Tiskové zprávy

13.12. 2017

Nymburská lávka je od dnešního dne uzavřena

V sobotu 2. prosince 2017 odpoledne se zřítila lávka pro pěší v pražské Troji, která byla totožné konstrukce jako lávka v Nymburce. Rada města Nymburk dnes na svém zasedání rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky, která je od stejného projektanta jako ta zřícená v Troji.
celá zpráva - [304 kB | pdf]

12.12. 2017

Nymburk má svou koncepci dopravy

Město Nymburk má novou ,,Koncepci komunikační sítě (KOKOS)“. Zastupitele na svém zasedání 6. 12. schválili předloženou studii zabývající se dopravou na území města. Studie pomůže projektantům postupně zlepšovat dopravní situaci, potažmo kvalitu života v Nymburce.
celá zpráva - [359 kB | pdf]

11.12. 2017

V Lipové ulici budou stromy jen na jedné straně

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce celé ulice. Rovněž je řešena i situace s přerostlými lípami, které obyvatele dlouho trápí. V rámci rekonstrukce již bylo několik nevyhovujících stromů vykáceno a nyní je jisté, že nové stromy budou vysázeny pouze na jedné straně ulice.
celá zpráva - [309 kB | pdf]

08.12. 2017

Město Nymburk rozšíří zákaz hracích automatů

Na svém posledním zasedání 6. 12. schválilo zastupitelstvo města Nymburk rozšíření zákazu v obecně závazné vyhlášce o provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízení.
celá zpráva - [308 kB | pdf]

Od nového roku občané zaplatí méně za odpady

Zastupitelé rozhodli na svém zasedání 6. prosince o změně ve vyhlášce o místním poplatku za komunální odpad. Změna se souvisí s částkou za odpad pro všechny občany města Nymburk, kterým se od roku 2018 poplatek sníží o 100 korun. Navíc od poplatku budou osvobozeni senioři nad 90 let.
celá zpráva - [310 kB | pdf]

07.12. 2017

Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2018. S čím se počítá v následujícím roce?

Na svém posledním zasedání v tomto roce (6. 12.), zastupitelé města schválili rozpočet města Nymburk na rok 2018. Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů 530 935,79 tisíc korun a celkovou výší výdajů 509 568,72 tisíc korun. Již tradičně je rozpočet schodkový, kdy schodek bude vyrovnáván zapojením finančních prostředků z minulých let a mimorozpočtových zdrojů.
celá zpráva - [323 kB | pdf]

06.12. 2017

Na radnici budou oceněni bezplatní dárci krve

Občané města a zaměstnanci města Nymburk, kteří bezplatně a dlouhodobě darují krev budou ve čtvrtek 7. prosince na radnici oceněni. Jedná se o dlouhodobé bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli určeného počtu bezplatných odběrů.
celá zpráva - [308 kB | pdf]

05.12. 2017

Kaple sv. Jana Nepomuckého má nově zrestaurovanou balustrádu

Špatný a nevzhledný stav balustrády přímo před hlavním oltářem kaple sv. Jana Nepomuckého vyžadoval její celkové restaurování. Po úspěšném zrestaurování barokních intarzovaných dveřích v prosinci loňského roku došlo i na zmíněnou mramorovou balustrádu. Vše probíhalo pod dohledem památkářů a města Nymburk.
celá zpráva - [314 kB | pdf]

06.11. 2017

Pacienti jsou v nemocnici spokojeni, ukázal průzkum

Výborného hodnocení se dostalo Nemocnici Nymburk s. r.o. v dotazníkovém šetření, v němž její pacienti, ať již hospitalizovaní nebo ti, co přicházejí do ambulancí, vyjadřovali svou spokojenost formou odpovědí na dotazy zaměřené na široké spektrum oblastí.
celá zpráva - [245 kB | pdf]

25.10. 2017

Taneční kurzy 2018 budou v režii Nymburského kulturního centra

V roce 2018 bude základní taneční kurzy nově pořádat Nymburské kulturní centrum. Sobotním lekcím nebudou chybět prodloužené ani závěrečný věneček. Navíc se můžete těšit na pestrý program a možnost přihlášení do kurzů přes internet.
celá zpráva - [307 kB | pdf]

23.10. 2017

V Nymburce budou předána městská vyznamenání

Ve středu 25. října budou slavnostně předána významná městská ocenění na nymburské radnici. Vyznamenání Nymburský lev II. třídy uděluje rada města Nymburk, vyznamenání Nymburský lev III. třídy uděluje starosta města Nymburk.
celá zpráva - [319 kB | pdf]

11.10. 2017

Zastupitelé města schválili dotace na opravu budov v městské památkové zóně

Zastupitelstvo dle doporučení rady města schválilo na svém zasedání 27. září 2017 poskytnutí dotací v "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové zóně". Občané měli možnost podávat své žádosti do konce srpna 2017.
celá zpráva - [309 kB | pdf]

10.10. 2017

Město požádá o dotaci na systém kontroly zápachu v blízkosti firmy AZOS

Už skoro čtyři roky si občané nejen z nymburského Zálabí stěžují na zápach z firmy AZOS CZ. V červnu tohoto roku proběhl soud ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ, který vynesl rozsudek ve prospěch zinkovny. Přesto vedení města podniká další kroky v boji proti zápachu na Zálabí. Nyní město podá žádost o dotaci na pořízení systému, který kontroluje znečištění ovzduší.
celá zpráva - [313 kB | pdf]

09.10. 2017

Poskytovatelé sociálních služeb se mohou hlásit na rok 2018 do „Minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk“

Minimální síť poskytovatelů sociálních služeb sdružuje většinu sociálních služeb na území města Nymburk a díky této síti, mohou členové čerpat „Programové dotace“.
celá zpráva - [308 kB | pdf]

Chirurgickým pacientům ukrátí čas v nemocnici nové televizory

Hned šest televizorů obohatí chirurgické oddělení nymburské nemocnice. A to díky daru, který mu věnovala společnost Changhong Europe Electric s.r.o. Z rukou zástupců společnosti, Pavla Kafky a Lucie Kafkové, převzali televize ve čtvrtek 5. října primář chirurgie, MUDr. Jaroslav Chaluš společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou, a místostarostou města Nymburk, Mgr. Adrienou Gabrielovou.
celá zpráva - [235 kB | pdf]

06.10. 2017

Nymburský Obecní dům se dočká opravy venkovního obložení vzduchotechniky

Rozbité a místy odpadlé venkovní obložení vzduchotechniky u Obecního domu projde rekonstrukcí. Dojde i na doplnění nové hydroizolace, úpravu okrasných dřevin a nový trávník. Zhotovitel byl vybrán a začaly i samotné stavební práce.
celá zpráva - [305 kB | pdf]

05.10. 2017

Začala dlouho plánovaná rekonstrukce Lipové ulice

Obyvatelé nejen Lipové ulice dlouho volali po její rekonstrukci a vyřešení situace s přerostlými lípami. V rámci přípravy na rekonstrukci už bylo několik nevyhovujících stromů vykáceno a nyní začaly i stavební práce, které by měly skončit v dubnu příštího roku. Ostatní stromy budou řešeny v průběhu rekonstrukce.
celá zpráva - [307 kB | pdf]

03.10. 2017

Město Nymburk spouští nový systém hlášení závad

Drobné problémy či závady jako jsou například nesvítící lampa nebo černá skládka mohou nově občané města hlásit radnici prostřednictvím aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD.
celá zpráva - [310 kB | pdf]

15.09. 2017

Houbařská sezóna vrcholí, s ní přichází do interní ambulance pacienti s otravami

Ačkoliv lékařka interního oddělení nymburské nemocnice MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D. chválí houbaře z Nymburska za jejich znalosti druhů hub, přesto přinášíme rady a doporučení, díky nimž se houbařští nadšenci mohou vyhnout nepříjemnostem v podobě zdravotních obtíží, které mohou nastat po jejich konzumaci. A nejenom v případě požití jedovatých druhů. Mnohem častěji totiž dochází k takzvané sekundární otravě, jež je způsobena nedostatečnou tepelnou úpravou, špatným skladováním, požitím přemrzlých či jinak poškozených hub.
celá zpráva - [246 kB | pdf]

06.09. 2017

Část ulice Purkyňova budou zdobit nové chodníky

Město již společně s Technickými službami zajistilo opravy vjezdů v ulici Purkyňova. Teď přijdou na řadu i chodníky. Konkrétně se jedná o úsek ulice Purkyňova mezi ulicemi Zbožská a Tylova.
celá zpráva - [321 kB | pdf]

05.09. 2017

Nymburské památky se v září opět otevřou veřejnosti

Město se již tradičně připojí k celostátní akci – Dny evropského dědictví 2017, tentokrát po sedmé. V sobotu 9. září budou od 10 do 16 hodin zdarma otevřeny běžně nepřístupné památky. Pro návštěvníky je letos připraveno devět zajímavých míst z nich některá jsou veřejnosti zpřístupněna úplně poprvé.
celá zpráva - [400 kB | pdf]

01.09. 2017

Město udělí majitelům domu s reliéfem Elišky Přemyslovny pokutu až do výše 2 milionů korun

Městu došla trpělivost s majiteli velmi zanedbaného činžovního domu čp. 252 na Palackého třídě. Jedná se přitom o dům, který je na seznamu kulturních památek a zdobí jej nádherný reliéf Elišky Přemyslovny z roku 1910.
celá zpráva - [301 kB | pdf]

31.08. 2017

Kaple sv. Jana Nepomuckého se dočká odvlhčení a nočního osvětlení

Město upraví okolí kaple sv. Jana Nepomuckého a provede její odvodnění do dešťové kanalizace. Zhotovitel byl již vybrán a práce začnou v průběhu září. Hlavním cílem těchto úprav bude odvlhčení spodní části stavby (základy, navazující zdivo) a zajištění statických poruch zdiva.
celá zpráva - [310 kB | pdf]

30.08. 2017

NYMBURSKÝ JARMARK A POSVÍCENÍ

Nymburské posvícení je vrcholem nymburského kulturního roku. Je to také čas oslavy. Od původního významu posvícení zůstala oslava - v ulicích města, mezi lidmi, je to čas setkávání se, zábavy a kultury. Nymburské posvícení, které se koná ruku v ruce s tradičním jarmarkem, si klade za cíl být celoměstským a celodenním multižánrovým festivalem, který si užijete.
celá zpráva - [73 kB | pdf]

28.08. 2017

Nymburská chirurgie chystá od září objednávkový systém

Pilotní projekt vyvolávacího systému, který by zjednodušil, zrychlil a dodal komfort v ošetření pacientům, kteří přichází na ambulanci chirurgie, připravuje Nemocnice Nymburk s. r. o. Spuštěn bude 1. září letošního roku a cílem pilotního provozu je ověřit si, zda povede k plynulejšímu chodu odbavování pacientů a zda přispěje k jejich větší spokojenosti.
celá zpráva - [231 kB | pdf]

18.08. 2017

Město získalo dotaci na projekt „Odborné analýzy poskytovatelů sociálních služeb v Nymburce“

Město Nymburk podalo žádost o dotaci na podporu komunitního plánování, konkrétně na zaplacení zpracování odborné analýzy jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v Nymburce. Podanou žádost schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje na svém červnovém zasedání v plné výši.
celá zpráva - [304 kB | pdf]

15.08. 2017

Město rozdělilo granty pro druhou polovinu roku

Rada města společně s finančním výborem rozdělila celkových 400 tisíc mezi 43 žadatelů. Nejvíce žádostí bylo z oblasti sportu a město na ně přispělo nejvíce. Další část finančních prostředků putovala na kulturní projekty a ostatní projekty. Mezi ostatními město podpořilo společenské, dětské i vzdělávací akce.
celá zpráva - [355 kB | pdf]

14.08. 2017

Rekonstrukce v nymburské nemocnici bude mít větší rozsah, než se plánovalo

Stavební práce na započaté rekonstrukci pavilonu A v nymburské nemocnici ukázaly, že výměny stoupaček a hlavních rozvodů vody v suterénu a přívody, které jsou po desetiletích provozu zarostlé a místy zrezivělé až do kritického stavu, nejsou jedinými nutnými úpravami. Po odkrytí a vysekání potrubí bylo zjištěno, že v dezolátním stavu jsou rovněž rozvody topení a v nevyhovujícím pak také rozvody elektrické. Rovněž se přišlo na další komplikaci, kterou na budově zanechal čas, a to abnormálně promáčenou vnější obvodovou zeď.
celá zpráva - [240 kB | pdf]

25.07. 2017

Sestry v nymburské nemocnici dostanou přidáno již za červenec

(Nymburk, 24. července 2017) - Bez ohledu na skutečnost, zda Nemocnice Nymburk s. r. o. obdrží finanční prostředky na navýšení mezd středního zdravotnického personálu, pocítí sestry pracující ve směnném nepřetržitém provozu přidání již v červencové výplatě. Každé z nich se mzda zvýší o dva tisíce korun.
celá zpráva - [293 kB | pdf]

18.07. 2017

Město zrekonstruuje ohradní zeď Starého děkanství ze 17. století

U Starého děkanství a věže Kaplanky, která je součástí nymburských hradeb, město opraví chátrající ohradní zeď. Ta je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu, místy je zbořená a podepřená trámy.
celá zpráva - [490 kB | pdf]

17.07. 2017

V Nymburce bude chytré parkování s mobilní aplikací

Chytré parkování neboli placení parkovného prostřednictvím mobilní aplikace. Řidiči budou moci snadno a pohodlně platit za parkovné přímo z mobilního telefonu, bez nutnosti hledat parkovací automat. Systém chytrého parkování by měl v Nymburce začít platit od září letošního roku. Placení parkovného prostřednictvím parkovacích automatů samozřejmě zůstane.
celá zpráva - [484 kB | pdf]

14.07. 2017

PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST UVÍTÁ KLÁRU VÝTISKOVOU

Za necelý měsíc proběhne další, již 14. ročník Přístavní slavnosti. Tradiční letní „open air/free“ akce každoročně láká stovky návštěvníků. Pořadatelé letos vsadili na Andělem ověnčenou Kláru Výtiskovou, která svoji kariéru odstartovala v kapele Toxique.
celá zpráva - [101 kB | pdf]

13.07. 2017

Nymburská nemocnice pokračuje v rekonstrukcích

(Nymburk, 13. června 2017) – Centrální šatny pro střední zdravotnický personál v suterénu budovy H, rekonstrukce rehabilitačního oddělení, v přízemí chirurgického oddělení v budově A nové sociální zařízení a kuchyňka. Vybudování toho všeho plus stavební úpravy v podobě podhledů na chodbě a rekonstrukce rozvodů vody a topení rovněž v budově A čeká letošní rok nymburskou nemocnici.
celá zpráva - [237 kB | pdf]

03.07. 2017

V parku u kostela vznikla zpevněná plocha pro pétanque nebo jiné sportovní a kulturní aktivity

V parku Na Hradišti u kostela sv. Jiljí, vyrostla víceúčelová plocha vhodná mj. pro hraní pétanque. Část travnaté plochy v málo užívaném parku byla upravena ve spolupráci s TS Nymburk na herní plochu s mlatovým povrchem. Úpravou město doufá, že dojde k oživení tohoto prostoru k herním aktivitám občanů a odpočinku s výhledem na kostel.
celá zpráva - [323 kB | pdf]

30.06. 2017

Městskou policii Nymburk povede od července nový vrchní strážník

Rada města i Zastupitelstvo města Nymburk na svém posledním jednání odvolalo vrchního strážníka městské policie Nymburk Simonu Lazarovou. V čele městské policie ji od 1. 7. vystřídá její dosavadní kolega Tomáš Řehák.
celá zpráva - [321 kB | pdf]

Občané se aktivně zapojili do debaty o dopravě v Nymburce

V Nymburce proběhlo minulý týden setkání s veřejností na téma doprava. Jeho výstupy budou jedním ze zásadních podkladů pro zpracování koncepce komunikační sítě města.
celá zpráva - [362 kB | pdf]

23.06. 2017

Přístavní slavnost a posvícení nabídnou bohatý kulturní program

Přístavní slavnosti i Nymburský jarmark a posvícení mají již hotový program. Město ve spolupráci s Nymburským kulturním centrem připravilo zajímavý program na obě akce, kde si zajisté každý přijde na své.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

20.06. 2017

Město Nymburk chce dál bojovat proti zápachu a podá návrh na odvolání

U Okresního soudu v Nymburce proběhlo 20. června 2017 poslední stání ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ. Soud vynesl rozsudek ve prospěch firmy AZOS CZ. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že byli všichni překvapeni závěrečným rozsudkem.
celá zpráva - [330 kB | pdf]

19.06. 2017

Nymburští volejbalisté navštíví italské partnerské město

Volejbalisté z klubu Volleyball Nymburk, z.s. se podívají do italského partnerského města Porto San Giorgio. Rada města vyhověla žádosti klubu o finanční příspěvek na náklady spojené s mezinárodním turnajem mládeže a sportovním kempem v Itálii.
celá zpráva - [324 kB | pdf]

Přijďte si popovídat o Nymburských ulicích a uličkách

Setkání s veřejností na téma koncepce dopravy na území města Nymburk. Občané města se mohou přijít vyjádřit k dopravě a životu v okolí jejich ulice. Bude se diskutovat o tématech, jako jsou priority města v oblasti dopravy, nové silnice v Nymburce a okolí, charakter ulic, chodci, cyklisté, parkování a další funkce ulic. Přijďte na setkání ve čtvrtek 22. 6. od 18 do 20 hodin v malém sále Obecního domu.
celá zpráva - [325 kB | pdf]

15.06. 2017

Hasiči Nymburk se dočkají nového potrubí pro čerpání vody

Špatný a nevyhovující stav současného potrubí přivádějícího vodu do garáží HZS vyžaduje celkovou obnovu. Zhotovitel byl již vybrán a stavební práce začnou do konce června.
celá zpráva - [322 kB | pdf]

05.06. 2017

Město Nymburk opět podpořilo Domov sv. Josefa, kde se starají o pacienty s roztroušenou sklerózou

Rada města schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Oblastní charitu Červený Kostelec. Konkrétně se jedná o středisko Domov sv. Josefa. Příspěvek bude určen na provoz zařízení zajišťujícího komplexní zdravotní i sociální služby pacientům s roztroušenou sklerózou.
celá zpráva - [321 kB | pdf]

Začátkem července začne rozsáhlá rekonstrukce objektu HLAHOL

Špatný a nevyhovující stav objektu Smetanova domu - Hlahol z roku 1935 si vyžádal celkovou rekonstrukci. Zhotovitel rekonstrukce byl již vybrán a stavební práce na objektu začnou počátkem prázdnin.
celá zpráva - [327 kB | pdf]

02.06. 2017

Gymnázium Bohumila Hrabala i školní družina na ZŠ R.A.F. se dočkají nových oken

Rada města na svém 11. zasedání podpořila výměnu oken na pavilonu školní družiny v areálu ZŠ a MŠ letců R.A.F. i repasi oken východního křídla nymburského gymnázia.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

V ulici Jurije Gagarina vznikne nové dětské hřiště

Na místě starého a nevyhovujícího dětského hřiště v ulici Jurije Gagarina vznikne hřiště úplně nové. Město Nymburk nyní vybírá zhotovitele stavby a rovněž podalo žádost o dotaci na výstavbu tohoto hřiště od Nadace ČEZ, Grantové řízení „Oranžové hřiště“.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

01.06. 2017

Hřbitovní správa se nejspíš přesune do nových prostor

Nevyhovující objekt hřbitovní správy na nymburském hřbitově, to je současný stav, na který si stěžují občané i zaměstnanci hřbitovní správy. Z tohoto důvodu město společně s technickými službami zvažují přesunutí do nových prostor.
celá zpráva - [315 kB | pdf]

31.05. 2017

Technické služby města investují do lepšího zázemí i vybavení

Technické služby trápí zastaralá technika z minulých let. To se má nyní změnit. Díky lepšímu hospodaření a dosažení značných úspor chtějí Technické služby města Nymburka investovat do nové techniky.
celá zpráva - [322 kB | pdf]

26.05. 2017

Plicní oddělení modernizuje diagnostické vybavení

Dva zcela nové přístroje, které zjednoduší, zpřesní a zrychlí diagnostiku onemocnění dýchacích cest, zvýší kvalitu vyšetření pacientů na plicním oddělení nymburské nemocnice. Jedním z nich už navíc nymburští lékaři disponují. Za zhruba 900.000 korun pořídila nemocnice bodypletysmograf.
celá zpráva - [234 kB | pdf]

05.05. 2017

Stanovisko města ve věci AZOS CZ

Včera u Okresního soudu v Nymburce proběhlo další stání ve věci AZOSu, ani tentokrát nebyl vynesen rozsudek a soud byl opět odročen, tentokrát na 20. června. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že jsme byli zcela šokováni závěrečným poučením paní soudkyně.
celá zpráva - [317 kB | pdf]

27.04. 2017

Náměstí Přemyslovců se promění ve volejbalové hřiště

Ve spolupráci s městem Nymburk proběhne na Náměstí Přemyslovců od 8. do 13. 6. 2017 akce s názvem - Týden beach volejbalu. Tato výjimečná akce se bude konat přímo na hlavním nymburském náměstí, kde bude postaveno kompletní volejbalové hřiště.
celá zpráva - [327 kB | pdf]

26.04. 2017

Město jedná o modernizaci nymburského nádraží včetně jeho okolí

Vedení města jedná se zástupci SŽDC a SON o modernizaci trati, nástupišť, celého nádraží. Současně je zadávána i projektová dokumentace na systém Park & Ride. Společně s modernizací železničního nádraží chce město řešit i přednádražní prostor.
celá zpráva - [328 kB | pdf]

Město přispěje na opravy domů v centru města

Město Nymburk bude přispívat na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně. Dotace je určena na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov nacházejících se v městské památkové zóně (MPZ).
celá zpráva - [325 kB | pdf]

25.04. 2017

SK Polaban se dočká nového hřiště

Zastupitelstvo města Nymburk na svém posledním zasedání 12. 4. 2017 schválilo poskytnutí finanční dotace SK Polabanu Nymburk, z.s. ve výši 1,2 mil korun na rekonstrukci fotbalového hřiště, což činí 20 procent z konečné přidělené částky ve výši 7,3 milionů korun.
celá zpráva - [322 kB | pdf]

24.04. 2017

V Nymburce se v příštím školním roce otevře 10 prvních tříd

Zápisy do prvních tříd nymburských základních škol proběhly 3. a 10. dubna 2017. Nově byl termín zápisů posunut novelou školského zákona z původního období 15. ledna – 15. února na nový pozdější termín od 1. do 30. dubna.
celá zpráva - [324 kB | pdf]

31.03. 2017

V Nymburce se v dubnu otevřou brány památek dokořán

Město Nymburk se prostřednictví Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska opět připojilo k Mezinárodnímu dni památek a sídel, který se pravidelně slaví 18. dubna. Program viz TZ
celá zpráva - [403 kB | pdf]

30.03. 2017

Město rozšíří stanoviště na tříděný odpad a pytlový sběr

Na svém posledním zasedání schválila Rada města Nymburk rozšíření stanovišť kontejnerů na tříděný odpad a umístění kontejnerů na pytlový sběr.
celá zpráva - [320 kB | pdf]

29.03. 2017

Město přidělilo dotace sociálním službám zařazeným v Minimální síti sociálních služeb

Rada města Nymburk schválila na svém posledním zasedání návrh Sociální komise a Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na přidělení programové dotace v sociální oblasti sociálním službám zařazeným v Minimální síti sociálních služeb města.
celá zpráva - [428 kB | pdf]

28.03. 2017

Občané se setkají s radními v ulicích Nymburka i letos

Doplnění dopravního značení, oprava nebo přemístění kontejnerů, řešení parkovacích míst, úprava zeleně, oprava chodníků. To jsou některé ze splněných úkolů, na které upozornili občané radní při společných setkáních během loňského roku v Nymburce.
celá zpráva - [359 kB | pdf]

24.03. 2017

V Nymburce se bude konat mezinárodní konference k 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala

Město Nymburk ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Univerzität Erfurt a Univerzité Libre de Bruxelles pořádá ve dnech čtvrtek 30. března až sobota 1. dubna mezinárodní konferenci k 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala.
celá zpráva - [331 kB | pdf]

23.03. 2017

Nymburské krematorium je národní kulturní památkou

Krematorium bylo od roku 1958 zapsanou kulturní památkou a nyní je národní kulturní památkou (NKP), prohlášenou vládou České republiky, pro svůj mimořádný architektonický význam.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

17.03. 2017

Chirurgické oddělení má nového primáře

Chirurgické oddělení nymburské nemocnice má od 1. března 2017 nové vedení.
celá zpráva - [229 kB | pdf]

15.03. 2017

Město rozdělilo granty prvního kola za rok 2017

Celkových 800 tisíc korun rozdělilo vedení města ve spolupráci s finančním výborem mezi 61 žadatelů. Nejvíce žádostí bylo z oblasti sportu a vydalo na ně více než polovina finančních prostředků, dále kulturních projektů, společenských a dětských akcí.
celá zpráva - [415 kB | pdf]

24.02. 2017

Nymburské autobusové zastávky dostaly nové aktuálnější názvy

Rada města schválila přejmenování autobusových zastávek na území města Nymburk. K přejmenování dojde v souvislosti s jednáním města s organizací ROPID a možnosti integrace města do systému PID. Názvy některých zastávek již neodpovídaly realitě.
celá zpráva - [332 kB | pdf]

23.02. 2017

Městská policie Nymburk má své jednotlivé okrsky

Od března mají strážníci městské policie Nymburk město rozděleno do šesti částí, tzv. okrsků. Každý okrsek má svého strážníka a jeho zástupce. Jednotlivé okrsky mají i svou speciální emailovou adresu, kam mohou občané psát své stížnosti a poznatky.
celá zpráva - [379 kB | pdf]

22.02. 2017

Ulice Dlabačova se dočká nového chodníku

Rada města odsouhlasila výstavbu nového chodníku v ulici Dlabačova na Zálabí. Nový chodník by měl zdobit ulici už v létě letošního roku.
celá zpráva - [349 kB | pdf]

13.02. 2017

Nové trasy autobusů povedou od konce března přes Nymburk a nahradí i městskou hromadnou dopravu

Ke konci března se Pražská integrovaná doprava rozšíří do oblasti Nymburska. Největší změny zaznamená právě Nymburk, který se po Lysé nad Labem, Milovicích a Čelákovicích také připojí k Pražské integrované dopravě, která nahradí městskou dopravu ve městě.
celá zpráva - [452 kB | pdf]

18.01. 2017

Interní vyšetřování vyloučilo systémové selhání

S ohledem na smutnou událost, která nastala v Nemocnici Nymburk s. r. o. s následkem smrti pacienta na interním oddělení, nemocnice spustila vlastní interní šetření.
celá zpráva - [182 kB | pdf]

Současná situace a podniknuté kroky ve věci město Nymburk a společnost AZOS CZ

Není měsíc, v němž by se vedení města Nymburk vedle jiných důležitých záležitostí nezabývalo problémem se zápachem v Nymburce.
celá zpráva - [332 kB | pdf]

16.01. 2017

V centru města Nymburka se chystá úprava a regulace dopravy v klidu - nové parkovací zóny

Město Nymburk dlouhodobě řeší problém s parkováním v centru města, z tohoto důvodu přistoupilo k přípravě celkové úpravě parkovacího režimu. Nová úprava má za cíl uvolnění ulic od aut a podpořit rychlejší střídání krátkodobě parkujících vozidel.
celá zpráva - [326 kB | pdf]

12.01. 2017

Městské kulturní středisko Nymburk se změnilo na Nymburské kulturní centrum

Od nového roku 2017 se příspěvková organizace - Městské kulturní středisko Nymburk (MěKS Nymburk) přejmenovalo na Nymburské kulturní centrum. Současně se změnou názvu se zmodernizoval i celý korporátní design – nová loga a webové stránky.
celá zpráva - [325 kB | pdf]

03.01. 2017

První miminko nymburské nemocnice dostalo dárky

Novopečené mamince Barboře Michlové, která na Nový rok přivedla na svět Valentýnku Gachovou, první miminko narozené v roce 2017 v nymburské nemocnici, přišli pogratulovat Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o. a starosta města Pavel Fojtík
celá zpráva - [231 kB | pdf]

01.01. 2017

Prvním letošním miminkem narozeným v Nymburce je holčička

I Nemocnice Nymburk s. r. o. se dočkala na Nový rok miminka, které se narodilo v její porodnici. Je jím holčička Valentýnka, jež přišla na svět 1. ledna 2017 v 18.45 hodin. Při narození vážila 2.710 gramů a měřila 47 centimetrů.
celá zpráva - [185 kB | pdf]