Změna obvodů

V souvislosti s ukončením pracovního poměru Bc. Adriany Loudové, Dis. dochází s účinností od 01.11.2018 ke změně správního obvodu. Správní obvod Bc. Loudové převzala Tereza Lahodová, DiS.
Aktuální stav správních obvodů naleznete na těchto webových stránkách a na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.