Prodloužení projektu

Vzhledem ke zbývajícím finančním prostředkům byl projekt „Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu Nymburk“, který napomáhá zkvalitnění služeb klientům, prodloužen o tři měsíce, tedy do 30. 9. 2015


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.