Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1602 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním terénních a ambulantních služeb rané péče pro občany s bydlištěm na území města Nymburka". 24743054 EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 12.08. 2019 7 500,00 Kč,-
1601 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 26S ,,Krajský kynologický závod ve sportovní kynologii". 64733882 Základní kynologická organizace Drahelice , Nymburk 08.08. 2019 12 000,00 Kč,-
1600 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na 2K ,,Aktivní senioři v každém věku". Svaz postižených civiliz.chorobami v ČR, z.s., okr.org. Nymburk, Bedřicha Smetany 55, Nymburk 07.08. 2019 15 000,00 Kč,-
1598 Kupní smlouva na motorové sanitní vozidlo WV Transporter, RZ 2S53908. Ivan Trach, Praha 4 13.08. 2019 20 500,00 Kč,-
1597 Kupní smlouva na motorové sanitní vozidlo WV Transporter, RZ 2S53907. Ivan Trach, Praha 4 13.08. 2019 20 500,00 Kč,-
1596 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 2K ,,Zažít Nymburk jinak". MgA. Gabriela Šinkorová, Nymburk 01.08. 2019 14 000,00 Kč,-
1595 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 6X ,,Účast na světovém skautském Jamboree 2019 USA". Ondřej Čenovský, Nymburk 01.08. 2019 16 000,00 Kč,-
1594 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1K ,,Postřižinská dočesná 2019". 47536373 Pivovar Nymburk, spol.s.r.o., Pražská 581, 288 02 Nymburk 30.07. 2019 10 000,00 Kč,-
1592 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 33S ,,XIV. Turnaj Lvíčat - O pohár města Nymburka". Jaroslav Tesařík, Lysá nad Labem 30.07. 2019 20 790,00 Kč,-
1591 Smlouva o zřízení služebnosti (parc.č. 1219/19 a parc. č. 3537, Nymburk). 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov 130 00 31.07. 2019 12 000,00 Kč,-
1590 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022102/002. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 31.07. 2019 2 662,00 Kč,-
1589 Smlouva o zřízení věcného břemene (pozemků parc.č. 1083/2, 1083/25 v k.ú. Nymburk). 27295567 GasNet, s.r.o., Klíše, Klíšská 940/96, 400 01 31.07. 2019 29 874,00 Kč,-
1588 Kupní smlouva (převod motorového vozidla WV Transporter). P. J., Nymburk 06.08. 2019 20 200,00 Kč,-
1587 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost spolku v roce 2019." 22867783 BC Real Réma Nymburk, z.s, Jičínská 1446/44, Nymburk . 17.07. 2019 30 000,00 Kč,-
1586 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti (parc.č.1074/92, 1083/2, 1083/25 v k.ú. Nymburk, zapsaný na LV č.2835). 46357009 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk 18.06. 2019 16 345,00 Kč,-
1585 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024304/VB/001 (Nymburk, Purkyňova p.č. 1053/1). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 24.06. 2019 1 000,00 Kč,-
1583 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019 - 1.kolo. 01797093 Capoeira Ginga Mundo ČR, z.s., Komenského 571/2, Nymburk 11.07. 2019 4 500,00 Kč,-
1582 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019 - 1.kolo. 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, z.s., Boleslavská třída 319/11, Nymburk 11.07. 2019 3 200,00 Kč,-
1581 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019 - 1.kolo. 64730689 TJ Sokol Drahelice, z.s. Černohorského 1373/26, Nymburk. 11.07. 2019 4 275,00 Kč,-
1580 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019- 1.kolo. 02505070 AFK Nymburk z.s., Kovanická 66, Nymburk 11.07. 2019 8 100,00 Kč,-
1579 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích (parc.č. st.3237 a st. 3740 v k.ú. Nymburk) stavební úpravy v rámci stavby ,,Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice I. a II. etapa". 00031801 JEDNOTA, spotřební dužstvo v Nymburce, Palackého třída 545, 288 61 Nymburk 11.06. 2019 0,00 Kč,-
1578 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (parc.č. 1662/4 v k.ú. Nymburk) 27295567 GasNet, s.r.o., Klíše, Klíšská 940/96,Ústí nad Labem 400 01 30.05. 2019 0,00 Kč,-
1577 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Podpora realizace studijního programu pro seniory v roce 2019 - Akademie 3. věku v Nymburce". 00641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk 17.04. 2019 8 000,00 Kč,-
1576 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 9X ,,Čarodějnice na Špičce". 64733394 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nymburk, pobočný spolek, Tyršova 1811, Nymburk 17.04. 2019 28 615,00 Kč,-
1575 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu ( pozem.parc.č.1583 v k.ú. Nymburk) J.a H. K., Nymburk 27.05. 2019 500,00 Kč,-
1574 Nájemní smlouva (st. 4219, 417/1 ost.pl.- nájmy pozemků na nichž je vybudováno zázemí volejbalových hřišť za účelem sportovního využití). 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319, 28802 Nymburk 26.06. 2019 1,00 Kč,-
1573 Smlouva o zřízení věcného břemene (parc.č.1052/1 v k.ú Nymburk). O.A, Praha 5, S.A. Nymburk 06.06. 2019 3 576,00 Kč,-
1572 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (pozemk.parc.č. 1031/37 a 1044/11, obc Nymburk). 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov 130 00 18.06. 2019 38 900,00 Kč,-
1571 Dodatek č.1 ke smlouvě o umístění a provozu nápojových automatů (vstupní hala Obecní dům Nymburk, ulice Bedřicha Smetany čp. 55, Nymburk) 26210622 CZ- Comindustrial s.r.o., Poděbradská 179, 290 01 Poděbrady 26.06. 2019 0,00 Kč,-
1570 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet. 25663003 DPT, s.r.o., Nám. Přemyslovců 16/9, 288 02 Nymburk 30.04. 2019 14 450,00 Kč,-
1569 Dodatek č. 4 Hospodářské smlouvy o bezúplatném převodu části budovy ÚV KSČS čp.55, ul. Bedřicha Smetany, Nymburk . 00496936 Komunistická strana Čech a Moravy, Ústřední výbor, Politických vězňů 9, Praha 1, 110 00. 04.06. 2019 0,00 Kč,-
1568 Kupní smlouva (parcela st.2780 v k.ú. Nymburk). A.S., Nymburk 03.06. 2019 29 960,00 Kč,-
1567 Smlouva o nájmu parkovacího stání (parcela 1014/2, Nymburk - poliklinika č.p.2160 Nymburk). 01562801 MediSeb s.r.o., Hrabalova 2370, Nymburk 15.05. 2019 2 500,00 Kč,-
1566 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021436/1, Nymburk, Ke Strouze. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 20.05. 2019 5 400,00 Kč,-
1565 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (pozemková parcela č.1061/1 v katastrálním území a obci Nymburk). 70890005 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 20.05. 2019 0,00 Kč,-
1564 Smlouva o nájmu pozemku (pozemková parcela č.1061/1 v katastrálním území a obci Nymburk). 70890005 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 17.05. 2019 2 610,00 Kč,-
1563 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Odborné sociální poradenství pro migranty". 26631997 Centrum pro integraci cizinců, Pernerova 32/10, 186 00 Praha 8 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1562 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Židle sv. Mikuláše - nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší". 73634794 Farní charita Nymburk, církevní právnická osoba, Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk 20.05. 2019 30 000,00 Kč,-
1561 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Centrum sociální rehabilitace". 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 20.05. 2019 6 000,00 Kč,-
1560 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Chráněné bydlení". 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 20.05. 2019 8 000,00 Kč,-
1559 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Sociálně terapeutická dílna". 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 20.05. 2019 6 000,00 Kč,-
1558 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Centrum sociální rehabilitace - Strejda Burger". 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 20.05. 2019 10 000,00 Kč,-
1557 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Podpora samostatného bydlení Handicap centra Srdce". 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady 290 01 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1556 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Denní stacionář Handicap centra Srdce". 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady 290 01 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1555 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Sociálně terapeutická dílna Handicap centra Srdce" 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady 290 01 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1554 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Týdenní stacionář Handicap centra srdce" 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady 290 01 20.05. 2019 20 000,00 Kč,-
1553 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,Raná péče na Sioně". 49543547 Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora 20.05. 2019 15 000,00 Kč,-
1552 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na službu ,,RSOP - OSP - 2019". 68996543 RSOP z.s., Jurije Gagarina 1979, 288 02 Nymburk 20.05. 2019 45 000,00 Kč,-
1551 Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. 73634794 Farní charita Nymburk, církevní právnická osoba, Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk 20.05. 2019 0,00 Kč,-
1550 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022025/001. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 30.05. 2019 4 235,00 Kč,-
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: