Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1667 Dodatek č.1 smlouvy ke smlouvě o výpůjčce č. S20160019 ze dne 20.01. 2016. 00069841 POLABSKÉ MUZEUM, příspěvková organizace, Palackého tř.68/III, 290 55 Poděbrady 00.00. 0000 0,00 Kč,-
1666 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Podpora realizace studijního programu pro seniory v roce 2019 - akademie 3.věku Nymburce. 00641111 Vzdělávací intitut Střdočeského kraje , V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk 04.11. 2019 8 000,00 Kč,-
1665 Pojistná smlouva autopojištění (PEGEOT BOXER). 46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 45, 120 00 Česká republika. 29.08. 2019 13 520,00 Kč,-
1663 Kupní smlouva (parcela st.3276 zast.pl.v k.ú. Nymburk). Petr Hladík, Nymburk 06.11. 2019 28 580,00 Kč,-
1662 Kupní smlouva (pozemek parc. č.1095/102, orná půda) Zuzana Mejstříková, Loučeň 03.11. 2019 1,00 Kč,-
1661 Smlouva o zřízení věcného břemene (parc.č. 214/1, 214/2 v k.ú. Drahelice). Martin Malý, Nymburk 04.11. 2019 2 354,00 Kč,-
1660 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti EP-12-6003336/VB/1 (Nymburk, přeložka kNN, ul.I.Olbrachta). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 31.10. 2019 11 487,00 Kč,-
1659 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-126022671/002 (poz.parc.č. 1264/7 v k.ú. Nymburk). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 14.10. 2019 1 210,00 Kč,-
1658 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (Na Rejdišti /901186, Nymburk 288 02). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 18.10. 2019 0,00 Kč,-
1657 Smlouva o zprotředkování burzovních komoditních obchodů. 26439573 FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, Kladno 272 01 09.10. 2019 0,00 Kč,-
1656 Smlouva o nájmu parkovacího stání (parcela 1014/2, Nymburk - poliklinika č.p.2160 Nymburk). 27940900 Topdent s.r.o., Gellnerova 476, Mladá Boleslav 14.08. 2019 3 000,00 Kč,-
1655 Pojistná smlouva - kolektivní pojištění odpovědnosti 45272956 Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 10.10. 2019 24 705,00 Kč,-
1654 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo stavby: IZ-12-6001553/VB001. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 20.08. 2019 0,00 Kč,-
1653 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na úhradu mzdových nákladů sociálních pracovníků v roce 2019." 04066502 Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem 26.09. 2019 30 000,00 Kč,-
1652 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na podporu činnosti Domova Mladá, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace , a to na částečnou úhradu nákladů celoročního pobytu klienta s trvalým bydlištěm v Nymburce - pana Filipa Hausnera, nar. dne 24.03. 1994". 49534971 Domov Mladá, pokytovatel sociálních služeb, Rakouská č.p.552, 289 23 Milovice 16.09. 2019 8 900,00 Kč,-
1651 Změna nastavení služby Datonet (Okružní 2160- Poliklinika). 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599/7, 288 02 Nymburk 28.08. 2019 7 176,00 Kč,-
1649 Smlouva o autorské dílo (publikace o malíři Janu Dědinovi). Alžběta Semrádová, 182 00 Praha 8 09.09. 2019 45 000,00 Kč,-
1648 Darovací smlouva (6 originálů obrazů od pana Jana Vorlíčka). Jan Vorlíček, Nymburk 18.09. 2019 0,00 Kč,-
1647 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021673/VB/02 (pozem.parc.č. 1699/1 v k.ú. Nymburk). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 10.09. 2019 5 000,00 Kč,-
1646 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6021202/002 (poz.parc.č. 1264/7, 1285/10, 1285/11, 1689/1 v k.ú. Nymburk). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 06.09. 2019 42 229,00 Kč,-
1645 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 31S "Letekomodelářská soutěž". 67985505 Svaz modelářů České republiky model klub Scale Nymburk p.s., Drahelická 59/23, 288 02 Nymburk 02.09. 2019 4 000,00 Kč,-
1644 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 32S ,,Pétanque turnaj pod záštitou České asociace pétanque klubů". 05731348 PC Mimo Done Nymburk, z.s., Nymburk 26.08. 2019 10 500,00 Kč,-
1643 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 2S ,,8.ročník Turnaje žactva ve stolním tenisu". 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319, 28802 Nymburk 28.08. 2019 7 000,00 Kč,-
1642 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 36S ,,Mistrovství světa v Pole Sport". Pavlína Ottová, Nymburk 28.08. 2019 40 950,00 Kč,-
1641 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 30S ,,Vánoční turnaj dětí". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 28.08. 2019 12 500,00 Kč,-
1640 Smlouva poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 27S ,,Den plný her". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 28.08. 2019 9 500,00 Kč,-
1639 Smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 28S ,,Krajské kolo minivolejbalu". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 28.08. 2019 11 000,00 Kč,-
1638 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 29S ,,Okresní přebor minivolejbalu". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 28.08. 2019 10 000,00 Kč,-
1637 Podnájemní smlouva na (st.4219, 417/1 ost.pl.)nemovitosti ke sportovnímu využití. 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 04.09. 2019 1,00 Kč,-
1636 Nájemní smlouva (v polyf.domě čp.391 v ulici V Kolonii, garážové stání č. 29) Klára Vlčková, Nymburk 30.08. 2019 268,00 Kč,-
1635 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6001619/VB/001 (Nymburk, U Růžáku) 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 03.07. 2019 16 400,00 Kč,-
1634 Dodatek č.1 smlouvy o nájmu uzavřené dne 22.10. 2014 pod č.ev.S201400406 26673801 SK Polaban Nymburk s.r.o., Nad Elektrárnou 1177/29, 288 02 Nymburk 27.08. 2019 1,00 Kč,-
1632 Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu uzavřené dne 24.06.2011 pod ev.S201100260. 27940993 Nymburská o.p.s., V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk 26.08. 2019 1,00 Kč,-
1631 Smlouva o výpůjčce pozemku číslo O994190127 (pozem.parcela č.1879/1 v k.ú. Nymburk, obec Nymburk). 70890005 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 19.08. 2019 0,00 Kč,-
1630 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001088/001 (poz.parc.č.st.326, 1050/8, 1712/2, v k.ú. Nymburk). 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 31.07. 2019 1 210,00 Kč,-
1629 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu (parc.č. 1699/1 v k.ú. Nymburk). Jitka Martincová, Nymburk 23.08. 2019 500,00 Kč,-
1628 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýské sítě a smlouvu o právu provést stavbu (pozem. parc. č.1062/25 v k.ú. Nymburk). Mgr. Vlasta Pluhařová, Nymburk 19.08. 2019 500,00 Kč,-
1627 Smlouva o vystoupení ,,Hudební vystoupení v rámci akce Open Špička". Roman Beneš, Poděbrady 04.08. 2019 5 000,00 Kč,-
1626 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 24S ,,Nymburská cena mládeže 2. kolo". 22763147 PROSport011, V Lodici 52, 288 02 Nymburk 21.08. 2019 8 000,00 Kč,-
1625 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1K ,,Vánoční dílny V DDM Nymburk". 61632376 Dům dětí a mládeže , 2. května 968, 288 02 Nymburk 21.08. 2019 17 500,00 Kč,-
1624 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 37S ,,Mezinárodní basketbalový turnaj v Previdzi - DODO CUP 2019 -XXIII. ročník. 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 Nymburk 22.08. 2019 45 000,00 Kč,-
1623 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 38S ,,Mezinárodní turnaj v Leverkusenu (Německo) - BAYER GIANTS Trophy". 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 Nymburk 22.08. 2019 40 000,00 Kč,-
1622 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 39S ,,Basketbalové utkání KNBL pro děti ze základních škol v Nymburce". 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 Nymburk 22.08. 2019 14 000,00 Kč,-
1621 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 3S ,,World Marathon Challenge ". 61632210 Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, Nymburk - příspěvková organizace 22.08. 2019 40 000,00 Kč,-
1620 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 23S ,,O nejlepšího atleta Nymburka 2019". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08. 2019 9 000,00 Kč,-
1619 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 22S ,,Deblový halový turnaj mužů a žen SKP Nymburk - 27.oficiální ročník klubového klání 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08. 2019 1 500,00 Kč,-
1618 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 21S ,,Evropské dětské atletické hry v Brně 2019". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08. 2019 25 000,00 Kč,-
1617 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 20S ,,Mikulášské plavecké závody". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08. 2019 8 000,00 Kč,-
1616 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 19S ,,Mixová liga Nymburska ve volejbale - 1.polovina 20.ročníku soutěže". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08. 2019 3 000,00 Kč,-
1615 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 18S ,,Mistrovství Evropy mažoretek". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, Nymburk 22.08. 2019 25 000,00 Kč,-
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: