Odchod pracovnice OSPOD na mateřskou dovolenou

Počínaje dnem 31. 1. 2015 odchází sociální pracovnice OSPOD Nymburk Mgr. Tereza Mináriková na mateřskou dovolenou. Obvody, které měla na starosti budou dočasně rozděleny mezi ostatní pracovníky. Aktuální rozdělení správních obvodů najdete v sekci „Správní obvody“ na těchto internetových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.