Aplikace AirQ na monitoring zápachu

Technologie AirQ umí vyhodnocovat oprávněnost stížností a identifikovat zdroj zápachu. K posouzení oprávněnosti stížnosti systém využívá meteostanici umístěnou za tímto účelem přímo ve městě. Stížnosti zadávají obyvatelé pomocí telefonů do systému, který porovná počasí, směr větru a emise z jednotlivých podniků.
Jak postupovat, pokud se chcete takového sledování zúčastnit? Na telefon si načtete QR kód, který najdete po rozkliknutí v připojeném letáčku. Nebo navštivte níže uvedenou webovou adresu, odešlete stížnost na zápach a do poznámky uveďte místo, kde byl zápach zaznamenán (při hlášení z telefonu je poloha zaznamenána automaticky): app.airq.cz/nymburk
Radnice nově nabízí občanům možnost podat hlášení o zápachu do systému AirQ také v papírové podobě. Stačí vyplnit předtištěný formulář, který je dostupný na podatelně MěÚ, TIC nebo jej lze stáhnout z webových stránek města. Vyplněný formulář je pak třeba doručit na podatelnu nebo e-podatelnu (mail@meu-nbk.cz).
logo AirQ

Informace ze systému AirQ

2022

Srpen: V měsíci srpnu bylo do systému AirQ přijato 1 oznámení.
Červenec: V měsíci červenci byla do systému AirQ přijato 0 oznámení.
Červen: V měsíci červnu byla do systému AirQ přijato 1 oznámení.
Květen: V měsíci květnu byla do systému AirQ přijata 2 oznámení.
Duben: V měsíci dubnu byla do systému AirQ přijata 4 oznámení.
Březen: V měsíci březnu bylo do systému AirQ přijato 6 oznámení.
Únor: V měsíci únoru byla do systému AirQ přijata 2 oznámení.
Leden: V měsíci lednu bylo do systému AirQ přijato 1 oznámení.

2021

Prosinec: V měsíci prosinci byla do systému AirQ přijata 4 oznámení.
Listopad: V měsíci listopadu bylo do systému AirQ přijato 7 oznámení.
Říjen: V měsíci říjen byla do systému AirQ přijata 4 oznámení.
Září: V měsíci záři byla do systému AirQ přijata 4 oznámení.
Srpen: V měsíci srpnu bylo do systému AirQ přijato 5 oznámení.
Červenec: V měsíci červenci byla do systému AirQ přijata 3 oznámení.
Červen: V měsíci červnu bylo do systému AirQ přijato 5 oznámení.
Květen: V měsíci květnu bylo do systému AirQ přijato 5 oznámení.
Duben: V měsíci dubnu bylo do systému AirQ přijato 0 oznámení.
Březen: V měsíci březnu bylo do systému AirQ přijato 7 oznámení.
Únor: V měsíci únoru byla do systému AirQ přijata 4 oznámení.
Leden: V měsíci lednu bylo do systému AirQ přijato 5 oznámení.

2020

Prosinec: V měsíci prosinci bylo do systému AirQ přijato 1 oznámení.
Listopad: V měsíci listopadu byla do systému AirQ přijata 1 oznámení.
Říjen: V měsíci říjen bylo do systému AirQ přijato 0 oznámení.
Září: V měsíci záři bylo do systému AirQ přijato 1 oznámení.
Srpen: V měsíci srpnu byla do systému AirQ přijata 2 oznámení.
Červenec: V měsíci červenci bylo do systému AirQ přijato 8 oznámení.
Červen: V měsíci červnu byla do systému AirQ přijata 2 oznámení.
Květen: V měsíci květnu bylo do systému AirQ přijato 1 oznámení.
Duben: V měsíci dubnu bylo do systému AirQ přijato 6 oznámení.
Březen: V měsíci březnu bylo do systému AirQ přijato 0 oznámení.
Únor: V měsíci únoru byla do systému AirQ přijata 3 oznámení.
Leden: V měsíci lednu byla do systému AirQ přijata 3 oznámení.

2019

Prosinec: V měsíci prosinec bylo do systému AirQ přijato 1 oznámení.
Listopad: V měsíci listopadu byla do systému AirQ přijata 4 oznámení.
Říjen: V měsíci říjnu byla do systému AirQ přijata 3 oznámení.
Září: V měsíci záři bylo do systému AirQ přijato 8 oznámení.