Změna obvodů

S účinností od 01.09.2018 dochází s ohledem na nástup nových pracovnic na OSPOD MěÚ Nymburk ke změně správních obvodů. Aktuální stav správních obvodů naleznete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.