Zřízení oddělení sociálně-právní ochrany dětí

S účinností od 01.05.2017 bylo v rámci Odboru sociálních věcí MěÚ Nymburk zřízeno oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Vedoucí oddělení byla jmenována paní Bc. Zuzana AGHOVÁ, DiS.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.