Žádost o parkovací kartu

V případě potíží při vložení žádosti vyzkoušejte jiný prohlížeč. (Chrome, Firefox, ...)

1. Rezidentní parkovací karta

(místo trvalého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti ve vymezené oblasti, Ceník)
Čestně prohlašuji, že žádost předkládám na základě:
Potřeby stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města Nymburk (oblast daná přílohou vydaného NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 3/2018). Tímto žádám o vydání rezidentní karty A.

2. Abonentní parkovací karta

(sídlo nebo provozovna ve vymezené oblasti, Ceník)
Čestně prohlašuji, že žádost předkládám na základě:
Potřeby stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Nymburk (oblast daná přílohou vydaného NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 3/2018). Tímto žádám o vydání abonentní karta B.

Vyberte prosím typ žádosti o parkovací kartu
*povinné položky

Informace:

Žadatel o parkovací kartu musí prokázat sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Nymburk nebo místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo prokázat vlastnictví nemovitosti ve vymezené oblasti města Nymburk, kterou je oblast daná přílohou vydaného NAŘÍZENÍM MĚSTA NYMBURKA č. 3/2018 včetně doložení právnho vztahu k vozidlu. Toto prokázání bude provedeno při převzetí parkovací karty - ke kontrole údajů je třeba doložit občanský průkaz, malý technický průkaz vozidla, doklad o prokázaní sídla nebo provozovnu a doklad o zaplacení poplatku za vydání parkovací karty.

Vydávání parkovací karty je upraveno NAŘÍZENÍM MĚSTA NYMBURKA č. 3/2018, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce včetně příloh.

Povinnosti držitele:

Dodržovat platné ustanovení vydaného provozního řádu a ceníku placeného stání na místních komunikacích a na vybraných parkovištích města Nymburk (Provozní řád a ceník) a ustanovení vydaného NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 3/2018, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce včetně příloh.
Viz zadní strana parkovací karty
Souhlas se zpracování osobních údajů za účelem vydání parkovací karty. Veškeré uvedené osobní údaje budou použity pouze pro potřebu města Nymburk po dobu platnosti parkovací karty. Pokud nebude prodloužena platnost parkovací karty nebudou tyto osobní údaje dále vedeny v evidenci. Obecné informace o zpracování osobních údajů.