoličních prací starosta.
celá zpráva - [73 kB | pdf]

09.07. 2018

Nemocnice se chystá na krátkodobé přerušení dodávky elektrické energie

V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie z rozvodné sítě, které je naplánováno společností ČEZ na pátek 13. července od 7.30 do 15.00 hodin, chystá Nemocnice Nymburk s. r. o. zajištění provozu prostřednictvím vlastních záložních zdrojů (naftových agregátů). S tím se pojí drobné provozní změny, které se ovšem pacientů dotknou zcela minimálně.
celá zpráva - [155 kB | pdf]

28.06. 2018

Cyklostezka na pravém břehu Labe září novotou

Celkovou rekonstrukcí prošla část nejpoužívanější cyklostezky na pravém břehu Labe. Jednalo se o úsek od Sportovního areálu Veslák až k Sánské strouze směrem do Poděbrad, který se nachází katastrálním území města Nymburk.
celá zpráva - [80 kB | pdf]

26.06. 2018

Na sídlišti se dnes otevřelo nové hřiště

Slavnostní otevření nového dětského hřiště se uskutečnilo v úterý 26. června od 9 hodin. Hřiště se nachází na revitalizovaném sídlišti, v nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka.
celá zpráva - [77 kB | pdf]

22.06. 2018

Ministr zdravotnictví navštívil nymburskou nemocnici

Na pozvání místostarostky Adrieny Gabrielové navštívil 21. června nymburskou nemocnici ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Během návštěvy si prohlédl nemocnici, pohovořil si s vedením nemocnice a také se zúčastnil besedy se zaměstnanci.
celá zpráva - [98 kB | pdf]

11.06. 2018

Občané hlasovali o času vysílání městského rozhlasu

V průběhu měsíce května měli občané možnost rozhodnout v jakých časech uslyší hlášení městského rozhlasu. Od června tak probíhá pravidelné vysílání rozhlasu nově od 14 hodin a to vždy v pondělí, ve středu a v pátek.
celá zpráva - [74 kB | pdf]

Nymburská nemocnice převzala dary od Kapky Naděje

Soubor lékařských přístrojů a dalšího vybavení věnoval novorozeneckému oddělení nymburské nemocnice Nadační fond Kapka Naděje, a to v celkové hodnotě převyšující 112.000 korun.
celá zpráva - [157 kB | pdf]

07.06. 2018

Bezpečnost lávky nelze zaručit, město proto uzavřelo prostor pod ní a chystá demolici

Na základě provedené diagnostiky, technici z Kloknerova ústavu nepotvrdili úplnou bezpečnost lávky, proto vedení města bylo nuceno s ohledem na bezpečnost uzavřít i prostor pod lávkou. Průzkumy ukázaly, že prvotní rozhodnutí uzavřít lávku bylo správné.
celá zpráva - [76 kB | pdf]

04.06. 2018

Nemocnice znovu získala akreditaci laboratoře odd. patologie

Nemocnici Nymburk s.r.o. se podařilo v náročném akreditačním procesu obhájit akreditaci laboratoře oddělení patologie. I nadále tak může provádět zpracování bioptického materiálu, tedy z vyšetřované odebrané tkáně stanovit diagnózy lékařem. Touto akreditací si nemocnice zajistila lepší finanční ohodnocení od zdravotních pojišťoven a prokázala vysoké odborné kvality personálu a služeb.
celá zpráva - [133 kB | pdf]

23.05. 2018

Večerní spoje mezi Zálabím a centrem byly posíleny

Občané mohou využít k překonání Labe autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Od 15. ledna 2018, v souvislosti se zavřenou pěší lávkou přes Labe, byla zavedena doprava mezi těmito zastávkami zdarma. Na žádost občanů byly nově posíleny večerní spoje.
celá zpráva - [78 kB | pdf]

17.05. 2018

Nymburský bazén bude uzavřen, stavební povolení na rekonstrukci je na dosah

Dosluhující objekt plaveckého bazénu byl vybudován v letech 1965–1967 v „Akci Z“ čemuž odpovídá i jeho dnešní stav. Budova celkově není v havarijním stavu, ale přesto některé součásti stavby trpí závažnými závadami. V posledních několika letech se proto intenzivně řeší příprava na její celkovou rekonstrukci.
celá zpráva - [78 kB | pdf]

14.05. 2018

Starostové okolních obcí diskutovali o nymburské nemocnici

Ve čtvrtek 3. května proběhlo na radnici pravidelné setkání starostů obce s rozšířenou působností Nymburk. Starostové se seznámili s novinkami v oblasti veřejné správy – důležitými tématy bylo GDPR a změny ve stavebním zákoně. Úplně poprvé se mezi projednávanými body objevila i nymburská nemocnice, která své služby poskytuje lidem v širokém okolí.
celá zpráva - [116 kB | pdf]

11.05. 2018

V Nymburce se v příštím školním roce otevře 10 prvních tříd

Zápisy do prvních tříd nymburských základních škol proběhly 9. dubna 2018. Pro školní rok 2018/2019 se v Nymburce k zápisu do 1. tříd základních škol dostavilo celkem 245 dětí.
celá zpráva - [107 kB | pdf]

27.04. 2018

Občané se opět po roce setkají s radními v ulicích Nymburka

Úklid veřejného prostranství, doplnění dopravního značení, odpadkových košů, úprava zeleně, řešení parkovacích míst, oprava chodníků nebo veřejného osvětlení. To jsou požadavky, na které upozornili občané během společných setkáních s radními v ulicích města v loňském roce.
celá zpráva - [370 kB | pdf]

26.04. 2018

Aktuální informace k uzavřené lávce přes Labe

Na pěší lávce přes Labe v Nymburce byl 13. prosince 2017 přerušen provoz. K rozhodnutí přispělo náhlé zřícení lávky v pražské Troji, která je téměř totožná a obdobně stará jako ta v Nymburce. Následné vyjádření odborníků doporučilo lávku nepoužívat do doby, než bude zaručen její bezpečný provoz. I když se problém intenzivně řeší, nebude možné v dohledné době lávku zprovoznit. Pěší mají nyní možnost překonat řeku hromadnou dopravou a trasami přes vodní zdymadlo a železniční most. Cyklisté mají vjezd na silniční most povolen.
celá zpráva - [87 kB | pdf]

24.04. 2018

O pouhých osm dětí více a nymburská nemocnice by překročila hranici osmi set narozených dětí

Bezmála osm set dětí se během uplynulého roku 2017 narodilo na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o. Přesně jich zde poprvé světlo světa spatřilo 792, což je ještě o čtrnáct novorozenců více, než v roce 2016
celá zpráva - [149 kB | pdf]

Lékaři bez hranic navštíví Nymburk

Jak vypadá pomoc během přírodní katastrofy? Co se děje při epidemii eboly? Jak chutná terapeutická pasta k léčbě dětské podvýživy? Co kreslí děti v uprchlických táborech či ve válce? Na tyto a mnohé další otázky poskytuje odpovědi putovní výstava nazvaná Lékaři bez hranic zblízka, která bude k vidění v Nymburce od 7. května a postupně navštíví další česká města.
celá zpráva - [79 kB | pdf]

23.04. 2018

Studenti nymburských ZŠ si zahrají na zastupitele

Nymburské základní školy se zapojili do projektu simulované zasedání zastupitelstva města, který pořádá organizace Agora CE o.p.s. ve spolupráci s městem Nymburk. Studenti si tak vyzkouší roli zastupitelů a společně s politiky budou řešit reálné problémy ve městě.
celá zpráva - [76 kB | pdf]

20.04. 2018

Den města se ponese v duchu hudby

Nymburk oslaví Den města tentokrát koncertem Nymburského komorního orchestru a Českého filharmonického kvarteta. Tímto dnem si Nymburk připomíná zahájení odporu proti německým okupantům dne 2. května 1945. Vedení města při této příležitosti položí věnce k uctění památky obětem těchto událostí.
celá zpráva - [79 kB | pdf]

12.04. 2018

Uzavřená cyklostezka nebrání konání Nymburského půlmaratonu a čtvrtmaratonu

V neděli 22. dubna odstartuje již šestý ročník běžeckého závodu s názvem Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton. Z důvodu rekonstrukce cyklostezky se pořadatelé obávali, aby trasa vedla podél Labe tak jako každý rok. Město společně s firmou provádějící rekonstrukci vyšlo pořadatelům vstříc, a tak se závod poběží i na uzavřené části cyklostezky. Celkovou rekonstrukcí prochází část cyklostezky na pravém břehu Labe v úseku od Vesláku až na konec hranice katastru města směrem do Poděbrad.
celá zpráva - [78 kB | pdf]

10.04. 2018

V Nymburce se v dubnu otevřou brány památek dokořán

Město Nymburk se prostřednictví Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska opět připojilo k Mezinárodnímu dni památek a sídel, který se pravidelně slaví 18. dubna.
celá zpráva - [229 kB | pdf]

06.04. 2018

Výměna chladicího agregátu mírně omezí provoz v areálu nemocnice

Nymburská nemocnice pořídila díky investici svého zakladatele, města Nymburk, nový chladicí agregát v hodnotě 1,2 milionu korun. Nahradí stávající z roku 2003, který již dosloužil. Chladicí agregát, jenž je umístěn na střeše pavilonu H, je potřeba zejména v jarních a letních teplých měsících, kdy je nutné chladit operační sály a JIP. S výměnou souvisí i drobná omezení, která se dotknou návštěvníků nemocničního areálu.
celá zpráva - [114 kB | pdf]

23.03. 2018

AZOS (nyní APP) musí v Nymburce zastavit svůj nepovolený provoz

To, co se mělo stát už dávno, se konečně podařilo. Stavební odbor v Mladé Boleslavi vyzval firmu AZOS CZ (nyní Automotive Painting Partners s.r.o.), aby bezodkladně (nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy) ukončila nepovolený způsob užívání stavby – tedy svůj provoz.
celá zpráva - [74 kB | pdf]

21.03. 2018

Město debatovalo s občany o stávající i nové lávce

Zástupci vedení města se včera (20. března) sešli s občany a debatovali o zavřené pěší lávce přes Labe. Rada města dnes na svém jednání schválila i některé kroky o kterých se na besedě mluvilo.
celá zpráva - [75 kB | pdf]

20.03. 2018

Město poskytlo finanční dar zraněnému policistovi

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru policistovi Vladimíru Suchánkovi, který byl těžce zraněn při výkonu služby. Město poskytne rodině policisty finanční dar v hodnotě 15 000 Kč.
celá zpráva - [78 kB | pdf]

15.03. 2018

Lávku pro pěší město konzultuje s architektem Mirko Baumem

Nymburk v úterý navštívil Prof. Ing. arch. Mirko Baum, který se zabývá návrhy a projektováním nejen pěších lávek.
celá zpráva - [371 kB | pdf]

08.03. 2018

Nymburská nemocnice dostala další monitory dechu

Novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o. se dočkalo dalšího daru od Nadace Křižovatka, která je dlouhodobě velkým podporovatelem nymburské nemocnice. Z rukou zástupců nadace i jedné ze dvou společností, které dar financovaly, převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Kolařík a MUDr. Radomír Pavluv, vedoucí lékař novorozeneckého oddělení, společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou a zástupci města Nymburk patnáct kusů monitorovacích podložek, jež hlídají dech novorozenců. Potřebnou částku, v hodnotě 44.550 korun, věnovaly nadaci, stejně tak jako již několikrát v minulosti, společnosti Pro Tech Spt a MAGNA Exteriors.
celá zpráva - [248 kB | pdf]

01.03. 2018

Město rozšíří stanoviště na tříděný odpad

Rada města Nymburk na svém posledním zasedání schválila rozšíření stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se o navýšení celkem 20 stanovišť na různých lokalitách po městě.
celá zpráva - [107 kB | pdf]

26.02. 2018

Granty prvního kola za rok 2018 jsou rozděleny

Celkových 800 tisíc korun rozdělilo město ve spolupráci s finančním výborem mezi 68 žádostí. Nejvíce jich bylo z oblasti sportu, méně se přihlásilo kulturních projektů a ostatních akcí, mezi kterými město podpořilo hlavně společenské, dětské a vzdělávací akce.
celá zpráva - [195 kB | pdf]

23.02. 2018

Cyklostezka na pravém břehu Labe se dočká rekonstrukce

Celkovou rekonstrukcí projde část nejpoužívanější cyklostezky na pravém břehu Labe. Jedná se o úsek od Vesláku až k Sánské strouze směrem do Poděbrad. Město Nymburk opraví tu část stezky nacházející se na jeho katastrálním území.
celá zpráva - [76 kB | pdf]

21.02. 2018

Aktuální informace k zavřené pěší lávce přes Labe

Informace a aktuální stav řešení situace nymburské pěší lávky a přechodu přes Labe. V úterý 20. 3. se bude konat beseda s občany na téma zavřené lávky.
celá zpráva - [83 kB | pdf]

20.02. 2018

Dotační program na opravu a údržbu vzhledu budov v centru města bude pokračovat i v roce 2018

Město Nymburk bude i v roce 2018 pokračovat v dotačním programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně, který byl poprvé vyhlášen v roce 2017.
celá zpráva - [95 kB | pdf]

06.02. 2018

Nymburské Hálkovo divadlo dostane nová portálová okna

Rekonstrukce se dočkají čtyři velká portálová okna na budově Hálkova městského divadla Nymburk. Výměna oken na jižní i severní straně divadla začne v březnu a bude stát okolo 2 milionu korun.
celá zpráva - [126 kB | pdf]

30.01. 2018

Pohotovost pro dospělé je nově v nymburské nemocnici, v Obecním domě ji již pacienti nenajdou

Po vzájemné dohodě Nemocnice Nymburk s.r.o., Středočeského kraje a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje bude nově od 1. února 2018 lékařskou pohotovost pro dospělé v Nymburce zajišťovat nemocnice.
celá zpráva - [234 kB | pdf]

23.01. 2018

Město Nymburk a území ORP Nymburk mají nový varovný a výstražný systém proti povodním

(Nymburk, 23. ledna 2018) – Nejen město Nymburk, ale i některé obce na území ORP Nymburk mají Zpracovaný digitální povodňový plán a na jeho základě i nově vybudovaný varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi. Tento systém lze rovněž využívat jako městský rozhlas. Město v tomto případě čerpalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
celá zpráva - [316 kB | pdf]

03.01. 2018

Autobusy budou jezdit na Zálabí a zpět do centra zdarma

(Nymburk, 3. ledna 2018) – Z důvodu uzavření lávky pro pěší, bude autobusová doprava zdarma pro cestující mezi centrem města a Zálabím. Nulový tarif bude zaveden na všech linkách v úseku mezi Náměstím Přemyslovců a Zálabím (PVT) od 15. ledna.
celá zpráva - [601 kB | pdf]

02.01. 2018

Město Nymburk má svou koncepci vizuální komunikace

Doposud město využívalo jako jediný jednotící prvek pouze heraldický znak města, který současným potřebám marketingu již nedostačuje a je vhodné jej používat při důležitých a významných událostech. Stejně jako v jiných městech, i Nymburk přistoupil k vytvoření návrhů koncepce nové vizuální identity, kterou se město bude prezentovat a komunikovat se širokou veřejností.
celá zpráva - [546 kB | pdf]

01.01. 2018

První miminko roku 2018 je chlapeček Filip

První letošní miminko narozené v nymburské nemocnici si sice dalo na čas, ale nakonec se v odpoledních hodinách i porodnice v Nymburce dočkala novoročního novorozence.
celá zpráva - [188 kB | pdf]