Územní plány obcí

Obec
Platné územně plánovací dokumentace
Datum schválení (vydání )
Projednávané územně plánovací dokumentace
Územní plán obce
Změna č. 1
Změna č. 2
Územní studie - lokalita Z 02.1
Zpráva o uplatňování ÚP
2001
2006
2010
2016
2019
Návrh územního plánu
Územní plán sídelního útvaru
Zpráva o uplatňování ÚP
1999
2016
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2010
2019
Územní plán
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2008
2009
2016
 
Územní plán
2015
Územní plán
2017
Územní plán obce
Změna č. 1
Úplné znění po změně č. 2
2004
2010
2019
Územní plán obce
Změna č.1
Zpráva o uplatňování ÚP
2002
2004
2015
Zadání územního plánu
Územní plán
2013
 
Územní plán
Změna č. 1
Úplné znění po změně č. 1
2018
2021
2021
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2011
2016
Územní plán obce
Změna č. 1
Změna č. 2
2004
2006
2009
Návrh územního plánu
Územní plán
2016
 
Územní plán sídelního útvaru
Změna č. 1
Územní plán
Územní plán ve znění změny č. 1
2000
2006
2020
2021
Územní plán
2015
 
Územní plán obce
2003
Návrh územního plánu
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2009
2019
Územní plán sídelního útvaru
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2001
2003
2015
Návrh územního plánu
Územní plán obce
Zpráva o uplatňování ÚP
2001
2016
Návrh územního plánu
Územní plán
2017
-
Územní plán
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
Změna č.2
2008
2013
2018
2020
Návrh územního plánu
Územní plán obce
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2006
2010
2017
Návrh zadání územního plánu
Územní plán
Změna č. 1
2016
2022
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2013
2017
 
-
-
Zadání územního plánu 
Územní plán obce
Změna č. 1
Změna č. 2
Úplné znění po změně č.2
2018
2020
2021
2021
Územní plán obce
Změna č. 2
Územní plán obce
2002
2014
2021
Územní plán obce
Změna č. 1
Změna č.2
2006
2012
2018
Územní plán
Změna č.1
Úplné znění po změně č.1
2014
2021
2021
Územní plán sídelního útvaru
Změna č. 1
Změna č. 2
Změna č. 3 (Úplné znění)
Územní plán
1998
2004
2013
2013
2020
 
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2010
2014
 
-
-
Návrh zadání územního plánu
Vymezení zastavěného území
2016
Návrh ÚP
Územní plán
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP
2009
2013
2017
Územní plán obce
Zpráva o uplatňování ÚP
2006
2016
Návrh zadání územního plánu
Územní plán obce
Zpráva o uplatňování ÚP
2002
2016
Návrh ÚP
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2008
2016
Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP
2008
2016
Změna č.1
Územní plán obce
Zpráva o uplatňování ÚP
2005
2019
Územní plán