Krátce z města

21.05. 2018

 • Radnice dětem se blíží!
  Oblíbená akce pro děti začíná v neděli. ☀️🎉🎈

  RADNICE DĚTEM

  NE 27. 5. 10.00 – 17.00 DĚTSKÝ DEN S KREJČÍKEM HONZOU soutěžní stanoviště, velká nafukovací aktivní centra a atrakce pro menší děti, divadla, pěna a mnoho dalšího, celodenní vstupné na atrakce a soutěže 100Kč, program zdarma

  ÚT 29. 5. 7.30 a 10.00 PALEČEK, ROZUM A ŠTĚSTÍ dětský animovaný film pro MŠ v Kině Sokol, zdarma

  ST 30. 5. 13.00 – 18.00 DĚTSKÝ DEN odpoledne plné zábavy, tvoření, soutěží, divadla a mnoho dalšího v Parku Pod Hradbami, zdarma

  Čt 31. 5. 10.00 KRKONOŠE unikátní dokumentární film o našem přírodním bohatství pro 2. stupeň ZŠ, zdarma

  SO 2. 6. 15.00 – 18. 00 POLABSKÁ VONIČKA, 22. ročník mezinárodního folklorního festivalu, v Parku Pod Hradbami, zdarma

  NE 3. 6. 16.00 PADDINGTON 2, rodinný film plný krásných obrazů z londýnského prostředí nabídne plno zábavy, v Kině Sokol, zdarma

  ST 6. 6. 9.00 – 11.30 PIKNIK V TRÁVĚ - čtení v trávě v Parku Pod Vodárenskou věží s Městskou knihovnou, zdarma
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.05. 2018

 • Nymburský plavecký bazén bude od soboty 19.5. uzavřen
  Stavební úřad vyzval město Nymburk k nápravě zjištěných závad a uzavření bazénu. O postupu a dalších krocích rozhodne zastupitelstvo města na jednání 21. 6. 2018. Do té doby bude z bezpečnostních důvodů bazén uzavřen. Sauny fungují neomezeně. Více v odkazu.

  V souvislosti s šířením různých informací o nové podobě bazénu jsou zde přiloženy základní informace o celém projektu rekonstrukce nymburského bazénu:
  • Zpracovatel projektové dokumentace rekonstrukce nymburského bazénu byl vybrán na základě výběrového řízení v srpnu 2016 za předchozího starosty. V zadání ovšem nebyl žádný finanční limit, do kterého by se měla investice vejít. To rovněž potvrdil zpracovatel projektové dokumentace v dubnu 2018 na pracovní schůzce zastupitelů, kdy za 100 miliónů nelze ani zdaleka v dnešní době sebemenší krytý plavecký bazén vybudovat a na takový limit by nikdy jako projektant nepřistoupil.
  • Celkovou cenu rekonstrukce nelze závazně vyčíslit dopředu, ale až v podrobnější fázi projektu, ve které je PD až nyní a následně bude podrobena odborné revizi. Žádná z cen, které byly při různých dosavadních studiích uváděny, nebyly nikdy podloženy relevantní kalkulací. Tudíž předpokládané ceny mohly být pouze přáním, nikoli však realitou.
  • Tyto studie byly v dubnu 2016 za předchozího starosty prezentovány veřejnosti v Obecním domě potom co byly napřímo zadány. Ti samí tvůrci pomohli s dopracováním finálního návrhu. Jednalo se v tomto směru o dispoziční řešení, tvary a kompozici relaxačních bazénů a architektonické řešení fasád.
  • Rozsah zadání ani cena vynaložených prostředků na přípravu PD nepřevýší vysoutěženou částku. V samotném návrhu bazénu není nic, co by zvyšovalo celkovou investici. Např. tobogán je vyprojektován, ale lze ho snadno vynechat. Položkovým rozpočtem je podloženo z čeho se provoz bazénu skládá a kolik vše dnes stojí. Celý projekt rekonstrukce je možné realizovat i jako bazén bez dalších prvků. O čemž opět rozhoduje zastupitelstvo města.
  • Závěrem je nutné upozornit, že současný bazén, do kterého nebylo již přes 10 let výrazněji investováno, je v podstatě na konci své životnosti.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

16.05. 2018

 • 20. ročník Hrabalova Kerska
  Už v sobotu můžete vyrazit na jubilejní dvacátý ročník Hrabalova Kerska. V Kersku si můžete dopřát vycházku po místech Bohumila Hrabala. Vychutnat nabitý odpolední program. Čeká vás divadelního představení Hálek Nymburk, spousta úžasných hostů a hudební vystoupení skupin VANUA 2 a Crossband.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.05. 2018

 • Upozorňujeme na trvající uzavření cyklostezky na pravém břehu Labe
  Do druhé poloviny června tohoto roku budou probíhat na pravém břehu Labe stavební práce související s rekonstrukcí cyklostezky (v úseku od sportovního areálu Veslák až na konec katastrálního území města Nymburk). Tento úsek cyklostezky dlouhý 1,6 km prochází souvislou úpravou povrchu, rozšířením a je po celou dobu stavebních prací uzavřen.
  Upozorňujeme občany žijící a pohybující se v této lokalitě, že v průběhu provádění stavebních prací není cyklostezka přístupná a není možný její průjezd. Práce jsou prováděny s možným ohledem na přilehlé nemovitosti a po celou dobu realizace je zajištěn pěší průchod pouze rezidentům v součinnosti s prováděcí firmou.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.05. 2018

11.05. 2018

 • Hřiště v ulici Jurije Gagarina se začíná pomalu zelenat
  Dokončovací práce probíhají na stavbě nového hřiště pro starší děti a teenagery. Nové hřiště s rozlohou téměř 3 tisíce metrů čtverečních v ulici Jurije Gagarina by mělo plně vyhovovat právě jejich potřebám a aktivitám. K dispozici budou mít herní, lanové a workoutové prvky, vodní prvky a centrální plochu s vodní mlhou. Součástí nového hřiště je i víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity a travnatá plocha pro fotbal. Realizace zahrnovala i mobiliář, zeleň, oplocení a veřejné osvětlení. V současné době probíhají ještě sadbové úpravy, úprava zeleně a terénu, doplnění mobiliáře (lavičky) a zapojení veřejného osvětlení. Řešena je také budoucí údržba a správa hřiště.

  Slavnostní otevření je naplánováno na 26. června, to už bude tráva vzrostlá a všechna sportoviště plně funkční.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.05. 2018

09.05. 2018

 • Stále pokračuje dlouho očekávaná rekonstrukce Lipové ulice
  Do konce června budou v Lipové ulici probíhat stavební práce na dokončení rekonstrukce ulice. Hlavním důvodem prodloužení původního termínu je zhotovení nové vozovky v závěrečném úseku, kde je nutné zpevnit podkladovou vrstvu (jedná se o část ulice od hl. vchodu na hřbitov až po ulici U Cejpovny).Během rekonstrukce došlo v přední části ulice k zhotovení nové vozovky, parkovacích zálivů, okapových chodníků a instalaci veřejného osvětlení. Rovněž byly provedeny výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Bylo vysázeno i nové stromořadí lípy srdčité, které je k ulici Doubravská, pouze jednostranně (směrem ke hřbitovu na pravé straně) a od ulice Doubravská až k hlavnímu vchodu hřbitova je opět oboustranně.

  Motorovým vozidlům bude vjezd do ulice zakázán (povolen pouze dopravní obsluze) a komunikace tak bude sloužit pro pohyb chodců i cyklistů. Hlavní přístupovou cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla stane ulice Feuersteinova. Chodníky vytvořené podél nemovitostí jsou tzv. okapové chodníčky, slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo k vlhnutí zdiva.

  Zároveň upozorňujeme občany žijící a pohybující se v této lokalitě na zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.05. 2018

 • Stavební práce na poslední etapě regenerace panelového sídliště Drahelice (VII. etapa) pokračují
  V březnu tohoto roku započaly stavební práce na regeneraci panelového sídliště Drahelice a jde o závěrečnou sedmou etapu. V této etapě se jedná o rekonstrukci části ulic Jurije Gagarina, Karla Čapka a celou ulici Mládežnickou.
  Při rekonstrukci je kladen důraz hlavně na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón, vybudování dosud chybějících parkovacích míst. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích zálivů podél komunikací a nové chodníky, kontejnerové stání, dopravní značení, terénní úpravy, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení a mobiliář. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.
  Věříme, že občané chápou tuto situaci a budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizace stavby. Předpokládaný termín dokončení srpen 2018.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.05. 2018

 • Nymburk si dnes připomíná výročí nymburského povstání
  Přesně 2. května 1945 občané Nymburka povstali proti nacistickým okupantům a Nymburk se stal prvním městem v Čechách, které se rozhodlo převzít správu města od Němců zpět. Celá událost se naštěstí obešla bez krveprolití, a to jen díky diplomatickému vyjednávání Viktora Boháče.
  V Nymburce si tento den připomínáme položením věnců na centrálním hřbitově, u památníku obětem I. a II. světové války v Parku hrdinů a u pomníku v Drahelicích. Kam je dnes za město položil starosta Pavel Fojtík. K příležitosti oslav Dne města se zítra 3. května od 19h uskuteční koncert Nymburského komorního orchestru pod vedením dirigenta Arnolda Smrtky a Českého filharmonického kvarteta ve složení Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.04. 2018

 • Město vyhovělo požadavku obyvatel a zavede večerní spoje na Zálabí
  Lidé k překonání Labe nyní mohou využít zdarma autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Občané požadovali rozšíření nočních spojů a město jim vyšlo vstříc. Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo rozšíření autobusových spojů v pracovních dnech ve 21:45 a 23:30, kdy budou přidány spoje Nymburk Hl. nádraží – náměstí – Zálabí. Dále nový spoj o víkendech a svátcích ve 20:30 z náměstí na Zálabí, později to už bohužel z provozních důvodů není možné. Tyto časy doplní stávající spoje z náměstí v 18:05, 18:10, 18:18, 18:35 (So, Ne), 19:10, 20:18 a ze Zálabí v 18:47, 19:16, 20:16 (So, Ne), 21:19. Předpokládané spuštění je plánováno od 14. 5. a do prosince bude probíhat zkušební provoz a vyhodnocení. Přímé jízdní řády budou včas zveřejněny.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.04. 2018

27.04. 2018

 • Studenti nymburských ZŠ si zahráli na zastupitele
  Do projektu simulovaného zasedání zastupitelstva města, které pořádala organizace Agora CE o.p.s. ve spolupráci s městem Nymburk, se zapojili žáci ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova. Studenti si tak vyzkoušeli roli zastupitelů a společně s politiky řešili reálné problémy ve městě. Studenti se nejdříve zúčastnili jednání zastupitelstva 25. 4. 2018 a následující den, tedy ve čtvrtek 26. 4. 2018, měli své vlastní zastupitelstvo v Obecním domě (i s využitím elektronického hlasování).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.04. 2018

 • Dnes probíhá v Nymburce krajská soutěž hasičů
  Na parkovišti Pod Eliškou dnes probíhá Krajská soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod Nymburk 2018.
  Právě soutěží družstvo hasičů Územního odboru Nymburk ze stanice Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.04. 2018

 • Organizátoři Hrabalova Kerska hledají dvacetileté
  V sobotu 19. května se uskuteční již 20. ročník slavnosti Hrabalovo Kersko. Setkávají se na ní každoročně lidé, kteří vzpomínají na slavného spisovatele Bohumila Hrabala.
  Připomínají si rovněž, a to za účasti řady spisovatelových přátel či umělců spjatých s jeho tvorbou, Hrabalovo dílo, divadelní inscenace či filmy podle jeho literárních předloh, případně knihy věnované jeho osobnosti.
  První ročník Hrabalova Kerska se uskutečnil 22. května 1999. Organizátoři slavnosti by letos rádi v Kersku přivítali lidi stejně staré jako je Hrabalovo Kersko, tedy narozené 22. května 1999.
  Přijedou-li, stanou se čestnými hosty a čekají na ně i pěkné dárky. Stačí se přihlásit 19. května po poledni u stánku s logem Město Nymburk v areálu Lesního ateliéru Kuba v Kersku a prokázat datum narození.
  Program letošního ročníku najdete na http://www.knihovna-nbk.cz/, Městská knihovna Nymburk nebo v květnovém Nymburském zpravodaji.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.04. 2018

 • O pouhých osm dětí více a nymburská nemocnice by překročila hranici osmi set narozených dětí
  Přesně 792 dětí se během uplynulého roku 2017 narodilo na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o., což je ještě o čtrnáct novorozenců více, než v roce 2016.
  „Porodů se u nás uskutečnilo 789, ze 792 dětí bylo 423 chlapců a 369 děvčat. Na svět u nás vloni přišla 3x dvojčata, z toho 2x císařským řezem, jednou přirozenou cestou,“ informoval MUDr. Dušan Kolařík Ph.D., primář gynekologicko-porodnického oddělení nymburské nemocnice.
  Nymburská porodnice patří mezi menší zařízení svého druhu, jde o porodnici rodinného typu a u nastávajících rodiček je velice oblíbená. Nabízí rozsáhlou předporodní péči od screeningových vyšetření, předporodních kurzů a přípravu až po široké spektrum těhotenských poraden, a to i rizikových – péče o matky diabetičky, o matky s IUGR (Intrauterinní růstová retardace) či SGA a podobně.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.04. 2018

 • Lékaři bez hranic navštíví Nymburk
  Jak vypadá pomoc během přírodní katastrofy? Co se děje při epidemii eboly? Jak chutná terapeutická pasta k léčbě dětské podvýživy? Co kreslí děti v uprchlických táborech či ve válce? Na tyto a mnohé další otázky poskytuje odpovědi putovní výstava nazvaná Lékaři bez hranic zblízka, která bude k vidění v Nymburce od 7. května a postupně navštíví další česká města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.04. 2018

20.04. 2018

19.04. 2018

 • Nová výstava byla otevřena v radničním sklepě
  Včera byla v rámci akce Brány památek dokořán slavnostně otevřena stálá expozice Historie nymburské radnice a výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Bohuslava Matěje Černohorského Nymburk.
  Expozice se nacházejí v gotickém a renesančním sklepení, které bylo zrekonstruováno v letech 2014 až 2015. V letošním roce byl ve spolupráci s firmou Leky s. r. o. z Milčic a truhlářstvím Petr Bendl – dřevovýrobce, prostor upraven pro pořádání výstav. Sklepní expozice bude pro veřejnost zdarma zpřístupněna od dubna do října v době provozu radnice.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)
imageimage1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 imageimage