Základní informace o druhu, sazbách a splatnosti místních poplatků

Bližší informace k vybírání místních poplatků jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce Města Nymburk 3/2016, v platném znění (viz sekce OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY)