Změna obvodů

V souvislosti s nástupem nových sociálních pracovnic na OSPOD MěÚ Nymburk - Bc. Terezy Vlčkové a pí Jany Karáskové - a nástupem na mateřskou dovolenou Bc. Andrey Pokorné dochází s účinností od 01.09.2017 ke změně správních obvodů.
Aktuální stav správních obvodů naleznete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.