Ukončení projektu

Ke dni 30. 9. 2015 byl ukončen projekt „Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu Nymburk, jehož účelem bylo zkvalitnění služeb OSPOD Nymburk a v rámci kterého byly realizovány i tyto internetové stránky, které budou nadále plně funkční a pravidelně aktualizovány.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.