Mapa pro turisty

turistick_mapa.jpg
Mapový projekt "Mapa pro turisty" přináší informace z oblasti cestovního ruchu. Získáte zde informace o památkách, turistických a cyklo trasách, službách a mnoha dalších typech bodů zájmu, rovněž tak o aktuálních uzávěrách komunikací a objízdných trasách. Umožňuje oboustrannou komunikaci mezi mapou a databázovými údaji o jednotlivých objektech.

Mapa občanské vybavenosti a služeb

obcanska_vybavenost.jpg
Mapový projekt "Mapa občanské vybavenosti a služeb" přináší informace o institucích, školách, zdravotních zařízeních, odpadovém hospodářství, aktuální dopravní situaci, službách a mnoho dalších. Jako podkladovou mapu je možno zvolit ortofotomapu (letecké snímky). Volitelně lze zobrazit katastrální mapu. Pro podnikatele a občany je možnost přímo z prohlížeče poslat své připomínky a doplňující informace k jednotlivým objektům.

Historické letecké snímky

historicke_orto.jpg
Tento projekt ukazuje území města Nymburk na 9 sadách leteckých snímků od roku 1938 až po nejnovější snímky z roku 2014. Doplňuje je aktuální katastrální mapa.

Územní plán

uzemni_plan.jpg
Mapový projekt "Územní plán" umožňuje nahlédnutí do aktuálního územního plánu včetně všech změn. Informace o funkční ploše získáte kliknutím na libovolnou plochu územního plánu. Po kliknutí na kód regulativu v tabulce se na nové záložce zobrazí jeho popis.

Katastrální mapa

katastralni_mapa.jpg
Mapový projekt "Katastrální mapa" umožňuje zobrazení parcelní mapy dle způsobu využití, druhu pozemku, bonity. Zobrazuje parcely významných vlastníku, jako jsou Česká republika – Lesy ČR, Povodí Labe a pod. Zobrazuje klasifikaci budov dle počtu spoluvlastníků nebo typu vlastnictví. Umožňuje nahlížení do katastru nemovitostí ČUZK. Rovněž obsahuje aktuální záplavová pásma.

Základní aplikace

zakladni_mapa.jpg
Mapový projekt "Základní aplikace" umožňuje vyhledávání adres a parcel. Jako podkladovou mapu si lze zvolit z několik sad ortofotomap, základní mapu ČÚZK, Topomapu AČR, nebo historické vojenské mapovaní. Rovněž obsahuje aktuální záplavová pásma.

3D model historického jádra

3d_geodis.jpg
Tento 3D model obsahuje budovy a ostatní objekty pokryté fotorealistickými texturami. Umožňuje plynulou změnu úhlu a výšky náhledu, přibližování a oddalování. Pro zobrazení 3D modelu města je potřeba mít nainstalovanou aplikaci Terra Explorer.

Mapová aplikace Analýza Hlášení závad

analyza_hlaseni_zavad
Aplikace umožňuje jednoduše analyzovat všechny vložené závady a návrhy na zlepšení v aplikaci Hlášení závad.

Pasport odpadového hospodářství

mapa_odpadoveho_hospodarstvi
Mapová aplikace k pasportu odpadového hospodářství zobrazuje umístění odpadkových košů a všech stanovišť pro tříděný odpad na území města Nymburk. Pomocí přepínání mezi jednotlivými vrstvami lze zobrazovat umístění jednotlivých odpadových komodit.

Pasport zeleně

mapa_zeleně
Mapová aplikace k pasportu odpadového hospodářství zobrazuje umístění odpadkových košů a všech stanovišť pro tříděný odpad na území města Nymburk. Pomocí přepínání mezi jednotlivými vrstvami lze zobrazovat umístění jednotlivých odpadových komodit.

3D pohled na www.mapy.cz

3d_mapy_cz.jpg
Toto 3D zobrazení na serveru www.mapy.cz umožňuje pohled na město ze čtyř stran, změnu výšky a přiblížení.

Územně plánovací dokumentace ve středočeském kraji

up_map_portal.jpg
Mapová aplikace obecním úřadům a široké veřejnosti nabízí mnohé funkcionality a nástroje, kterými jsou například:
  • georeferencovaná grafická část Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a jejich aktualizací
  • georeferencovaná grafická část ÚP
  • odkaz na webové stránky jednotlivých obcí
  • odkaz na změny územních plánů, regulační plány a územní studie
  • vyhledávání podle parcelních čísel, včetně nahlížení do KN ČÚZK Online
  • a další funkce