Územní plán

náhled
územní plán - ilustrační obrázek

Územní plán - úplné znění po změně č. 2Text [1661 kB | pdf]
Hlavní výkres [3907 kB | pdf]
Koordinační výkres [7865 kB | pdf]
Výkres základního členění území [2274 kB | pdf]
Výkres VPS a VPO [2266 kB | pdf]

Územní plán - změna č.2Text [1768 kB | pdf]
Text - srovnávací text [1597 kB | pdf]

Hlavní výkres [265 kB | pdf]
Koordinační výkres [747 kB | pdf]
Výkres širších vztahů [14768 kB | jpg]
Výkres základního členění území [267 kB | pdf]
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [273 kB | pdf]