Dějiny města Nymburka ve světle archeologických nálezů

O nejstarší historii Nymburka nás informují pouze archeologické nálezy, zatímco dějiny středověkého města, známé z písemných zpráv, archeologie doplňuje o zajímavé podrobnosti o způsobu života a hmotné kultuře nymburských měšťanů. Archeologické nálezy byly shromažďovány od konce minulého století a teprve od poloviny 80. let století dvacátého jsou získávány rozsáhlými výzkumy v historickém jádru města. Tyto výzkumy dost podstatně změnily názory především na význam a charakter pravěkého osídlení lokality.

Nejstaršími obyvateli byli první zemědělci z mladší doby kamenné. Je doložena osada a kostrové hroby s kamennými nástroji. Keramické nálezy z mladší doby kamenné - eneolitu, dokládají četné styky s dalekými zeměmi a není vyloučeno, že již v této době zde vzniklo opevněné sídlo, chránící brod. Nález kostrového hrobu s kamenným obložením megalitického typu v roce 1994, jediného na území republiky, byl naprostým překvapením jak pro archeology, tak pro širokou veřejnost.

Mohutná pevnost s centrem na Kostelním náměstí byla vybudována v době bronzové. Hradiště bylo chráněno příkopem, hlubokým 6,5 metru od současné úrovně a širokým nejméně 15 metrů. Z materiálu vykopaného při hloubení příkopu byl na vnitřní straně nasypán val, jehož horní partie zanikly při pozdější stavební činnosti, kdežto průběh příkopu se dodnes zachoval. Život na hradišti a okolí se nezastavil ani v následující starší době železné, ovšem nebyl již tak intenzivní jako dříve.

Příchod prvních Slovanů jsme v Nymburce zaznamenali zatím jediným nálezem jámy s typickou nádobou tzv. pražského typu, a to při výzkumu na jižní straně náměstí.

Další kapitola života u labského brodu se začala odvíjet až za několik století, v poslední třetině 13. století. Centrem středověkého města založeného za Přemyslovců se stalo velké lichoběžníkové náměstí, ze kterého byly vyměřeny úzké a dlouhé stavební parcely nejvýznamnějších měšťanů. Úloha Kostelního náměstí zůstala zdůrazněná gotickým chrámem sv. Jiljí a tři hlavní městské třídy, Tyršova, Boleslavská a Palackého, které vycházejí rovněž z tohoto náměstí, upomínají na směry dávných obchodních cest. Nakonec celý půdorys vodních příkopů a hradeb kopíruje původní pravěké opevnění.

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


Kudyznudy.cz - tipy na výlet