Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1563 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Odborné sociální poradenství pro migranty". 26631997 Centrum pro integraci cizinců, Pernerova 32/10, 186 00 Praha 8 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1562 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Židle sv. Mikuláše - nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší". 73634794 Farní charita Nymburk, církevní právnická osoba, Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk 20.05. 2019 30 000,00 Kč,-
1561 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Centrum sociální rehabilitace". 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 20.05. 2019 6 000,00 Kč,-
1560 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Chráněné bydlení". 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 20.05. 2019 8 000,00 Kč,-
1559 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Sociálně terapeutická dílna". 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 20.05. 2019 6 000,00 Kč,-
1558 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Centrum sociální rehabilitace - Strejda Burger". 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 20.05. 2019 10 000,00 Kč,-
1557 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Podpora samostatného bydlení Handicap centra Srdce". 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady 290 01 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1556 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Denní stacionář Handicap centra Srdce". 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady 290 01 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1555 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Sociálně terapeutická dílna Handicap centra Srdce" 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady 290 01 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1554 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Týdenní stacionář Handicap centra srdce" 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady 290 01 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1553 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Raná péče na Sioně". 49543547 Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora 20.05. 2019 15 000,00 Kč,-
1552 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,RSOP - OSP - 2019". 68996543 RSOP z.s., Jurije Gagarina 1979, 288 02 Nymburk 20.05. 2019 45 000,00 Kč,-
1551 Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. 73634794 Farní charita Nymburk, církevní právnická osoba, Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk 20.05. 2019 0,00 Kč,-
1550 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022025/001. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 30.05. 2019 4 235,00 Kč,-
1549 Smlouva o zřízení služebnosti (parc.č.968/3, zapsaný na LV č.2835 obec Nymburk). 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov 130 00 15.05. 2019 1 200,00 Kč,-
1548 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu. S. B., Praha 190 00 14.05. 2019 0,00 Kč,-
1547 Příkazní smlouva "Příprava a zpracování žádosti o dotaci na projekt - Lávka přes Labe v Nymburku". 64826996 DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 17.05. 2019 38 000,00 Kč,-
1546 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu (pozemk.parc. č.. 140/24, 141 v k.ú. Drahelice). V.P., Nymburk 07.05. 2019 500,00 Kč,-
1545 Smlouva o zřízení věcného břemene (parc. č. 1095/65, zapsaného na LV č. 2835 pro k.ú.Nymburk, obec Nymburk) 27295567 GasNet, s.r.o., Klíše, Klíšská 940/96, 400 01 25.03. 2019 800,00 Kč,-
1544 Smlouva o nájmu pozemku (parcela st.2196 a parcela 979/64 ost.pl. v obci a k.ú. Nymburk) 63315483 Milan Petřík, Dolní Břežany 252 41 09.05. 2019 4 500,00 Kč,-
1543 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1K ,,Den Postřižinského piva 2019". 47536373 Pivovar Nymburk, spol.s.r.o., Pražská 581, 288 02 Nymburk 15.04. 2019 25 000,00 Kč,-
1542 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 35S ,,NBK Streetball Tournament". P.H., Nymburk 15.04. 2019 19 100,00 Kč,-
1541 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 30S ,,Plamínek, plamen, oheň - štafety mladých hasičů 64730522 SH ČMS -Okresní sdružení hasičů Nymburk, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk 16.04. 2019 18 000,00 Kč,-
1540 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 31S ,,Dobrovoní hasiči a požární sport". 64730522 SH ČMS -Okresní sdružení hasičů Nymburk, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk 16.04. 2019 6 100,00 Kč,-
1539 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 8K ,,Rock Pop Fest". 24166804 Bonaccione s.r.o., Jindřicha Plachty 1714/1, Smíchov, 150 00 Praha 5 16.04. 2019 9 600,00 Kč,-
1538 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 6S ,,Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton". 04623495 KUS PLUS, z.s., Jízdecká 110, 288 02 Nymburk 20.03. 2019 42 000,00 Kč,-
1536 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 45S ,,Mistrovství světa POLE ART RUSKO". 27020053 CENTRUM PRO VŠECHNY, spolek, Jizbice 32, 288 02 Nymburk 09.04. 2019 20 000,00 Kč,-
1535 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 44S ,,Nymburský andílek". 27020053 CENTRUM PRO VŠECHNY, spolek, Jizbice 32, 288 02 Nymburk 09.04. 2019 30 400,00 Kč,-
1534 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 39S Turnaj přípravek ,,O pohár starosty města Nymburka". 22882618 Okresní fotbalový svaz Nymburk, Nerudova 512/10, 288 02 Nymburk 11.04. 2019 11 300,00 Kč,-
1533 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1X ,,Místní kolo soutěže rybářské mládeže města Nymburka: Zlatá udice 2019". D. H., Nymburk 13.03. 2019 10 000,00 Kč,-
1532 Kupní smlouva - převod osobního automobilu Škoda Fabia, RZ NBJ 47-46 10222456 P. J., Nymburk 17.04. 2019 34 101,00 Kč,-
1531 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 25S ,,Memoriál O. Blažka - 9.ročník". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 08.04. 2019 11 000,00 Kč,-
1529 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 24S ,,Dětský sportovní den". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 08.04. 2019 12 000,00 Kč,-
1528 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 23S ,,Minivolejbalový festival". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 08.04. 2019 7 200,00 Kč,-
1527 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 22S ,,Minivolejbalový turnaj Polabí". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 08.04. 2019 6 000,00 Kč,-
1526 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 21S ,,Týden beach volejbalu na náměstí". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 08.04. 2019 34 400,00 Kč,-
1525 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 20S ,,Majorettes CUP Nymburk 2019". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 25 000,00 Kč,-
1524 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 19S ,,Aquatlon Nymburk 2019". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 4 000,00 Kč,-
1523 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 17S ,,Běh lipovou alejí". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 10 000,00 Kč,-
1522 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 16S ,,Jarní soustředění plavců SKP Nymburk - starší". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 11 200,00 Kč,-
1521 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 15S ,,Jarní soustředění plavců SKP Nymburk - mladší". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 11 400,00 Kč,-
1520 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 14S ,,Seniorské hry". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 3 200,00 Kč,-
1519 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 13S ,,Pohyb je život". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 5 000,00 Kč,-
1518 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 12S ,,Deblový turnaj mužů a žen SKP Nymburk - 19.oficiální ročník v rámci MČR". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 3 000,00 Kč,-
1517 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 11S ,,Mixová liga Nymburska ve volejbale - 2.polovina 19.ročníku soutěže". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 3 100,00 Kč,-
1516 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 9S ,,Míčový víceboj SKP Nymburk -16.ročník". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 1 300,00 Kč,-
1515 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 8S ,,Nymburské atletické závody v kategorii - mladší žáci a atletická přípravka". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 10 000,00 Kč,-
1514 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 3K ,,Kniha: Zajatci deblových a volejbalových mixů z Nymburka (volné pokračování deblové trilogie)". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 03.04. 2019 20 000,00 Kč,-
1513 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 43S ,,Capoeira workshop". 01797093 Capoeira Ginga Mundo ČR, z.s., Komenského 571/2, 288 02 Nymburk 27.03. 2019 5 500,00 Kč,-
1512 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 27S ,,O pohár starosty města Nymburk 2019". 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 28802 Nymburk 14.03. 2019 32 000,00 Kč,-
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: