a-1646050313.jpg

POMOC UKRAJINĚ – PŘEHLEDNĚ

Pomoc občanům Ukrajiny – Допомога громадянам України – Help to the citizens of Ukraine.
V Nymburce se zvedla obrovská vlna solidarity s těžce zkoušenou Ukrajinou.

a-1589786642.jpg

KORONAVIRUS: informace pro občany ORP Nymburk – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

Aktuální informace o přijatých opatřeních a případné pokyny od odpovědných institucí budou průběžně zveřejňovány v této aktualitě.

uzavirka-doprava.jpg

Část ulice Sadová nesvítí

Upozorňujeme, že z důvodu probíhající revitalizace sídliště Jankovice bude část úseku v ul. Sadová bez veřejného osvětlení (viz foto). Na odstranění závady pracuje zhotovitel stavby společně s TS Nymburk.

Úsek bez veřejného osvětlení

Vloženo: 14.09.2022

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1659520818.jpg

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Kompletní informace ZDE

Vloženo: 03.08.2022

Garant: Český telekomunikační úřad

meu_oznameni.jpg

UPOZORNĚNÍ - Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Upozorňujeme, že o dávku mimořádného příspěvku ve výši 5000 Kč na dítě bude možné požádat od 15. srpna 2022 na kontaktních místech veřejné správy (CzechPoint).

Vloženo: 01.08.2022

Garant: Odbor vnitřních věcí

uzavirka_dopravni.jpg

Oprava vozovky uzavře část Okružní ulice od 1. srpna

Od pondělí 1. srpna bude zcela uzavřen úsek Okružní ulice od křižovatky s ulicí Karla Čapka po křižovatku s ulicí Letců R.A.F. Důvodem je rekonstrukce povrchu vozovky. Uzavírka je plánována na dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby, tedy do 21. srpna 2022. Objízdná trasa bude vedena ulicí Jurije Gagarina a dotkne se dvou linek PID, viz níže.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Více informací včetně náhledu naleznete v příloze - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 27.07.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1658150450.jpg

Mluvme spolu! Anketa pro občany

Přehlednější webové stránky, mobilní aplikace nebo změny v hlášení městského rozhlasu – i to jsou náměty z dotazníku, kterým zjišťujeme, jak jsou občané Nymburka spokojení s komunikací města.

Máte jiný nápad nebo doporučení? Vyplňte ho také, netrvá to ani deset minut: https://bit.ly/mluvme_spolu_Nymburk

Připraveno v rámci projektu Moderní úřad Nymburk, který je financován z operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728.

Vloženo: 18.07.2022

uzavirka-doprava.jpg

Porucha na veřejném osvětlení v Jankovicích

Upozorňujeme, že z důvodu závady na kabelovém vedení nesvítí veřejné osvětlení v městské části Jankovice. Jedná se o úsek u hřiště Jankoviště a část v ulici Sadová (viz foto). Na odstranění závady pracuje zhotovitel stavby společně s TS Nymburk.

Úsek bez veřejného osvětlení

Vloženo: 12.07.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

Posledních 20 vložených dokumentů na úřední desku

Úřední deska je k dispozici také v podloubí radnice (Náměstí Přemyslovců 163) a v ulici U Staré sladovny 1708 na budově spisovny.

Tiskové zprávy

Březen 2023

DatumOdkaz
Starší hlášení

Akce na dnešní den

Stálé Akce

image Výstava fotografií komplexní pozemkové úpravy

Realizace plánů společných zařízení na okresech Nymburk a Praha východ pobočku SPÚ v Nymburce.

image Vánoční výstava Centra pro všechny

Vánoční výstava Centra pro všechny
Prodejní výstava výtvarných prací malých a velkých centráků z integračních kroužků a chráněné dílny Centra pro všechny.
Obrázky si můžete zakoupit od 4. prosince 2020 do konce roku 2020 v nymburské restauraci U Gregorů.

Výtěžek z prodeje bude využit na podporu a činnosti dětí a mládeže s postižením.