Krátce z města

16.09.2022

 • Vyjádření starosty Tomáše Macha k případné stavbě domu pro seniory
  Město si žádné podmínky neklade, ani nemůže. O povolení stavby rozhoduje stavební úřad, tedy státní správa. Já jim nemohu stavbu zakázat, ale jako zástupce samosprávy stojím pochopitelně na straně občanů. Místní s touto stavbou v klidové zóně nesouhlasí, což podpořili navrženou peticí. Já jen říkám, že takto velký objekt s velkým parkovištěm do klidové zóny Jankovic nepatří. Tato lokalita není na podobnou stavbu připravena. Již na prvním jednání jsem zástupce investora upozornil na
  problém s dopravní obslužností.
  Poprvé jsem se o záměru výstavby domu pro seniory dozvěděl z médií. Okamžitě se na mě obraceli lidé, kteří v místě bydlí, co se bude dít. Pozval jsem tedy zástupce investora na radnici a oni mi potvrdili, že chtějí vystavět dům pro seniory. Upozornil jsem je na klíčový problém s dopravní
  obslužností v této lokalitě, který vyvstává již nyní, natož když v místě zesílí doprava potřebná k obsluze domu se 140 lůžky, stravováním a službami. Druhým rozporem je odmítavý postoj místních obyvatel, kteří zde žijí kvůli klidové zóně, a chtějí se bránit peticí. Seznámil jsem tedy zástupce
  investora se situací a oni se asi na půl roku odmlčeli. Poté mi sdělili, že prověřili jiné varianty dopravní obslužnosti plánovaného objektu a museli vrátit ke stávající cestě.
  Vítám rozšiřování služeb pro naše seniory, zatím je však možné počítat pouze se vznikem domu pro seniory místo bývalých Doků. O tomto záměru jsme věděli od samého počátku a vzhledem k požadavku investora na odkup části okolních pozemků v majetku města jsme měli i možnost ovlivnit jeho podobu.

  Zdroj: Tiskové oddělení
1