Změna obvodů

V souvislosti s nástupem další nové pracovnice na OSPOD MěÚ Nymburk Mgr. Moniky Hamplové dochází s účinností od 13.11.2017 ke změně správních obvodů.
Aktuální stav správních obvodů naleznete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.