Změna obvodů

V souvislosti s nástupem nové pracovnice na OSPOD MěÚ Nymburk paní Adriany LOUDOVÉ, DiS. došlo ke změně správních obvodů jednotlivých pracovníků, a to s účinností od 22.09.2016. Aktuální stav najdete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.