Zajímavé letopočty

5 000 l. př. Kr.:první osídlení zemědělci mladší doby kamenné (neolit)
3 600 l. př. Kr.:opevněné pravěké sídliště, kostrový hrob - mohyla megalitického typu
(starší doba kamenná - eneolit)
2 000 l. př. Kr.:doba bronzová, opevněné hradiště s příkopem a palisádou na dnešním Kostelním náměstí
1 000 l. př. Kr.:doba železná, osídlení lokality města, později i stopy Keltů a Germánů
9. století n. l.:střední doba hradištní, slovanské osídlení
asi 1275:založení města Nymburka králem Přemyslem Otakarem II.
1280 - 1380:výstavba gotického chrámu sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí)
1288 - 1305:hlavní etapa budování hradeb za Václava II.
1290 - 1296:stavba dominikánského kláštera
1293:první městská radnice, Kamenný dům
1310:Eliška Přemyslovna ve městě
1351:městský špitál
1421:husité v Nymburce
1526:stavba renesanční radnice
1569:hřbitovní kostelík sv. Jiří
1597:renesanční vodárenská věž, zvaná Turecká
1634:zničení města saskými vojsky 16. srpna
1667:obnova dominikánského kláštera
1686:velký požár města
1696:socha sv. Jana Nepomuckého (Jan Brokoff)
1713:morová epidemie
1715:výstavba morového sloupu
1763:začátek boření městské hradby
1783:klasicistní vila u mlýna Bašta (interiér od bratří Mánesů)
1838:ničivý požár města
1862 - 1866:násilná regotizace kostela sv. Jiljí (arch. Mocker)
1870:zavedení železnice
1892:výstavba židovské synagogy
1898:stavba evangelického kostela
1904:secesní městská vodárna
1907:c. k. reálka (dnešní gymnázium)
1905 - 1909:romantická oprava hradeb (arch. Ludvík Lábler)
1912:nový most přes Labe
1914 - 1923:regulace Labe, hydroelektrárna (Ing. Zimmler)
1924:kubistické krematorium (arch. Bedřich Feuerstein)
1935:Hálkovo městské divadlo
1960:zahájení výstavby Sídliště
1990:dostavěn poslední panelový dům na sídlišti
1994:stavba čističky odpadních vod
1996 - 2000:dostavba a rekonstrukce ZŠ Komenského
Kudyznudy.cz - tipy na výlet