Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k realizaci střídavé péče a běžného styku rodiče s dětmi

Z důvodu častých dotazů rodičů ohledně realizace střídavé péče a běžného styku rodiče s dětmi v době nouzového stavu, zveřejňujeme stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. 3. 2020:

Kontakty dětí s druhým rodičem trvají tak, jak je upraveno dohodami nebo soudním rozhodnutím, s přihlédnutím k zajištění bezpečí dítěte.

Aktuální usnesení vlády omezující pohyb osob upravuje výjimku, pokud jde o cesty za osobami blízkými, převzetí dítěte k pravidelnému styku s rodičem, který nemá dítě v péči, tedy není tímto usnesením dotčeno.

Zároveň je i zde třeba apelovat na zdravý rozum a vzájemnou domluvu mezi rodiči, pokud by například měl jeden z rodičů nebo i dítě nařízenou karanténu, nebo by se jednalo o překonání příliš velké vzdálenosti za současného vystavení dítěte veřejným dopravním prostředkům a veřejným prostorům, apod.

Doplňujeme také právní názor:
Co se týče realizace střídavé péče nebo styku rodiče s dětmi určeného soudním rozhodnutím se nic nemění na závěru, že i v současné době se musí plnit rozhodnutí i dohody ve věcech péče a styku.

Odmítá-li jeden z rodičů předání dítěte, musí jít opravdu o krok v zájmu dítěte - zde půjde patrně o ochranu jeho zdraví. Nestačí však pouze fakticita nouzového stavu, ale konkrétní narušení zájmu dítěte či aspoň vysoká pravděpodobnost takového zásahu. V opačném případě jde o zneužití aktuální moci nad dítětem.

Za OSPOD Nymburk: Bc. Zuzana Aghová, DiS.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.