PO MĚSTĚ S PRŮVODCEM

Využijte nabídku města Nymburk, který pro milovníky historie připravil průvodcovskou službu. Prohlídkové okruhy jsou zaměřené na historii, nejvýznamnější památky města a osobnosti, které zde žily. Některé prohlídkové okruhy jsou plně bezbariérové a časová náročnost jedné prohlídky je 2 - 3 hodiny.

Nabídka prohlídek je následující:

O fungování středověkého města s královským rychtářem, kostým, 2 hod.

O fungování středověkého města, 2 hod.

Středověké město - 2 hod.

Středověké město + sklepy a radnice - 3 hod.

Vila Bašta, Turecká věž vč. opevnění města - 2 hod. (pouze pro skupiny s dopravou, kvůli přesunu na Baštu)Kaple sv. Jana Nepomuckého – historie dominikánského kláštera v Nymburce, 2 hod bez_přístup

Začínáme před kaplí. Vzhledem k současnému restaurování interiéru kaple proběhne prohlídka ve venkovních prostorech kolem Hálkova divadla, na nádvoří školy a po dohodě je možné navštívit gotické prostory nad klenbou kaple. Přístup je v současnosti možný jen přes půdu Tyršovy školy. Návštěvníci se seznámí s obsáhlou historií dominikánského kláštera v Nymburce a neustálými proměnami tohoto fascinujícího místa.
Bez návštěvy půdních prostor bezbariérové

Nymburská středověká náměstí, 3 hod bez_přístup

Začínáme u TIC na náměstí. Volnou procházkou projdeme dvě nejstarší nymburská náměstí. Dozvíte se něco o jejich původní funkci, využití a historickém vývoji. Zastavíme se u nejvýznamnějších staveb na těchto náměstích a odkryjeme i nejedno tajemství. Možnost návštěvy sklepů pod radnicí s výstavou o nymburských radnicích.
Kromě historických sklepů je prohlídka plně bezbariérová.

Procházka kolem středověkého opevnění, 2 hod bez_přístup

Začínáme pod hradbami a společně se projdeme kolem Velkých Valů, kde končilo středověké město. Dozvíte se něco o jeho výstavbě, hradbách, věžích a branách, které již neexistují. O místech, která dříve vypadala jinak a možná i o lidech, kteří zde žili. Končíme opět pod hradbami.
Prohlídka plně bez omezení.

Po stopách vojenských posádek v Nymburce, 2 hod bez_přístup

Začínáme na Rejdišti. Seznámíte se s fungováním prvních vojenských posádek od středověku až po 19. st. Projdeme si místa, která svými názvy dodnes připomínají působení vojska v našem městě, dozvíte se něco o vojenských budovách, které už nestojí (např. vojenská kořalna a kuchyně) a o životě vojáků ve městě.
Prohlídka je možná až se zpřístupněním Rejdiště (přibližně konec srpna 2019).

Nymburské kostely, 3 hod bez_přístup

Začínáme u kostela sv. Jiljí. Projdeme se společně kolem 5 nymburských kostelů tak, jak byly v průběhu historie budovány a dozvíte se o nich nejenom nejdůležitější informace, ale i zajímavosti méně známé. Po domluvě s faráři je možné navštívit i interiéry kostelů.
Prohlídka je plně bezbariérová. Interiér kostela P.M.Růžencové (kaple sv. J. Nepomuckého) je zatím v rekonstrukci.

Architektonické památky královského města Nymburka bez_přístup

Soustředíme se na památky, k nimž se váží příběhy, které ovlivnily dějiny města: hradby a valy, jejich vznik, podoba a úkol a čeho byly svědky, kostel sv. Jiljí a dvojí dobytí města Sasy, Stará rybárna a pobyt Elišky Přemyslovny ve městě, renesanční radnice (vč. sklepení) a další místa, kde rathausy sídlily, kaple sv. Jana a klášter v průběhu dějin, Hlavův dům a renesanční sladovna, věž Kaplanka a Staré děkanství, Turecká věž a pověst o tureckém vyslanci.
Kromě hradební věže Kaplanky, Turecké věže a sklepení pod renesanční radnicí je prohlídka plně bezbariérová.

Středověké opevnění Nymburka bez_přístup

Projdeme se po okruhu vymezeném hradebními příkopy, ukážeme si zbytky hradebních zdí a navštívíme jinak nepřístupnou hradební věž Kaplanku.
Kromě hradební věže Kaplanky je prohlídka plně bezbariérová.

Kostel sv. Jiljí bez_přístup

Povíme si o stavebním vývoji kostela, jeho exteriéru i interiéru, prohlédneme si jednotlivé objekty a artefakty mobiliáře a výzdoby.
Omezení v rámci výstupu na kostelní věž.

Nymburk literární bez_přístup

Projdeme se po místech, která jsou svázaná s nejvýraznějšími literárními osobnostmi, které se v Nymburce narodily, žily a tvořily. Řeč bude například o Boženě Němcové, Ferdinandu Schulzovi, Františku Rachlíkovi, Otakaru Theerovi, Janu z Wojkovicz, Valdemaru Vyleťalovi, Františku Hrnčířovi, Miloši Hoznauerovi, Bohumilu Hrabalovi, Karlu Maryskovi ad.
Prohlídka bez omezení.

Ve stopách Bohumila Hrabala


Hledání skřítků Nárožníčků (pro děti) bez_přístup

Projdeme si místa, o nichž se píše v knize Pověsti z Kaplanky, pokusíme se najít některé skřítky Nárožníčky a povíme si o příbězích, které skřítci zaznamenávali do svých kronik.
Prohlídka bez omezení.
Kudyznudy.cz - tipy na výlet